i Hine niet meer helpt? Straattheater bij verwarmend winterfestival Wonderstroom I GERARD M NL-Alert komt met controlebericht I Toename van antibiotica intensieve veehouderij "Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis" Goes 0113-217531 i LDMAN 3 to O www.d»-bevelandeRnl - ndat bacteriën steeds vaker immuun blijken voor antibiotica Huromunt goes Inkoop Munten, Goud en Zilver Euromunt Goes Schuttershof 11 a Goes Tel: 0113-233676 www.euromuntgoes.eu Grahams skincare S(NT ZAT TE WAT AT'N Vö€5 verhuizingen en meubelopslag www.gerardbouwense.nl I Wasmachine, droger of j vaatwasser kapot? J KeL: Oil? - 57 24 27 S www.aangeenbrugelectro.nl www.datrepareerikzelfwel.nl aang£enbrug 1 Tegen inlevering van deze bon: i i 2 PANTALONS REINIGEN 1 voor 10,00 3 De Bevelander woensdag 2 december 2015 3 bij de apotheek verkrijgbaar. I I lichtobjecten, kunstwerken en projecties. Een grote tent in de fabriek biedt boven dien plek aan twee speciale muziekavonden op vrijdag en zaterdag. eds> IOI www.grahams.nl Amerikaans onderzoek voorspelt binnen vijftien jaar een toename van 67 procent in antibioticagebruik in de veehouderij wereldwijd, aldus het wetenschappelijk tijdschrift PNAS in een recente publicatie. Antibiotica in veevoer zijn vooral populair in grote, industrieel opgezette boerderijen. Door ‘groeibevorde raars’ - door het voer gemengde medicijnen - worden de gefokte dieren sneller groot en kunnen ze sneller naar de slacht. Dieren staan in deze tak van industrie vaak dicht op elkaar, minder ruimte kost tenslotte minder geld. Hierdoor kunnen besmettelijke ziekten zich mak kelijk verspreiden. Preventieve medicatie helpt tegen verspreiding van allerlei ziekten in deze volle stallen. Penicilline maakt dus massale productie van goedkoop vlees mogelijk. Boeren die hieraan niet willen meewerken, verdienen al snel te weinig om met hun bedrijf te overleven. Zo blijft een vicieuze cirkel in stand. dat moment het beste kunt doen. Op maandag 7 de cember wordt het halfjaar lijkse controlebericht weer uitgezonden. Die dag zendt de overheid rond 12.00 uur een bericht uit aan de hand waarvan mensen ook in Zee land kunnen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om VLISSINGEN - Wonderstroom, het Zeeuwse winterfestival met licht en straattheater, is dit jaar op 11, 12 en 13 december in de Machinefa briek, op het Scheldeterrein in Vlissingen. Binnen in de Machinefa briek wordt een intiem fes- tivalterrein opgebouwd. Er zijn terrasjes met vuurkor- ven, foodtrucks met win terse specialiteiten, kleine theater- en muziekvoorstel- lingen, vuurshows en win terse straattheateracts met een warm gevoel. Het indu striële decor van de fabriek krijgt een extra dimensie door de speciaal gemaakte Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: Drogisterij Parfumerie Diaz De Tuinen Biezelingsestraat 26, Kapelle Lange Kerkstraat 10, Goes T: 0113 341 314 De Kruidenhof Paardenmarkt 20, Yerseke T: 0113 571 984 NL-Alert te ontvangen. Om dat dit een controlebericht is, hoeft u niets te doen. Dat is ook duidelijk aangegeven in het bericht. 2 Heeft u uw mobiel nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl. Aanmelden voor deelname is verplicht en kan via het e-mailadres kunst(g>cultuurwerfnl. vaker immuun voor penicilline doordat tonnen medicijnenrestanten in het oppervlaktewater ie| lep in de bodem. Foto: Thinkstock Alle detailinformatie over dit evenement staat bij elkaar op de website www.wonderstroom.nl plaats, waarna door geavan ceerde membraanzuivering, ozon- en UV-bewerkings- stappen ook fosfaat, zware metalen en medicijnresten vrijwel volledig uit de afval stroom worden gehaald. een combinatie van zuive- ringstechnologieën wordt alle afvalwater gefilterd: na scheiding van vaste en vloei bare componenten vindt vergisting en zuivering met actieve kool en oxidering Rozendaal. Na Amsterdam, Berlijn, New-York en Mos cow nu ook in Vlissingen. Het enige wat je nodig hebt is een beamer (video, film, overhead of andere projec tor mag ook). Bring Your Own Beamer (BYOB) moet vooral makkelijk, leuk en zonder stress zijn. -advertorial- Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien van mij hadden kinderen met eczeem en jeuk; zij krabden dat zijn zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, regelmatig waardoor de problemen aanbleven. Op zoek naar dat hij besloot zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn een oplossing hoorde ik het verhaal van Geoff en besloot het uitgangspunten waren; natuurlijke ingrediënten, effectief te testen. Ik deelde het uit en toen ik de reacties hoorde was en vrij van schadelijke stoffen. Nu, 14 jaar later, is het een het voor mij duidelijk dat dit product speciaal was." wereldwijd succes in de strijd tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks leven Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar weg te denken. tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van Het geval van Geoff staat te boek als een van de zwaarste mond tot mond. Tot slot vertelt van de Merwe "We krijgen eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd dagelijks zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen opgenomen in het "Royal Children's Hospital" in Melbourne, wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder middelen voor bestaan". de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik zei tegen mijn vrouw: "Shannon, we moeten iets doen. We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb meegemaakt". "Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te helpen. We zochten het dus in een andere hoek en begonnen met het uitgangspunt "natuurlijke ingrediënten". Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden we tenslotte ons product; het gaf verrassende resultaten, zowel voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem Crème, is nu .een wereldwijd succes en helpt mensen over de hele wereld". Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de Australische TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen helpen met de vreselijke huidklachten. Arjen van de Merwe haalde Grahams hierop naar Europa en introduceerde het in Nederland. "Vrienden Neem een beamer mee Vrijdagavond 11 december kan het publiek los gaan tus sen 19.00 en 20.00 uur. Wie wil mag een eigen beamer meenemen en zijn of haar projecties op de buitenmuur van de immense Machine fabriek tonen. De organisa tie zorgt voor stroom. BYOB is een wereldwijde serie van one-night-tentoonstel- lingen, bedacht door Rafaël ADRZ Inmiddels werkt men aan betere inzameling van oude en ongebruikte geneesmid delen, gescheiden opvang en voorzuivering van urine. Ziekenhuizen en zorginstel lingen doen pilots met pias zakken. In Zeeland bericht een bacterioloog van het ADRZ ons dat ‘afstemming van infectiepreventiebeleid en antibioticabeleid’ een gunstig effect heeft op het tegengaan van resistente bacteriën. “Op de afdelingen infectiepreventie, medische microbiologie, klinische farmacie en interne genees kunde wordt daarnaast een effectief en samenhangend programma uitgevoerd waardoor het mogelijk is te gelijkertijd kosten te bespa ren zonder nadelige gevol gen voor de zorg.” De Pharmafilterinstallatie van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is een unieke langetermijninvestering in de volksgezondheid. Met GOES - NL-Alert is het alarm- middel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert wor den mensen in een gebied waar gevaar is door een tekstbericht op hun mobiel direct gewaarschuwd voor een (dreigende) noodsituatie én geïnformeerd over wat er aan de hand is en wat u op Alleen geldig in Westwal 17 Goes tot 16 december 2015. stomerij wasserij www. netexn INe ld man Westwal 17 - Goes Tel 0113-252208

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3