ANBI zaakjes redelijkp| I I bo Winter- en standaard collectie Baye €1,50 VERHUIZEN MET ZORG! TV of AUDIO DEFECT? hu \2O°/o EERSERVICE 0113 22 22 20 www.lavooymode.nl Over aang£enbrug SLEUTELKOPI Kerk en ANBI www. rt vde witte, n I Bel: 0113 22 34 49 Plein 1940 nr. 20 I Middelburg I Tel. 0118 - 612 508 A.D. van Gilst 0118 46 22 05 inonDidL mouERS M f Als een kerk niet voldoet aan de eisen, verliest ze de ANBI status er n g' Hubo 's-Gravenpolder Tel. 0113 312413 Zaagmolenstraat 6 - Goes OpenHaardCentrum I Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? I BêL: Ollg - 57 24 27 1 4(1 kachels WOHC haarden Walcheren schouwen O www.de-bevelander.nl door Leo Polhuys i IR ACTIES GELDIG T/M 19-12-'15 HBO A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG: Rit Vogel Verhuizingen De Bevelander woensdag 9 december 2015 2 Uitvaartverzorging H. Jobse 1 opril Grote Markt 4-6 en Oostsingel 44 Tel. 0113 215 614 - www.densoeteninval.nl www.hiobse-uitvaart.nlwww.basisuitvaart-zeeland.nl Bijtijds M. Spaans is penningmees ter van de Rafaelgemeente in Goes. Hij vertelt desge vraagd: „We zijn goed op DE GEGEVENS WAAR DE BELASTINGDIENST OM VRAAGT Dat heeft te maken met de structuur van het Aposto- Behouden De Christelijke Gereformeer de Kerk in Goes, met zo’n zeshonderd leden in Goes en de Zak van Beveland, is van de nieuwe ANBI regels op de hoogte. Woordvoerder Koning staat nog op de web site vermeld en was vroeger scriba, maar tegenwoordig is hij koster. Na enige rug genspraak te hebben gehóu- Instructie Scriba Ph. J. Homburg van de Protestantse Gemeente Goes vertelt dat ook „zijn” kerk in AUTOSLEUTELS MET STARTONDER- BREKINGSCHIP VANAF 39,95 I l 1 I 1 I I 1 1 1 1 BAKKERIJ Spoorstraat 51 4431NK 's-Gravenpolder www.hubosgravenpolder.nl www.zonweringsgravenpolder.nl Uw dealer Nieuwe Rijksweg 2A 4472 AB ’s-Heer Hendrikskinderen (bij Goes) Tel. 0113 - 21 53 51/22 35 31 Ook op zaterdag geopend www.vangilstbv.nl VANAF 4,25 geen exacte gegevens be schikbaar maar wij vermoe den dat de meeste mensen hun giften aftrekken.” «T Klarinetweg 2c - Industrieterrein Mortiere - Middelburg Tel. 0118-674955 www.ohcwalcheren.nl Met ingang van i januari gelden voor kerken en diaconieën nieuwe eisen omtrent hun kwalificatie als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) eisen. Een rondje langs kerken in onze regio leert dat ze hun ANBI zaakjes redelijk op orde hebben. ANBI zorgt voor administratieve rompslomp, maar kerken willen toch graag dat ze voldoende giften binnenkrijgen. 1 www.aangeenbrugelectro.nl www.datrepareerikzelfwel.nl AMBACHTE LIJKE KWALITEIT SINDS 1882 Actie Kerkbalans, van vijf Nederlandse kerkgemeen schappen, levert jaarlijks zo’n 250 miljoen euro op. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft met de Belastingdienst afgesproken dat voor alle aangesloten kerkgenootschappen een groepsbeschikking geldt. Meerdere instellingen worden in één keer aangewezen als ANBI. Dorps karakter Ook de Hervormde Gemeen te Yerseke heeft alles al zo OP DE SITE STAAN KEURIG goed als rond. Op de web site van de diaconie staan keurig bijna alle gegevens waar de Belastingdienst om vraagt. Compleet met een omschrijving van de sfeer en het dorpse karakter van de kerk. Ook wordt aange- 0p www.belastingdienst.nl staan standaardformulieren voor het aanvragen van de ANBI status. den, belt hij terug en vertelt hij:. „In grote lijnen komt het er op neer dat we vol doen aan de ANBI status en deze willen we natuurlijk graag behouden. Daarom zijn we druk bezig met het ANBI-verhaal. We zijn in de laatste fase beland, namelijk aanlevering van financi ële gegevens voor de web site, zodat deze per 1 januari operationeel kan zijn. We verwachten natuurlijk niet dat de belastingdienst op 1 januari meteen al gaat con troleren maar je kan dingen maar beter voor zijn.Onze Commissie van Beheer krijgt van „landelijk” regelmatig informatie. Het is belangrijk om aan de regels te voldoen. Als mensen hun giften niet meer kunnen aftrekken van de belasting, heeft dat na tuurlijk wel degelijk invloed op het bedrag dat je als kerk binnenkrijgt via giften.” Kettingzagen met de B kracht die u nodig heeft, wanneer u dit wenst. GOES - H. Osinga verzorgt bij het Apostolisch Genoot schap, met leden uit een groot deel van Zeeland, de externe contacten. Hij re- waar alles overzichtelijk ageert verbaasd als hem bij elkaar staat. We hebben naar de ANBI status van zijn organisatie wordt ge vraagd. „Dat we aan allerlei eisen moeten voldoen op 1 januari, is nieuw voor mij. Nee, ik had er nog niet van gehoord en binnen onze ge- 20% KORTING de hoogte van de eisen die ingaan op 1 januari. Rafael Goes is bijtijds aan de slag gegaan om alles te regelen. Op onze website is een apar te ANBI pagina te vinden waar Met ingang van 1 januari gelden vooi eisen. INTRODUCTIEKORTING iken er f FIETSSLEUTELS EN HUISSLEUTELS Goedkoopste gratis meenschap hebben we het er ook niet over gehad voor zover ik me kan herinneren, geven dat veel randkerkelij- ken, als ze bijvoorbeeld een Paas- of Kerstdienst bezoe- lisch Genootschap. Wij zijn ken, een traditionele dienst een vrijwilligersorganisatie verwachten die aansluit bij en financiële zaken worden de beleving van vroeger, landelijk vanuit het hoofd kantoor in Baarn geregeld.” Een blik op de website van het landelijk bureau leert dat ook het Genootschap wel degelijk voldoet aan de ANBI voorwaarden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2