Hard trappen: Ons kriehen sturm! Het kerstcircus komt naar Goes 1 Zeeuws handwerk te kijk Sporen 1 CAMELEON De Bevelander COLOFON WGGGNGR Media KORT NIEUWS Redenen genoeg om niet mee te doen aan het Eneco NK Tegenwindfietsen 2015, over de Oosterscheldekering, afgelopen zondag. Light for the worlds Lichtjestocht in Kloetinge Kerstvakantie vieren bij Kibeo C www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 december 2015 5 door Anneke Flikweert bij het NK tegenwindfietsen. ©Wegener Media BV show is te bewonderen in d etent op het Molenplein in Goes van 19 december 2015 tot en met 3 januari 2016. In de kerstvakantie verzorgt familiecircus Barani een daverend kerstcircus in Goes. Foto: Circus Barani recht hebben op een staanplaats. Boven dien dreigt er een tekort aan inzetbare treinen. Staatssecretaris Dijksma wil van de NS voor Kerstmis een oplossing voor het dreigend tekort aan treinen. Voor tv liet zij weten: “Het is een probleem van de NS en zij moeten het oplossen.” Het komende jaar wordt het nog veel drukker in de overvol- le treinen. De verwachte extra drukte komt bovenop de krapte die er nu al is. Kom je ’s morgens in de sprint om je trein te halen, snel door die check-in poortjes, en dan kun je niet eens met een beetje comfort zitten of staan tijdens het reizen. De reiziger wordt een aantal verplichtingen opgelegd aleer hij met de trein mee mag. Logisch dat zich al vanaf vorig week steeds meer mensen melden met een schadeclaim bij NS, want af en toe, dan spoort de NS niet. Wdksite www.de-bevehnder.nl C Kijk voor meer informatie over het programma op kibeo.nl, en meld je aan. Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl 1(088)013 99 99 Commercieel directeur Tessa van Waarde Familieberichten E famdieberichten@wegenermedia.nl T(088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Bezorgklachten www.de-bevelander.nl/service T 0900-424 S7 26 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV VHssingen Druk Wegener Nieuwsdruk Redactie Frank Husslage (eindredacteurCarrie Frederiks Leon Janssens, John de Kok, Peter Urbanus, Rachel van Westen, Diana van Wijngaarden, Johan van der Heijden (fotograaf) Redactiechef Dennis Rosbergen Algemene voorwaarden en overige informatk (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegene Media BV Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander@ wegenermedia.nl 1(088)013 09 21 rijker met het rijwiel door de finish te zwoegen. “Dit doe ik nooit meer,” verzucht een deelnemer in een rode overall. “Hollandser kan het niet,” zeggen de organisato ren vergenoegd. zelle herenfietsen en stuur en zadel afgesteld. Om de 40 seconden vertrekt er een renner pal tegen de wind in, richting Vrouwenpolder, om 8,5 kilometer verderop en een iconische ervaring kunst is een hoge kadans te krijgen, licht Johan toch een tipje van de sluier op. “Met de wind op je kop en windkracht 8 is het alsof je 10% aan het klimmen bent. En dat dan op een herenfiets TT ƒ1 Taar zouden we zijn zonder de 1 1 trein? De familie Spoor weet het V V antwoord. Het indertijd door de NS in reclamespotjes opgevoerde gezellig per trein rondreizend gezin was bij ieder een bekend. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw hadden wij een gezinstoerkaart, kinderen gratis mee, compleet met legitimatiebewijs en dan kon je voor een prikkie, veertig gulden of zo, binnen tien dagen vier dagen lang onbeperkt door Nederland treinen. De Nederlandse Spoorwegen hebben het drukker als nooit tevoren, zo druk dat je geen zitplaats hebt, maar allé, dat kan. Maar dat er nu soms geen staanplaatsen zijn en de reizigers als haringen in een ton opgepakt hun traject af moeten leggen, dat is bar. De NS, bekwaam in het afwimpelen van protesten, laat weten dat reizigers geen O Tijden en prijzen van de voorstellingen staan op de website van het circus, www.barani.nl HEINKENSZAND - Interker kelijke zapggroep The Key Singers uit Heinkens- zand verzorgt twee Kerst concerten ten bate van de stichting Light for the World. Deze stichting zet zich in voor bestrijding van vermijdbare blind heid in ontwikkelings landen, en voor integratie van mensen met een han dicap. Het eerste concert is koemde zaterdag 12 december om 20.00 uur in de Barbesteinkerk, Cla ra’s Pad 6, Heinkenszand. Hieraan werken naast The Key Singers ook The Gag gling Ganders Gang uit Goes en Kwintet Zeeuws Koper mee. Op zondag 20 december wordt het twee de concert gegeven in de Mozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge. Aanvang 15.00 uur. Hieraan werken The Key Singers, Nova Musica en