|M Wij zijn uw bank. RegioBank Het kerstpakket H Een leuk huis op het oog? Wij helpen u graag met een passende hypotheek en een scherpe rente IC Pr°fiteeF ''an °"s "Aanbod VOor en 20 Jaar vast* 11 il Een waardering van de baas I' MARGJE I f 1 SOW GRUEN Te koop Monsterlijke zoektocht Gelukkig oud worden Q Hunkering naar waardering PTEPKRNT 8 5 p -s§ 5? O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 december 2015 22 Patrick van Hees fl 8 Li N K Jan Siebelink, Margje F Traditioneel is populair Maar wat willen werkne mers dan graag krijgen? Het traditionele kerstpak ket is nog altijd het meest populair. De helft van de medewerkers krijgt dat het liefst. In de Top 3 staan ook de cadeaubon (44%) en een geldbedrag (23%). Haast niemand zit te wachten op verzorgingsproducten (1%) of spullen voor in het interieur (1%). De Bezige Bij 19,90 (e-book 14,99) Sara Gruen, Aan de water kant 19,99 (e-book 11,99) Teleurgesteld 77 procent van de onder vraagden geeft aan een kerstcadeau van de baas te verwachten. De mees ten (75%) zien het kerstge schenk van de werkgever als een blijk van waarde ring. 37 procent zegt te leurgesteld te zijn wanneer ze niets zouden krijgen. 41 Het kerstpakket is voor heel veel werknemers een belangrijk extraatje dat erg gewaardeerd wordt. Foto: Thinkstock Patrick van Hees, De ge- luksoma Boekerij 19,99 (e-book 12,99) De uitgeverij presenteert het boek als het vervolg op Knie len op een bed violen maar als lezer kun je het beter openslaan als een zelfstan dige roman. Een roman die, weliswaar niet geheel toe vallig, dezelfde hoofdperso nen kent. Nu is het Ruben, de oudste zoon van Hans en Margje Sievez, die terugkijkt op zijn leven. Belangrijke rol daarin spelen zijn soms krampachtige pogingen om zijn moeder voor hem te winnen. Niet toevallig is dat voor een deel in de leeg staande villa die ooit zijn oom Anton toebehoorde. Nog altijd worstelt Ruben met de vraag hoe de verhou ding tussen zijn moeder en oom Anton echt is geweest. Maar terwijl hij toen nooit helemaal de liefde van zijn moeder kreeg die hij zocht, voelt hij nu een soort hunke ring naar zijn jongere broer. De blindgeworden broer die altijd mama’s liefste leek. Aan de andere kant van de wereld regeren terreur en vernietiging. Maar in de kringen waarin Maddie en Ellis Hyde zich bewegen is weinig te merken van de oor logsdreiging van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Ellis en zijn vriend Frank, res pectievelijk vanwege veron derstelde kleurenblindheid en platvoeten, niet in het Amerikaanse leger dienen, is een uit de hand gelopen nieuwjaarsfeest extra aan leiding voor scheve ogen. Ellis en zijn jonge echtge note worden uit buis gezet, de toelage wordt ernstig beperkt en een deel van de erfenis lijkt verder weg dan ooit. Omdat Ellis’ vader zich ooit blameerde bij zijn zoek tocht naar het monster van Loch Ness, gaan Ellis, Frank en Maddie nu zelf op zoek. Terwijl Ellis in een roes van alcohol en pillen zoekt, wordt Maddie veel meer, soms pijnlijk, duidelijk over vriendschap en liefde. Lokaal valt in de smaak Een cadeau van een klei ner lokaal bedrijf valtbij 47 procent erg in de smaak; 8 procent ziet liever een ge- van een grote lan delijke kerstgeschenken aanbieder. Een duurzaam kerstpakket staat nog niet boven aan de agenda: 43 procent hecht daar belang aan, terwijl 42 procent van de ondervraagden hier neutraal tegenover staat. Patrick van Hees combineert de wijze lessen van zijn bij na honderdjarige oma Eefje met zijn eigen theorieën uit de gelukswetenschap. Juist het feit dat het levensverhaal van een heel gewone vrouw wordt verteld, maakt dat de levenslessen breed toepas baar zijn. Nee, natuurlijk is lang niet alles in het leven van oma Eefje koek en ei ge weest. Naast de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog waren er bijvoorbeeld het langzame verlies van haar man Piet en, op hoge leeftijd, het verlies van haar eigen zelfstandigheid. Toch bleef Eefje positief en vaak op gewekt naar haar tegensla gen kijken. Aan de manier waarop Eefje al die jaren in het leven heeft gestaan, hangt Van Hees zijn lessen voor de lezer op. Over lekker bezig blijven, bet maken van je eigen keuzes, doorzetten, optimisme, betrokkenheid en misschien wel vooral ge nieten. procent zegt enigszins te leurgesteld te zijn wanneer ze iets krijgen dat hen niet bevalt. Slechts 4 procent zou in zo’n geval beel erg teleurgesteld zijn. De Nederlandse bazen slaan de plank niet vaak meer mis. Maar liefst 80 procent van de responden ten was blij met het kerst cadeau dat zij vorig jaar gekregen hebben. In het Kerstpakkettenonderzoek 2014 lag dit percentage nog schenk op 61 procent. MIDDELBURG - Als werkge ver kom je niet weg met een simpel kerstpresente voor je personeel. 62 pro cent van de werknemers vindt het belangrijk dat er over het kerstcadeau is na gedacht. Dit blijkt uit het Kerstpakkettenonderzoek van ondernemersmagazi- ne De Zaak. Er moet dus over het ca deau nagedacht zijn, maar dat betekent niet dat het cadeau ook duur moet zijn: 46 procent van de ondervraagde werkne mers vindt de waarde niet belangrijk en 15 procent verwacht iets ter waarde van minimaal 30 euro; 22 procent verwacht dat het kerstgeschenk duurder is dan 50 euro. De meerder heid (74%) verwacht dat de baas dit jaar evenveel uit geeft als in 2014 en 17 pro cent denkt dit jaar juist een duurder cadeau te krijgen. 8 r s 5-8 fl i 5 S Js S3 o s - s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 22