I PZC Veilig doen we samen GENIET NU NOG MEER VAN HET WEEKEND ONDERNEMERS Zonnepan is de mooiste vorm van zonne-energie 1 3 9 5 7 4 9 1 3 8 6 6 5 7 iPad 7 2 5 6 2 7 4 3 5 9 5 SUDOKU PRIJSWOORDZOEKER B T z T T Elke zaterdag de extra dikke weekendeditie van de PZC bij u op de mat! GA SNEL NAAR PZC.NL/WEEKEND Win een iPad mini 2 t.w.v. €299,- mentteam; Royal Security gespecialiseerd en objectbeveili ging, Royal Brandwachten In Yerseke is bij een klant van Marbel het eerste dak van een woning voorzien van deze pan. Dit heeft Marbel uitgevoerd in goede HANSWEERT - Royal Secu rity Services uit Hansweert is een beveiligingsbedrijf met visie. Centraal staat de ontwikkeling en doorgroei mogelijkheid van mensen. Directeur Jerry Ros: “Het gaat om menselijke waarde en participatie. Mensen die aan de onderkant van de maatschappij zijn beland zonder dat zij er iets aan kunnen doen. Zo iemand komt moeilijk weer aan het werk, samen met UWV scholen wij om en herplaat sen we in eigen bedrijf of YERSEKE/ NIEUWDORP - Zonne Energie Pan (ZEP) levert een bijzonder alternatief voor de bestaande losse zonnepa nelen: de Zonnepan. De Zonnepan is aan de ach terzijde voorzien van twee kabels waardoor deze met een plug play systeem makkelijk aan te sluiten is samenwerking met ITN in- op het elektriciteitsnetwerk. De Zonnepan is een volle dig Nederlands product van kwaliteit, met de beste garanties. Hij volledig recyclebaar. Maar voor dat stadium bereikt is, heeft de Zonnepan zich al lang terugverdiend. stallatietechniek uit Nieuw- dorp en Logus uit Goes. De zonnepan is een ingenieus hoogwaardige systeem waarbij monokris- tallijn silicium zonnecellen bestaat voor tachtig procent zijn opgebracht op een regu- uit natuurlijk materiaal en is liere dakpan. Deze combi natie is zeer efficiënt. Geen vierkante meters losse pane len meer op het dak, maar een vrijwel onzichtbaar sy steem. Een systeem dat net zo efficiënt de zonnestralen omzet in elektriciteit als de klassieke panelen. Plaatsing Nieuwstraat 1, Hansweert, 0113-382819, www.royal- securityservices.nl Actie Lionsclub voor voedselbank GOES - Het zijn drukke tij den voor de Voedselbank in Goes. Onder geselecteerde gezinnen, huishoudens en alleenstaanden verspreidt de Voedselbank wekelijks pakketten met voedselpro ducten, die merendeels door producenten en distribu teurs van levensmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Veel Goesenaren zijn afhan kelijk van deze pakketten. Helaas houden bedrijven tegenwoordig meer de hand op de sociale knip dan voor heen, en dat merkt de Voed selbank en zijn klanten met een. Lionsclub Goes schiet de Voedselbank daarom te hulp met het inzamelen van Douwe Egberts Waar- depunten. De ingeleverde waardepunten zullen wor den verzilverd voor pakken koffie die worden gedo neerd aan de voedselbank. Douwe Egberts steunt deze actie en heeft toegezegd alle donaties met 15 procent te verhogen. Geef uw Douwe Egberts Waardepunten nog meer waarde en stel deze ter beschikking aan de Voed selbank Goes. Uw waardepunten kunt u tot en met 4 januari 2016 inleveren bij de bedrijven waar de Douwe Egberts Ver- zameldoos staat. U kunt uw punten ook inleveren bij de kraam van Lions Goes op de Kerstmarkt op 12 december bij de Grote Kerk in Goes. Beveiliger 2, Havenbevei liger (ISPS) aangevuld met veiligheid diverse andere certificaten. Pieter Rijke, salesmanager: “Met 110 medewerkers wer ken wij voor onder andere haven- en industriële bedrij- InformatiePieter Rijke, prij- ven, overheid en particulie- ke@royalsecurityservices. ren. Het bedrijf bestaat uit nl Royal Security Services, drie werkmaatschappijen, die worden aangestuurd door hetzelfde manage- van de Zonnepan betekent enkel vervanging van de huidige dakpannen, waar door het systeem ook steeds makkelijk uit te breiden is. 'F r Sanders bij onze klanten. Het is be langrijk jongeren, ouderen Services, én arbeidsgehandicapten in haven toekomstperspectief te bie den.” Wij leiden hen op tot Services, gericht op brand preventie, werk- en brand en Royal Event Security voor beveiliging van evenementen. Wij zijn vooral actief in zuidwest Nederland.” O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 december 2015 25 dj PZC Zedand E W U H N V A N N L K A N A A L E E L E A R V E N E N R W A T E U V E R E N U W A L E N V R I E N D P IJ L IJ A A E R N S S R S R K R oplossing: dj De prijswinnaars staan op www.puzzelsite.nl Druk- en zetfouten voorbehouden. ALIBI ALWAAR ERNST HAVEN INEENS INZAKE KANAAL KLUNEN KRUIS NIVEAU O Zie voor inleveradressen ook www.lions.nl/ waardepun ten goes RIJWIEL SLAAF SPUWEN VENTEN VEREN VERWIJT VRIEND Dankzij een relatief korte terugverdientijd is de Zonnepan een voordelige keuze voor honderd procent schone energie. Films bekijk je op het Retina display in een resolutie die viermaal groter is dan die van de iPad mini 1. Samenwerking Plug& Play O Marbel Houtbouw, Olzendepolder4C 4401 NK Yerseke, www. marbelhoutbouw.nl Pieter Rijke en Jerry Ros van Royal Security Services: "Onze corebusiness is havenbeveiliging, objectbeveiliging en brandwachten”. Foto: Leon Janssens Zo doet u mee! Los de woordzoeker op. Zoek de gegeven woorden op in het veld met letters en streep ze door. De overgebleven letters vormen de oplossing. U kunt deze op de volgende manieren doorgeven: spreek uw oplos sing in door het volgende nummer te bellen: 0909-5010190 0,60 per gesprek) of door middel van een sms-bericht: WEEKAf spatie {oplossing naar 3553 0,60 per ontvangen bericht). Tarieven zijn excl. de gebruikelijke kosten. De sluitingsdatum is 14 december 2015. E F Puzzelboeken PZC Spon 2«VMM>8rMi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 25