Probeer ROYAL CANIN® nu extra voordelig IK EN MIJN CLUB 400g GRATIS ROY4L CKNIN ■■1 Je hoopt dat het nooit nodig is Deze acties zijn verkrijgbaar bij: MINI 800g+ 800g GRATIS BREED 500g+ 500g GRATIS nf* JE LEERT OP EEN JUISTE MANIER ADEQUAAT TE HANDELEN 500g of 800g gratis ROYAL CANIN® gezondheidsvoeding voor de hond 400g gratis ROYAL CANIN® gezondheidsvoeding voor de kat 400g+ w ROYAL CKHttJ EHBO, Eerste Hulp Bij Ongelukken, een begrip in Nederland, iedereen kent het. Maar weet iedereen ook wat EHBO inhoudt, hoe belangrijk een EHBO diploma kan zijn? Wat EHBO’ers kunnen betekenen voor een mens in nood, voor de samen leving, wanneer iedere seconde telt? w ROYAL CKNIN Sta© ■F w ROYAL CKNIN O www.de-bevelander.nl c door Leon Janssens «'•raw. I ^4’1.. BB Wl !S1 Acties geldig vanaf 30 november - zolang de voorraad strekt - een per persoon/gezin/adres; vraag naar de voorwaarden. M.nneCoon Shih Tzu Lessen De EHBO vereniging Yer- seke heeft 35 leden, alle maal met EHBO-diploma en hartreanimatie, die jaarlijks ROYAL CKN1N Vliegdagen Johan Rijnhout: “Om de kas op peil te houden staan wij ook bij wielerwedstrijden, Alleen geldig bij aankoop van 500g ROYAL CANIN® Chihuahua, Shih Tzu of Jack Russell en bij aankoop van 800g ROYAL CANIN Mini Junior, Adult, Adult 8+, Ageing 12+, Light Weight Care, Digestive Care, Dermacomfort of Exigent. Alleen geldig bij aankoop van 400g ROYAL CANIN' gezondheidsvoeding voor de kat uit het Feline Health, Care of Breed assortiment. Dobey Breskens Dorpsstraat 1 BRESKENS Chihuahua Dierenspeciaalzaak de Fruitschuur Abdijstraat 2 KAPELLE Dierenspeciaalzaak De Edelzanger Lange Vorstraat 112 GOES De Dierenspecialist’ Aqua-Tropic Geweldigerstraat 12 SLUIS Dierenspeciaalzaak Terneuzen Axelsestraat 122-124 TERNEUZEN Dierenspeciaalzaak Molen Kanaalstraat 76a OOST-SOUBURG Discus Van de Vreede Houttuinen 22-24 GOES DISCUS Vander Poel Kerkplein 12 YERSEKE Groenrijk Middelburg Mortiereboulevard 2 MIDDELBURG Dobey Vlissingen Scherminkelstraat 32 VLISSINGEN Faunaland Axel Buitenweg 8 AXEL Van der Poel Dier en Verblijf Weihoek 16 KRUININGEN Kwekerij van Maldegem Provincialeweg 8 KORTGENE Pets&Co De Bruijn Gentsestraat 56 HULST WW Dierenspeciaalzaak De Kameleon Burgemeester Erasmusstraat 6 OOSTBURG 2 Adult hij voorzitter en hij zette de bloedafname op. Hij reed met de brandweerauto mee het dorp rond om bloeddo noren te werven. Hij stelde schema’s op voor bloedaf-, name en schudsters. Toen nog nodig om de flessen met afgetapt bloed te schudden om het stollen tegen te gaan. Hij zorgde er ook voor dat Yerseke de eerste vereniging was met een animatie pop en dat gold overigens ook voor de BB. Ieder jaar is hij present op de jaarvergade ring en helder van geest zit hij vol met anekdotes.” op de voorgeschreven wijze worden vernieuwd. Daar worden een aantal lessen voor gevolgd en verder zijn er lessen over onder meer bloedingen, verbrandingen, botbreuken, verstuikingen, shock en bewustzijn. Brand weer en ziekenhuis komen ter sprake en zo wordt een zo breed mogelijk aanbod aangeboden. de Zeeuwse Vliegdagen op Midden-Zeeland, bij TMZ en bij DAVOGE in Oostdijk. Wij staan op vliegveld Mid den-Zeeland met een stand en een aantal mensen pa raat, dat is leerzaam want je doet ervaring op. Ook om te Er zijn talloze clubs in deze regio; variërend van voet balvereniging tot fotografieclub en van handwerkgroep- je tot wandelclub. Ben jij lid van zo’n vereniging of ken je een enthousiasteling die meer over zijn of haar club wil vertellen? Mail ons dan via het e-mailadres redactie.bevelander@ wegenermedia.nl «S. RCMALCKNIN ROYAL CKNIN De Bevelander woensdag 2 december 2015 29 via een app gealarmeerd wanneer het reanimatie be treft. Ze kunnen in principe op eigen dorp binnen zes minuten aanwezig zijn. Fjunlor AED “Je geeft aan dat je gaat. Een persoon haalt de Automati sche Externe Defibrillator op, daarvan zijn er acht op Yerseke, en de ander gaat di rect naar het slachtoffer voor reanimatie”, legt Johan uit, “Afgelopen jaar zijn we toch een keer of zés gealarmeerd om mensen te helpen. Hoe korter de responstijd, hoe beter de overlevingskans voor het slachtoffer. Daarbij is ook samenwerking met het ambulancepersoneel be langrijk voor de overdracht van de gegevens. Het heeft een behoorlijke impact op mij want je komt in aanra king met mensen die in een ernstige situatie verkeren.” leren want het is de doelstel ling van de vereniging om mensen te helpen.” EHBO Yerseke is ook actief met Hart Veilig Wonen. Leden die daarbij aangesloten zijn worden in principe gelijktij dig door de alarmcentrale YERSEKE - Voorzitter Hans van Dalen van de EHBO vereniging Yerseke: “Het belang van iemand met een EHBO diploma is dat je altijd iemand kunt helpen, want je hébt geleerd om iemand te helpen. Denk aan reanima tie, want iedere seconde telt. Je leert op een juiste manier adequaat te handelen. We ten wat je op een gegeven moment moet doen, én, we ten wat je mag en wat je kan doen.” De EHBO vereniging Yerseke is in 1951 opgericht en viert volgende jaar het 65- jarig jubileum; op 23 april is Johan Rijnhout en Hans van Dalen oefen een reanimatie op een pop: “Je leert op een juiste manier adequaat te handelen." Foto: Leon Janssens er een receptie gepland. De eerste hulpverleners kun nen terugzien op een rijke historie. Johan Rijnhout, al gemeen bestuurslid en coör dinator evenementen: “Een lid, Joannes Minnaard, is al minstens 55 jaar lid, hij is oud-voorzitter en erelid. Een grote animator die veel voor de vereniging heeft bete kend en nog. Jarenlang was Divers De 35 leden, mannen en vrouwen, zijn van alle leef tijden, vormen een goede mix en zijn een enthousiaste club. De EHBO heeft geïn vesteerd in modern lesmate riaal, beamer, nieuwe oefen- 1 poppen, kleding die goed zichtbaar is en een porto foon set om steeds goed met elkaar in contact te zijn. Hans van Dalen merkt op: “Dit is een heel bijzondere club: Wij oefenen veel. Je oefent en je oefent voor za ken die je uiteindelijk nooit nodig hoopt te hebben. Maar als er een ongeluk gebeurt en je bent in de buurt, dan doe je je hesje aan en je bent van de EHBO.” ROYAL CKNIN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29