VERKOOPDAG 4 www.ResidentiedeZaete.nl KERKELIJK LEVEN IVH ’***w"^ H - in het modelappartement (de Zaete 8) Zaterdag 5 en zondag 6 december Faasse^Fermont za. 12 december a.s. van 10 -13 uur ■■T,— IMPIJ d 1 l- e Neeskens 1. Ij het tweede blok (C) beschikbaar. Prijzen vanaf 259.000 v.o.n. Vraag naar de speciale voorwaarden voor het laatste appartementen in blok D. L -C r C www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 2 december 2015 33 ontwikkeling realisatie MAKELAARS Aannemersbedrijf Van der Poel Terneuzen e D t Faasse Fermont Makelaars 0113 25 05 55 www.faasse-fermontnl Neeskens Makelaars 0113 57 3100 www.neeskens.com n- s- et >t- ;n ’g 3t 31 11 1- d it g it te n st e- n in 10.00 uur ds V. Dees-Hin- tén; KORTGENE Protestantse Ge meente 11.00 uur ds R. den Hartog; Gereformeerde Gemeente 14.30 uur ds CJ Meeuse; KRABBENDIJKE Prot. Gemeen te 9.30 uur ds S.J. van de Zee; Hervormde Gemeente 9.30 uur ds J.C. de Groot en 18.00 uur ds S.A. Doolaard; Gereformeerde Kerk 9.30 uur (HA) ds C. Bijman en 14.30 uur ds S. Dierx; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. Sonnevelt en 14.00 uur leesdienst; KRUININGEN Protestantse Ge meente Johanneskerk 10.00 uur ds W. Quak; Hersteld Hervormde kerk 9.30 en 18.30 uur kand. J. Fekkes; Geref. Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; KWADENDAMME Rooms-Ka- tholieke Kerk geen opgave ontvangen; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka- tholieke Kerk geen opgave ontvangen; NIEUWD0RP Kattendijke - Donderdag 10 december geeft het Zeeuws Mannenkoor een Kerstconcert in de Hervormde Kerk in Kattendijke. Het Zeeuws Mannenkoor zal vierstemmig kerstliederen zingen in verschillende talen. Het concert begint om 20.00 uur, gratis toegang, wel collecte om de kosten te dekken. Het koor kan nog nieuwe leden gebruiken, repetitie elke donderdag vanaf 19.15 uur in Amicitia, Kloetinge. Hiervoor kunt u bellen met Kees Toorenaar: 0113-342553. BAARLAND Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dienst; Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; BATH Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur br. Bor; BIEZELINGE Christelijke Ge reformeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds A.G.M. West- stcate; Protestantse Gemeen te 10.00 uur ds B. de Jong; BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gerefor meerde Gemeente 9.30 uur (HA), 14.00 en 18.00 uur ds G. Bredeweg; COLIJNSPLAAT Prot. Gemeente 10.00 uur ds A. Spaans; DRIEWEGEN Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; ELLEWOUTSDIJK t Kerkje van Ellesdiek geen Oecumeni sche bijeenkomst; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur ds Job- sen: PKN Grote Kerk 17.00 uur ds Van der Linden, ves per; VEG Bethelkerk 10.00 uur dhr. P. Lauwaert en 18.30 uur dhr. Goemaere; Ter Valcke 10.00 uur; Zie kenhuis ADRZ 10.00 uur; Hervormde gemeente De Le vensbron 10.00 uur en 17.00 uur dienst; Rooms-Katholie- ke kerk H. Maria Magdalena geen opgave ontvangen; Doopsgezinde Gemeente/ Vrijzinnig Hervormden geen dienst; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C.J. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; Christelijke Ge reformeerde Kerk 10:00 en 17.00 uur ds J.G. Schenau; Gereformeerde Kerk Neder land (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur maj. Bijl; Kerkge nootschap Huis van Elia Vredeskerk 13.30 uur; Evan gelische Gemeente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur samen komst; DoorBrekers Zeeland (Zeelandhallen Bowlland) 10.30 uur dienst; 'S-GRAVENPOLDER Protestant se Kerk 10.00 uur dienst; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds S.W. Janse en 14.00 uur leesdienst; HANSWEERT Rooms-Katho- lieke Kerk 11.00 uur past. H. Buijssen m.m.v. gemengd koor; Hervormde gemeente 10.00 uur ds M. de Vries; ’S-HEER ABTSKERKE Protes tantse Gemeente dienst in Nisse en Hoedekenskerke; ’S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. Arendshuis 10.00 uur dienst; RK Kerk geen op gave ontvangen; ’S-HEERENHOEK Rooms-Ka- tholieke Kerk geen opgave ontvangen; ’S-HEER HENDRIKSKINDEREN Protestantse Gemeente 10.00 uur ds M. Staudt; HEINKENSZAND Protestantse Gemeente Barbesteinkerk 10.00 uur ds Ph. van Wijk; Rooms-Katholieke Kerk geen opgave ontvangen; HOEDEKENSKERKE Protes tantse Gemeente 10.00 uur Gereformeerde Gemeente 9.30 leesdienst en 14.30 uur dienst; OUDELANDE Hervormde Kerk 10.00 uur ds C. Hoogen- doorn; OVEZANDE Rooms-Katho lieke Kerk geen opgave ont vangen; RILLAND-BATH PKN 10.00 uur dienst; Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.30 uur leesdienst; SCHORE Hervormde gemeen te dienst in Hansweert; WAARDE Hervormde Ge meente 10.00 uur ds S. Dierx; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.00 uur ds D.W. Tuinier en 18.00 uur leesdienst; WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds C.M. Bag- german-van Popering; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br. R. Goemaere; WILHELMINADORP Protestant se Gemeente 10.00 uur ds J. v.d. Putte; WISSENKERKE Protestantse Kerk 9.30 uur ds R. den Hartog; WOLPHAARTSDIJK Protes tantse gemeente 10.00 uur (HA) ds C.A. van Eek; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 14.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds A.J. Gunst; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur (HA) ds C. Baggerman; Hervorm de Gemeente Rehoboth 9.30 en 17.00 uur ds A.L. Mo lenaar; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds B. Kooistra; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. van Krimpen en 14.00 uur leesdienst; Gereformeer- de Kerk 9.30 dhr. J. Bimmel en 14.30 ds D. Westerneng. ds Rietveld; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur lees dienst en 14.0 uur ds C. van Krimpen; KAMPERLAND Protestantse Gemeente 9.30 uur dhr. B. Kreeft; Gereformeerde Ge meente 10.00 uur en 14.30 uur leesdienst; KAPELLE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds J.M. van Wijk; Gereformeer de Gemeente geen informa tie; KATS Protestantse Gemeente dienst in Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur dhr. A. Slabbekoorn; KLOETINGE Protestantse Kerk Protestantse Kerk 10.00 uur dhr. K. Bos; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds A.J. de Waard en 14.00 uur lees dienst; NISSE Protestantse Gemeen te 10.00 uur ds G. Sinke; ra imr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 33