A Eierkoeken 2e zak gratis! VERHUIZEN MET ZORG! Wat te doen als Penicilli 0113 22 22 20 /dbeo Kibeo kinderopvang betaalbaar? Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Afhankelijk Mindfulness Monuta Richard Ensing De steun bij iedere uitvaart. Reken maar! Sluiting Praktijk voor Parodontologie Zeeland cZJ^ G slapen meer ndat monDidL mouERS Vogel Verhuizingen 1,97 netto per uur f 6 Inbegrepen is: flesvoeding- afwisselende lunch vers fruit- drinken gezonde tussendoortjes slaapzakje heen-en-weerschriftje BACTERIËN WORDEN IMMUUN VOOR REDDEND PENICILLINE Antibiotica zijn niet meer in staat alle infecties te bestrijden, oi A.G.F. - 's-Gravenpolder 12 Navelsinaasappels €3,50 Elke 25e klant 25% korting op het aankoopbedrag. NIEUW Bestel nu via onze website: Aardappels Groente en Fruit Kaas en fruitmanden enz. Winter/voorjaar 2016 www.merriemie.nl Uitgebreide informatie op hibeo.nl I O www.de-bevelander.nl door Peter Konter Namens de voorzitter vd Tandartsenkring Noord en Zuid Beveland, J.M.E. Adriaansen ruit BAKKERIJ Bel vooreen kennismaking of voorregeiing. Ook als u niet of elders verzekerd bent. A rJt A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG: moeder van Mees "Het gaat heet goed met Mees op de op vang. Je merkt de prettige sfeer en de goede zorg voor Mees. Dit vind ik het belangrijkste. Indien u hier als patiënt staat ingeschreven verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Wij betreuren het dat uw eventuele afspraken in de Praktijk voor Parodontologie Zeeland geen doorgang kunnen vinden. Wij zien geen andere mogelijkheid dan u hiervan in kennis te stellen middels deze advertentie. vakeri en in di Opril Grote Markt 4-6 en Oostsingel 44 Tel. 0113 215 614 - www.densoeteninval.nl AMBACHTELIJKE KWALITEIT SINDS 1882 problematiek door stijgend medicijngebruik in de toe- Vee-industrie Via de Nederlandse veesta- 2010 in het oppervlaktewa ter in veeteeltrijke gebieden Monuta Richard Ensing Kantooradres (op afspraak) Fluitekruidstraat 8,4461 MH Goes T: 0113-783 993 E: info@monutarichardensing.nl I: www.monutarichardensing.nl 's-Gravenstraat 2 te 's-Gravenpolder T: 0113-31 20 21 M: 06-12 27 83 34 Email: info@kesselaar-agf.nl Website: www.kesselaar-agf.nl Iedere vrijdag en zaterdag geopend De Bevelander woensdag 2 december 2015 2 sis antibiotica in de bodem vormt een broedplaats voor deze ‘superbacteriën’. In de Geldig tot en met 5-12-2015 GOES - Recent waarschuwde de Wereldgezondheidsorga nisatie voor het gevaar van zogeheten ‘superbacteriën’ die antibiotica onbruikbaar maken. Bacteriën worden immuun voor Namens de Tandartsenkring Noord en Zuid Beveland stellen wij u in kennis van het feit dat de Praktijk voor Parodontologie Zeeland Stationspark 47 Goes, is gesloten. Recent moesten meerdere Zeeuwse ziekenhuizen afdelingen tijdelijk sluiten vanwege problemen met het Norovirus en de MRSA-bacterie. Het wereldwijd groeiende probleem van bacteriën die immuun worden voor antibiotica slaat ook Zeeland niet over. Alledaagse ziektes als een longontsteking en tuberculose kunnen weer dodelijke belagers worden. men en bacteriën een ‘leer proces’: ze leren de antibio tica in kleine hoeveelheden kennen, passen zich aan (‘evolueren’), en worden im muun, waardoor antibiotica hun werking verliezen en artsen steeds vaker met lege handen staan. Hoewel het antibioticagebruik in Neder land het laagst van alle Eu ropese landen is, dreigt de pel komen grote hoeveelhe den medicijnrestanten in oppervlakte- en grondwater komst groter te worden. Het terecht. De RIVM vond in NethMap/MARAN-rapport uit 2013 liet al een alarme rend hoge resistentie tegen een'aantal gangbare antibi otica zien. Ziekmakende bacteriën worden steeds terechtkomen en daarna weer uitspoel Wetenschappers wereldwijd en waarschuwen dat resi stente bacteriën wereldwijd de volksgezondheid