Bouwend Zeeland vernieuwt Top-oesters van het vasteland Continurooster poeljeugd Kaars 1 I CAMELEON De Bevelander* COLOFON WGGGNOR Media KORT NIEUWS Geen dier in het vizier Signeersessie in Koperen Tuin Dorpsstraat weer groener Zwoegen voor kampioenschap cp I door Carrie Frederiks C www.dierenasielgoes.nl ©Wegener Media BV Q Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op mij wacht,” zong Rob de Nijs lang geleden in een amoureuze bui. De gezellige, warme tijd thuis van kaarsjes, kleine lichtjes van hoop, liefde, vertrouwen en verbondenheid is weer aangebroken. Door veel mensen vaak opgestoken in een kerk met een dier bare intentie. In de beginperiode van de kerstboom brandden daar echte kaarsjes in en, soms, later de kerstboom zelf en het huis. Daarmee is het gevaar van kaarsjes laten branden aangegeven. Dat ging ook niet aan 28 lidstaten van de Europese Unie voorbij want er is een nieuwe richtlijn (in 24 talen) waarin de kaars gedefinieerd wordt, vervolgens de samenstelling, hoe zij dient te worden gebruikt: niet bij kinderen, huisdieren-(en in kerststallen), de grootte van kaarsvlam en roetproductie. Niet alleen voor de gewone kaars, maar voor gezonder en gelukkiger te le ven? Dat houdt me als bouw ondernemer bezig. Als we er met Bouwend Zeeland in Website www.de-bevelander.nl Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen trum met proeverij realise ren. Toeristen komen hier voor de Oosterschelde en de natuur en voortaan ook voor de aquacultuur.” Sybe Smit besluit met: Zo willen we Zeeland laten zien.” Redactie Frank Husslage (eindredacteur), Carrie Frederiks Leon Janssens, John de Kok, Peter Urbanus, Rachel van Westen, Diana van Wijngaarden, Johan van der Heijden (fotograaf) Commercieel directeur Tessa van Waarde Familieberichten E familieberichten®wegenem)edia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Bezorgklachten www.de-bevelander.nl/service T 0900-424 57 26 Advertentieverkoop en media-advies Jesse de Vries E adverteren zeeland® wegenermedia.nl T 06-10 58 52 79 Redactiechef Dennis Rijsbergen Algemene voorwaarden en overige informatk (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegene Media BV Druk Wegener Nieuwsdruk Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander® wegenermedia.nl 7(088)013 09 21 iedere kaars, de drijvende- en de gelkaars, én de waxinelichtjes. Deze, door Euro- ambtenaren bij kaarslicht bedachte nieuwe regelgeving is het gesprek van de dag onder de Euro parlementariërs en verdrong zelfs prioriteiten als vluchtelingenhulp, klimaat en veiligheid. Nederland, fervent tegenstander van Europese regelzucht heeft toch voorgestemd. Ja, wat wil je met Frans Timmermans, de Euro-commis- saris die Kaars in zijn portefeuille heeft. Kaarsen, ze zijn zo leuk en zelfs lekker als geurkaars. Als kind lieten wij kaarsvet op onze hand druppelen; spannend en geen au roepen. Was een kandelaar te wijd, dan zette je de nieuwe kaars op het smeulende stompje van de oude kaars. Dan stond hij vast én kaarsrecht. Binnenkort ga ik een kaarsje opsteken voor de bedenkers van dit toppunt van regelgeving. Met de dierbarre intentie, veel wijsheid, inzicht en geduld. KATS - Oesterkwekers heb ben het niet makkelijk. Dit jaar bijvoorbeeld hebben de oesters in de Oosterschelde last van de Japanse Oester- boorder, een klein wormpje dat de favoriete lekkernij van velen leegzuigt. Daar naast is de oester ook kwets baar voor extreme tempera turen en liggen natuurlijke vijanden als het Herpesvi rus, eidereenden, scholek sters en slakken op de loer. Vader Sam en zoon Sybe Smit concludeerden dat oes ters kweken op het land een antwoord kan zijn op deze plagen. Aan de randen van de Oos terschelde, pal naast de Zee- landbrug, bouwden ze een enorme loods. Binnen staan rijen met verticaal gestapel de kratten: het door vader en zoon in het geheim ont wikkelde en inmiddels ge patenteerde kweekbakken- systeem. De oesters krijgen hele jaar door een constante kwaliteit heeft. “We kopen oesters uit de markt. Die zijn mager en wij vetten ze op,” legt Sybe uit. “We kunnen ook broed opkweken maar dat duurt GOES - Omdat de nieuwe vloeren in het asiel helaas nu al gebreken vertonen moeten ze worden vervan gen. Dit brengt een hele volksverhuizing met zich mee en daarom is Dieren asiel De Bevelanden in Goes vanaf aanstaande donderdag een week lang dicht. Daarom hebben we deze week geen dier in het vizier: eventuele ge gadigden zouden voor een dichte deur staan. Eric de Ruijsscher (I), Martijn van Sabben (r) voor het in aanbouw zijnde Techniekhuis in Goes. GOES - Jan Kuipers en Hel- een