I VERKOOPDAG - ïl I! M lil! W www.ResidentiedeZaete.nl KERKELIJK LE’ I za. 12 december a.s. van 10 -13 uur in het modelappartement (de Zaete 8) Zaterdag 12 en zondag 13 december Faasse ^Fermont lllli u d~ Neeskens Prijzen vanaf 259.000 v.o.n. vraag naar de speciale voorwaarden voor het laatste appartementen in blok D. mbmf zi 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 december 2015 29 ontwikkeling realisatie I 2 en en Rooms-Ka- geen opgave Neeskens Makelaars 0113 57 3100 www.neeskens.com Aannemersbedrijf Van der Poel Terneuzen Faasse Fermont Makelaars 0113 25 05 55 www.faasse-fermont.nl MAKELAARS C.M. Baggerman v. Popering; KLOETINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds J.H. de Koe; KORTGENE Protestantse Ge meente 11.00 uur ds R. den Hartog; Geref. Gemeente 14.30 uur ds G.J. Baan; KRABBENDIJKE Protestantse Gemeente 9.30 uur ds W. van de Griend; Hervormde Gemeente 9.30 uur prop. G.J. Anker en 18.00 uur ds S.A. Doolaard; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds A.A.S. ten Kate en 14.30 uur ds D. Wes- terneng; Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; KRUININGEN Protestantse Ge meente Johanneskerk 10.00 HOEDEKENSKERKE Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Tim mers; Geref. Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds D.W. Tuinier; KAMPERLAND Protestantse Ge meente 9.30 uur (HA) ds J.J. De Lange; Gereformeerde Ge meente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds S.W. Janse; KAPELLE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds L.C.P. Deventer en dhr. P.C. Morée; Gereformeerde Ge meente 10.00 uur leesdienst en 15.30 ds A.J. De Waard; KATS Protestantse Gemeente dienst in Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur ds De Christelijke Oratorium Vereniging Goes (COV Goes) geeft op vrijdag n december een kerstconcert. Het programma ‘Once Upon A Starry Night’ is een combinatie van koorzang en samenzang en wordt uitgevoerd met orgelbegeleiding door Janny Dieleman, de vaste repetitor van het koor. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim van Herk. Het concert is in de Maartenskerk in Wemeldinge en begint om 20.30 uur. De toegang is gratis. BAARLAND Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dienst; Prot. Kerk 10.00 uur ds T.W. Van Bennekom; BATH Vrije Evangelische Gem. 10.00 uur br. Cappon; BIEZELINGE Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds K. Groeneveld; Protestantse Gemeente 10.00 uur (HA) ds B. de Jong en 17.00 uur '@ndersviering’; BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst en 14.00 uur ds C. van Krimpen; COLIJNSPLAAT Prot. Gemeente 10.00 uur ds A. Spaans; DRIEWEGEN Protestantse Kerk 10.00 uur (HA) ds A. van der Maas; ELLEWOUTSDIJK ’t Kerkje van Ellesdiek 14.30 uur Oecume nische bijeenkomst; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur ds Ka- mermans; PKN Grote Kerk 17.00 uur ds Van der Lin den, vesper; VEG Bethelkerk 10.00 uur (HA) ds G.R.P. v.d. Wetering en 18.30 uur ds Sinke; Ter Valcke 10.00 uur; Ziekenhuis ADRZ 10.00 uur; Hervormde gemeente De Le vensbron 10.00 uur (HD) en 17.00 uur ds G.D. Kamphuis; Rooms-Katholieke kerk H. Maria Magdalena geen op gave ontvangen; Doopsge zinde Gemeente/Vrijzinnig Hervormden 10.00 uur dhr N. Protestantse uur ds R. den uur ds C.L. Van den Broeke; Hersteld Hervormde kerk 9.30 en 18.30 uur ds C.J.P. van der Bas; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds G. Bredeweg en 14.00 uur leesdienst; KWADENDAMME tholieke Kerk ontvangen; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka tholieke Kerk geen opgave ontvangen; NIEUWD0RP Protestantse Kerk 10.00 uur ds E. Rooze; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds A.J. de Waard en 14.00 uur leesdienst; NISSE Protestantse Gemeente geen dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 leesdienst en 14.30 uur leesdienst; OUDELANDE Hervormde Kerk 10.00 uur mevr. M. Meulen steen, gedachtenisdienst; OVEZANDE Rooms-Katholieke Kerk geen opgave ontvangen; RILLAND-BATH PKN 10.00 uur ds W. Lolkema; Gereformeer de Gemeente 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; SCHORE Hervormde gemeente 10.00 uur ds M. Helderman- Janse de Jong; WAARDE Hervormde Gemeen te 10.00 uur ds S. Dierx; Ge reformeerde Gemeente 9.30 uur (HA) en 18.30 uur ds D.W. Tuinier en 14.30 uur lees dienst; WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds A. Groe- nendijk-Meindersma; Vrije J Evangelische Gemeente 10.00 uur br. J. van den Ende; WILHELMINADORP Protestant se Gemeente 10.00 uur dhr. Dronkers; WISSENKERKE Kerk 9.30 Hartog; WOLPHAARTSDIJK Protestantse gemeente 10.00 uur ds J.C. v.d. Putte; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst en 14.00 uur ds G.J. u Meeuse; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds C. Baggerman; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.30 uur ds A. L. Molenaar en 17.00 uur ds B. van Werven; Vrije Evange lische Gemeente 10.00 uur ds K. Kruithof; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. van Krimpen en 14.00 uur leesdienst; Gereformeer de Kerk 9.30 ds H.P. de Goede en 14.30 dhr. RW. Baas. Dekker; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C.J. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10:00 en 17.00 uur ds J.G. Schenau; Gereformeerde Kerk Neder land (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur maj. Van Vuuren; Kerkgenootschap Huis van Elia Vredeskerk 13.30 uur C. Harthoorn; Evangelische Ge meente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur samenkomst; DoorBre- kers Zeeland (Zeelandhallen Bowlland) 10.30 uur dienst; ‘S-GRAVENPOLDER Protestantse Kerk 10.00 uur ds D. Wester- neng; Geref. Gem.9.30 18.00 uur ds S.W. Janse 14.00 uur leesdienst; HANSWEERT Rooms-Katholie- ke Kerk geen opgave ontvan gen; Hervormde gemeente dienst in Schore; ’S-HEER ABTSKERKE Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds Rietveld; ’S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. Arendshuis 10.00 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk geen opgave ontvangen; ’S-HEERENHOEK Rooms-Katho- lieke Kerk geen opgave ont vangen; ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN Protestantse Gemeente 10.00 uur ds M. Staudt; HEINKENSZAND Protestantse Gemeente Barbesteinkerk 10.00 uur ds Ph. van Wijk; Rooms-Katholieke Kerk geen opgave ontvangen;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29