I I I Boom laten wortelen in de as van de overledene z> UITVAARTZO Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Monuta Richard Ensing uit-vaardig Voor betaalbare kwaliteit Uitvaartverzorging Lpida van Wingen rp A Bel voor een kennismaking of voorregeling. Marianne van de Graaf EF DE YA alexandramarkusse "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid..." Verrijn Stuartweg 28 4462 GE Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg Voor e&rv Uitvaartverzorging 'DE BEVELANDEN’ Johcwv H ödkjnuwv ^peCand Uitvaartzorg De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! Z,org JA an dacht (Respect De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. van de Hee Verzorgt de gehete uitvaart i De Zeeuwse uitvaartverzorging i Henk in den Bosch Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit UITVAART johan Hoekman De Bevelander woensdag 9 december 2015 12 Foto: Rachel van Westen X/ www.rememberingreen.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent. Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 - Ik help 11 graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! Vraag nu gratis het boekje uitvaartwensen aan Gobi de Feijter Uw uitvaartwensen in vertrouwde (tanden UITVAART Het adres voor een respectvof afscheid. DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! uitvaartverzorging Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer 0113 214291 06 10730321 info@uitvaartinzeeland.nl www.uitvaartinzeeland.nl Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbotler.nl pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle Monuta Richard Ensing Kantooradres (op afspraak) Fluitekruidstraat 8.4461 MH Goes T: 0113-783 993 E: info@monutarichardensing.nl I: www.monutarichardensing.nl ZORG Peter Butler Monique Dommanschet Uitv*MrtireZwlini Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113)311 444 www.uitvaartzorgcentrum.nl T 0113-23 15 77 M 06-512 774 73 roeland-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid-tftevefand voor een persoonlijke uitvaart begeleiding De crematie is achter de rug. En wat nu? Wat gebeurt er met de as van de overlede ne? Er zijn talloze mogelijk heden op dit gebied, varië rend van het uitstrooien op een daarvoor bestemd gras veldje tot het verwerken van de as in een sieraad of in een boom. Een herinnerings- boom. Remember in Green gebruikt namelijk de as van de overledene om een herin- neringsboom in te planten. De nabestaanden kunnen zelf een boom uitkiezen die bij de overeledene past, want in principe is elke in heemse boomsoort hiervoor geschikt. Zodra de as is vrijgegeven kunnen de na bestaanden kiezen voor een ceremonie in de binnentuin van de plantage van Reme- ber in Green. Tijdens deze ceremonie wordt het meng sel van as en aarde samen gevoegd met de jonge boom naar keuze. Het is mogelijk om zelf invulling aan de ceremonie te geven. Vervol gens wordt de boom geplant in het asmengsel. Aan het eind van de ceremonie wordt de boom verzegeld, voorzien van meetapparatuur en in het gesloten kweeksysteem geplaatst. Na de ceremonie verblijft de boom ongeveer negen maanden in de plan- Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Arjen van de Hee, uitvaartverzorger Uitvaartzorg De Schelde: Tholon. Noord- an Zuld-Bovoland Schouwon-Dulvoland Remember in Green gebruikt de as van de overledene om een herinneringsboom in te planten. tage. Daar krijgt elke boom de benodigde verzorging om goed te kunnen groeien en wortelen. Tijdens de kweekperiode zijn de nabestaanden op afspraak van harte wel kom om een bezoek aan de plantage te brengen om te zien hoe het met hun herin neringsboom gaat. Op ver zoek kunnen er ook foto’s gestuurd worden, zodat de nabestaanden altijd op de hoogte blijven van het wel en wee van hun dierbare boom. Zodra de jonge boom alle vruchtbare bestandde len van de as heeft opgeno men en goed doorworteld is, kan deze geplant worden op een plek naar keuze, zoals 0113 -639 108 Dag en nacht bereikbaar www.lindavanwingen.nl Striepseweg 4, 4435 RL Baarland Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u ons inschakelen. JÊ 24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303 Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorRing.nl l Of mail naar: info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl I I Heeft u geen computer bel ons voor vrijblijvende J informatie op bovengenoemd nummer. De steun bij iedere uitvaart. thuis in de tuin of op een be graafplaats. Natuurlijk kan de boom ook geplant wor den in een park of bos, in de duinen of in verschillende natuurgebieden verspreid door heel Nederland, waar onder die van Natuurmonu menten. Het is ook mogelijk om een boom te kweken die na het groeiproces in een mooie bak op het bal kon of in de tuin geplaatst kan worden. Remember in Green kan op verzoek de boom naar de gewenste plek transporteren en vakkundig planten. Uiteraard wordt er een verzorgingsadvies voor de boom gegeven. lnfo@uitvaartbezieling.nl www.uitvaartbezieling.nl 24/7 te bereiken op 0626039885

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 12