Dekker zullen hun boek Til plekken in Zee land die je gezien moet hebben’ signeren in boek handel De Koperen Tuin. Dat doen ze donderdag 3 december tussen 15.00 en 16.00 uur. In dit cadeau boek bij uitstek leiden de schrijver en de fotograaf ons langs 111 plaatsen in Zeeland die wellicht niet zo voor de hand liggen. Met de handtekening van zowel schrijver als foto graaf wordt ieder boek een uniek exemplaar KATS - Voor en door de inwoners van Kats wordt op zaterdag 12 december nieuwe beplanting in de plantvakken in de Dorps straat in Kats aangebracht. De gemeente levert de nieuwe beplanting en haalt de oude beplanting weg, verder zijn het hoofd zakelijk de inwoners van Kats die de handen uit de mouwen zullen steken. In de toekomst worden de plantvakken gezamenlijk onderhouden. Wethou der Slenter is enthousiast over deze werkwijze ‘Een mooi burgerinitiatief, dat juichen we als gemeente enorm toe’. veel langer. Het zijn echt twee stromen. Binnenkort hebben we dan gekweekte oesters en kunnen we de na tuur met rust laten. Achter de kwekerij willen we een toeristisch bezoekerscen- 'S HEER HENDRIKSKINDEREN - Leerlingen van groep 7 van basisschool De Poeljeugd in ‘s Heer Hendrikskinderen hebben zélf onderstaand artikel over de nieuwe lestijden bij hun op school gemaakt. De Poeljeugd in ’s Heer Hen drikskinderen is overgestapt op een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen vijf dagen van half 9 tot 14 uur school hebben. De kinderen eten dus ook op school. Dit heeft Marleen de Goeij (di rectrice van de Poeljeugd) besloten in samenspraak met haar team. Ik heb daarom Marleen de Goeij geïnterviewd om er achter te komen waarom deze beslissing gemaakt is. Het besluit is genomen, omdat hierdoor de lessen kunnen doorgaan, er meer tijd na school is en omdat voedingsrijk plankton toe gediend dat in vierentwin tig buitenvijvers wordt ge kweekt. Het resultaat is een hoogwaardige consump- tieoester met een zeer hoog vet- en vleesgehalte, die het er meer nadruk op gezond eten gelegd kan worden. Het besluit is goed bevallen, de kinderen zijn er ondertussen aan gewend en er zijn geen negatieve reacties gekomen. Dit schooljaar zal er dan ook niks veranderen aan dit rooster, er zal alleen nog aan de ouders gevraagd worden hoe het hun bevalt. De nade len van het rooster zijn dat de kinderen niet meer tus sen de middag thuis kunnen uitrusten en de leerkrachten hebben ook geen tijd om voor te bereiden en even te ontspannen. Ook is de vrije woensdagmiddag nu weg gevallen, iets waar nog niet elke sportclub of hobbyclub in de regio rekening mee houdt. Toch is de school heel tevreden en hoopt zij dat meerdere scholen dit concept op zullen pakken. KRUININGEN - In Kruinin- gen wordt zaterdagmiddag 5 december de 23e Den Inkelcross gehouden. De organisatie is in handen van de Goese atletiekver eniging AV’56. De wed strijd geldt dit jaar als het Zeeuws kampioenschap. Deelname staat open voor iedereen: AtletiekUnie- wedstrijdlopers, trimmers en scholieren. Er komt ook een forse afvaardiging uit het Belgische Lebbeke. Voorinschrijven kan digi taal tot 3 december 18.00 uur. Verder is inschrijven ter plekke mogelijk tot één uur voor aanvang van de wedstrijd. Meer infor matie daarover staat op de site van AV ‘56, www. av56.nl en dan doorklik ken naar wedstrijden en daarna naar inschrijven. slagen om hierop in te spe len, creëren we kansen voor onze sector. Daarvan ben ik overtuigd,” aldus Martijn. Sybe Smit en gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de provincie Zeeland tijdens de officiële openingshandeling, waarbij de gedeputeerde de heftruck met de eerste kweekbak met oesters vakkundig door het lint manoeuvreerde. Foto: Carrie Frederiks www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 2 december 2015 5 De eerste binnendijkse oesterfarm ter wereld is een feit. Bij Smit Smit in Kats was afgelopen vrijdag de opening van een unieke vorm van binnendijkse overdekte oesterteelt. GOES - De crisis is voor bij, we gaan een nieuwe periode tegemoet. Eric de Ruijsscher (H4A) draagt na 7,5 jaar het voorzitterschap van Bouwend Zeeland over aan Martijn van Sabben (Fraanje). Deze overdracht markeert een keerpunt voor de bouwers en Bouwend Zeeland. Bouwend Zeeland laat de economische crisis achter zich. Om hun markt positie te verstevigen, zijn de Zeeuwse bouwers sinds vorig jaar ‘Anders aan de Slag’. Martijn van Sabben: “De bouwsector streeft naar een optimale inrichting van de plekken waar we leven. De vraag is: wat hebben de Zeeuwen nodig om langer,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5