kindercantorij Parels mee. De toegang tot beide concerten is gratis, wel zal er een collecte worden ge houden voor Light for the World. meer bekendheid krijgen. Naar het handwerkcafé ga je om te handwerken, maar vooral ook om andere vrou wen te ontmoeten. Net als in een gewoon café kun je wat drinken maar voorwaarde is wel dat je handwerkt: bor duren, kantklossen, patch work, quilten, hardanger, alles is mogelijk. Wie een naald, een draad en een goed humeur meebrengt is welkom. Het is inspirerend om eikaars werk te bekij ken, elkaar te adviseren en nieuwe ideeën op te doen. Het handwerkcafé is iedere tweede maandag van de maand van 13.30 tot 16.30 in het museum. Deelname is gratis. Het museum is open van maandag tot en met vrij dag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. KLOETINGE - Op zaterdag 19 december verzorgt de kindernevendienst van de Protestante Gemeente in Kloetinge een licht jestocht voor jong en oud door Kloetinge. Langs de route door het dorp wordt op negen plaatsen het kerstverhaal uitgebeeld. Ook zal er onderweg mu zikale omlijsting in kerst sfeer aanwezig zijn. Van 17.00 tot 18.00 uur ver trekken de deelnemers in groepjes. De tocht duurt ongeveer een uur en start bij de Geerteskerk. Ieder een mag meelopen, en vooraf opgeven is niet no dig. De tocht eindigt bij de Geerteskerk. Daar wordt glühwein en chocolade melk geschonken met iets lekkers te eten erbij van de bakker van het dorp. Bij slecht weer gaat de tocht door het dorp niet door. Voor de kinderen wordt wel een alternatief gebo den in de kerk. GOES - In de merklappen gang van het Historisch Mu seum de Bevelanden te Goes zijn tot en met 26 maart 2016 handwerken te zien van deelnemers aan het hand werkcafé. Naast de gezellig heid tijdens de bijeenkom sten hebben enkele jaren handwerkcafé tot prachtige resultaten geleid. Zo zijn onder andere borduurkunst, een Zeeuwse meebreideken, verschillende Tandjes per week’, papiervouwkunst en een prachtig miniatuur handwerkwinkeltje te zien. Het idee van de Zeeuwse meebreideken is ontstaan om de patronen van oude visserstruien niet verloren te laten gaan. Een oproep om deze patronen te verwerken in een deken heeft er aan bijgedragen dat de patronen weer in omloop komen en zonder versnellingen.” De renners gaan met een bus van Neeltje Jans naar de start; aan het begin van de kering bij Burgh-Haamstede. Daar worden banden opge pompt van de degelijke Ga- GOES - Circus Barani is een echt familiecircus met voor een ieder wat wils. Groot of klein maakt niet uit; een ie der zal onder de indruk zijn van de prachtige kerstshow. De artiesten brengen een zeer bijzondere circusvoor stelling van hoog niveau met een uitgebreid en adem benemend programma. Het publiek is de inspiratiebron: luchtacrobatiek, tempo jongleren, dierenacts met diervriendelijk getrainde pony’s, geiten, duiven, een- den en honden. Natuurlijk ontbreekt ook de dolkomi sche clown niet. De show duurt ongeveer een uur en drie kwartier. Deze zeer speciale kerst- De organisatie zette de argu menten van te voren keurig op een rijtje; Het NK gaat al leen door bij windkracht 7 of hoger, het wordt verreden op een Gazelle herenfiets zonder versnelling, een aë rodynamische houding is dus geheel onmogelijk én het is in het echt nog véél erger dan je je kunt voorstel len. Toch gaan er deze zondag 280 deelnemers vol tegen aan, met het snot voor ogen. Binnen 24 uur waren de startbewijzen vergeven. Op Neeltje Jans lopen vanaf 9 uur ’s ochtends de ren ners rond, in kleurige wiel- renoutfit. “Je moet ook een beetje gek zijn om hieraan mee te doen. Het is ook voor de fun,” vertelt een groepje fietsers uit Ouddorp. “Johan was de eerste die meedeed en hij heeft ons aangesto ken.” Nee, Johan geeft de anderen geen tips. “Het gaat om de lol én om de foto’s. De GOES -De BSO Kibeoheeft altijd leuke activiteiten, maar tijdens de vakanties is het programma nog leu- - ker. In de kerstvakantie verzorgt Kibeo namelijk weer een super leuke Va- kantiemiX; een gevari eerd, creatief en sportief vakantieprogramma voor kinderen op de buiten schoolse opvang. Beide weken worden de leuk ste activiteiten georgani seerd, zoals levend gan zenbord, van ‘waardeloos materiaal’ een kerstboom knutselen en kerstlichtjes maken. MMRB Met het snot voor ogen. Binnen 24 uur waren de startbewijzen vergeven: 280 deelnemers gingen er afgelopen zondag vol tegenaan Foto: Johan van der Heijden Advertentieverkoop en medB-advras Jorden de Lange E adverterenjeeiand® wegenemtedia.nl W T 06-10 94 14 80

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5