bedrei gen. Antibiotica zijn niet meer in staat alle infecties te bestrijden, omdat bacteriën steeds vaker immuun blij ken voor antibiotica. En dat terwijl de moderne genees: kunde er grotendeels afhankelijk van is: voor griep tot en met kankerbehandelingen en chirurgie. Steeds vaker worden afdelingen van ziekenhuizen tijdelijk vanwege de aanwezigheid van resistente bacteriën. Ook overlij den steeds meer mensen aan ziektes die tot voor kort nog gewoon bestreden konden worden met antibiotica. hoge percentages multiresi- stente bacteriën. Omdat veel van de geneesmiddelen die in de vee-industrie worden gebruikt ook in de men selijke zorg worden toege past, is dat een gevaar voor de volksgezondheid. Door meer antibiotica in veevoer nam ook de verspreiding toe van resistente bacteriën als ESBL in de pluimveesector, en MRSA (‘ziekenhuisbac terie’) in de varkenshou derij. Sinds 2012 daalt het antibioticumgebruik wel, maar de resistentieniveaus in dierlijke organismen zijn nog altijd hoog. In de Neder landse vee-industrie lag het verbruik in 2011 op 338 ton. (RIKILT UR Wageningen) In Europa en de VS komt tweederde van alle antibi otica uit de vee-industrie. In China gebruikte men in 2013 162.000 ton antibiotica, gelijk verdeeld over mensen en dieren. In veel opkomen de economieën zijn er geen wetten die het antibiotica gebruik aan banden leggen; vaak zijn die zonder recept Netto uurprijs 2e kind €0,49 €0,75 i €0,92 I Netto uurprijs le kind €1,03 €1.97 €2,61 om de week 8 maandagavonden (2,5 uur) 11 jan. t/m 18 april 2016 6-12 personen Gapinge Joke de Vrieze psychosociaal therapeut Tel. 06-22868392 www.meditatiezeeland.nl TRouwerie Merrie Mie Kanaalstraat 59, Oost-S®uburg TEL: O118-441243 INFO@MERRIEMIE.NL *T/M 30 NOVEMBER, VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN. en ontstekingsremmers als aspirine, ibuprofen, para cetamol en diclofenac. Jaar lijks stromen in Nederland 44 ton geneesmiddelen en 44 ton röntgencontrastmid- delen in het rioolwater. Daarnaast lozen fabrikanten productiewater dat farma ceutische stoffen bevat. Uit het buitenland komt daar via Rijn en Maas nog eens ongeveer 65 ton bij. Onze eigen toiletpot is ook een bodem ondergaan ziektekie- watervervuiler: wie genees middelen gebruikt, scheidt een deel daarvan uit. In de tropen overlijden steeds meer gieren, de opruimers in de natuur: de gieren over lijden tengevolge van Diclo- fenac-resten in de kadavers die ze opeten. Waarom kiezen ouders voor opvang bij Kibeo? Uw kindje altijd in vertrouwde handen Uw kindje krijgt alle liefde en aandacht die het nodig heeft Een vast team met ervaren en betrokken medewerkers - Uw kindje komt in een schone, frisse omgeving De opvang bij Kibeojs leuk en leerzaam De opvang is flexibel en afgestemd op uw wensen Facebookpaginas voor foto’s, weetjes en nieuwtjes Kibeo betaalbaar? Reken maar! j Het netto uurtarief voor de opvang van uw eerste kindje is vaak maar 1,97. Voor uw tweede kindje betaalt u zelfs maar 0,75 netto per uur. Unite verzamelinkumen €25.000 €45.000 i €60.000 jj De netto uurprijs is gebaseerd op het standaard voordeel tarief van f 6.84 bruto per uur. Kijken bij Kibeo Nieuwsgierig naar waar uw kindje straks slaapt, eet en speelt? Neem een kijkje op een vestiging naar keuze. Maak een afspraak via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250. Bodem In rioolwater en bodem worden niet alleen antibi otica aangetroffen, maar penicilline ook antidepressiva, kanker- doordat tonnen medicijnen- medicijnen, tranquillizers, restanten in het oppervlak- anti-epileptica, pijnstillers tewater terechtkomen en daarna weer uitspoelen in de bodem. Juist de constan te uitspoeling van lage do- Dichtbij, vertrouwd, I goed verzorgd I en leuk. v.d. Spiegelstraat 94, Goes Tel. 0113 -85 08 72

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 2