Klemmen vervangen I Goes waardeert mantelzorgers iilll Slim, super en De Sol II Brandweer Onderhoud begraafplaats Parkeerkaart mantelzorgers ten functioneren. Ais ik DiGi-Markt in ErasiTiuspark naar mijn biljartclub ga, heb r 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 november 2015 9 Foto: Leon janssens door Leon Janssens Donderdag 12 november was de Dag van de Mantelzorg. “In de gemeente Goes werden 370 mantelzorgers bezocht door vrijwilligers en medewerkers van ons", laat Ilse Olree van SMWO weten, "Zij kregen als attentie chocoladehart uitgereikt." van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op http:// www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_ 43745/item/slim-super-en-de-sol_i52go9.html niks meer. Eerst had ik nog 41 procent zuurstof maar door een is dat teruggelopen tot 24 procent. Ik heb al vieren eenhalf jaar extra zuurstof. Waardering “Fijn dat dit kan in het kader van de mantelzorg. Er zijn veel vrijwilligers en mantel zorgers, ze zijn hard nodig in de huidige samenleving. Vooral omdat de overheid zich terugtrekt”, aldus Van der Reest, “De gemeente Goes heeft veel waardering voor de inzet van zovelen en het college wil dit met deze attentie waarderen.” Dini Doezelaar (70) reageert aangenaam verrast: “Het is wel goed. Zelf kan ik bijna Wethouder André van der Reest verrast Dini en Wim Doezelaar met een Mantelzorg bloemetje. Dan hoop ik nog op een oplossing voor de Ronde van Zee- land volgend jaar. Net zo’n klassieker als de immer slimme Tom Poes en toch ook leiden tot superprestaties van wie- lerprofs waar wij graag van genieten. Zeeland moet het Bretagne van Frankrijk blijven. De organisatie en een pa- nel met Johnny Hoogerland in de Melse Skoda- stand op de Contacta deed er zijn best voor. Kijkt u eens op de site van OMZ naar Trugkieke 26 juni 2015, de Ronde van Midden- Zeeland van Middelburg naar Goes over de in aanbouw zij- nde stormvloedkering. We schrijven 1986, winnaar Gerrit Solleveld, alias De Sol. Foto: Leon Janssens O Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log vrouw heeft 24 uur per dag een slangetje in haar neus. longontsteking Vooral als zij verkouden is dat heel lastig. Thuis heb- ben wij twee zuurstofappa- raten staan en moeten daar Na een gebroken heup, vier goed voor zorgen, ze moe- slechte wervels plus COPD, dan houdt .het op. Vroeger Wim Doezelaar (75) is man- telzorger voor zijn vrouw, zij heeft sinds 4,5 jaar COPD. Donderdagmorgen stond wethouder André van der Reest voor de deur met de mantelzorgattentie en een boeket bloemen voor Wim. Functioneren Sinds kort is er een traplift voor Dini, zij is daar heel blij mee want dat was hard nodig. Mantelzorger Wim kan dat beamen: “Mijn Het jeugdbrandweer- korps van Bruinisse is zaterdag Zeeuws kam pioen geworden bij de jaarlijkse wedstrijden in Sint-Philipsland. Het team van Goes eindigde als tweede. Wethouder Loes Meeuwisse: “Er is ge bleken dat er te weinig plekken voor fiet senstalling zijn. Bij een aanbod van 1800 tot 2100 getelde fietsen is er mogelijkheid voor 1500 fietsen. Bovendien is geble ken dat de tulpklemmen niet op de juiste mandje of rekje op de fiets en de angst die ruimte misschien niet nodig. Slim, ja. voor schade zoals een slag in het voorwiel. “We willen ze daarom vervangen door Super was er ook op de Contacta. Mijn associatie met dat nietjes, dat levert meer plaatsen op”, zegt woord is altijd nog Bul Super met zijn maat Hiep Hieper, Meeuwisse, “Daar is 125.000,- euro voor vertegenwoordigers van het dievengilde in de Tom Poes beschikbaar, geld wat over is van het Mas- verhalen. Bul zag altijd superzaken en Hiep gebroken ruiten terplan Binnenstad.” ‘die om een inbraak vroegen.’ Het liep trouwens altijd ver- keerd af. Maar hier gaat het over superfood. Ook daar ben ik wat voorzichtig in, alsof het de toverdrank van druïde Panoramix is. Noten en supergezonde bessen en zo. Toch is het een nadere kennismaking waard. African Organic teelt op 600 hectare grond in Uganda biologisch dynamisch (dat is de vertaling van organic) kruiden, grassen en zaden. Het is eerlijk werk, een goed product en het Zeeuwse bedrijf Doens Food importeert, verwerkt en distribueert. U vindt j het in uw specerijen of koopt het als biologisch voedsel. Su- per, toch wel. De gemeente Goes is jaarlijks bijna een ton meer kwijt aan het on derhoud aan begraaf plaatsen dan begroot. De gemeente wil daar enerzijds op bezuinigen en anderzijds de tarie ven in 2016 en 2017 te verhogen met 3,25% in plaats van de voorgeno men 1,25%. “Met onder houd blijven we werken met een laag risicomid- del bij onkruidbestrij- ding. Daarnaast wil de gemeente grafstenen verwijderen waarvan de rechten in de loop der jaren zijn verlopen.”, laat wethouder Meeuw isse weten, “Dit gaat in 2016 gebeuren en daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan.” Dit beleid geldt voor alle begraafplaatsen in de gemeente Goes. De hoge onderhoudskosten zijn onder meer het gevolg van het type beplanting en het feit dat geen che- mischebestrijdingsmid- delen worden toegepast, maar arbeidsintensieve methoden als schof felen en branden. Met de inzet van laagrisico bestrijdingsmiddelen wordt 55.000 euro be spaard en minder vaak te maaien levert 7000 euro besparing op. Onder bepaalde voor waarden is het voor mantelzorgers moge lijk om bij de gemeente Goes een mantelzorg- parkeervergunning aan te vragen. Dit is een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd voor degenen die met regelmaat niet beroeps matig zorg verlenen (familie, vrienden of kennissen) aan iemand die binnen het betaald parkeergebied of het vergunninghouders- gebied woonachtig is. Deze vergunning wordt aangevraagd namens de mantelzorgbehoef- tige. Op de vergunning wordt het autokenteken van de mantelzorger vermeld. De mantel- zorgparkeervergunning kost 46,- per jaar; het zelfde tarief als de be- wonersvergunning. fietsen staan in, voor en naast de zogeheten ‘tulpklemmen’ op de Vlasmarkt. De Goese binnenstad heeft te weinig fietsklemmen en de aanwezige tulp klemmen worden veelal verkeerd of niet gebruikt. ging ik nog wel eens naar de ik altijd mijn telefoon bij en Gezellig, leerzaam en fun in het digitale computertijdperk, kapper maar dat kan nu niet kan Dini mij bereiken. Het Stichting DiGi-Steun, dat onder meer samenwerkt met ge meen Nu moet ik ook mijn is wel zo, mocht er wat ge- meente Goes, verzorgt op donderdag 19 november van 14.00 rolstoel nog inleveren. In de beuren, dan heeft reanime- tot 16.30 uur een DiGi-Markt in de SVRZ locatie Erasmus- keuken zorg ik nog wat voor ren geen zin want zij heeft park op Troelstralaan 162. Bezoekers aan deze manifestatie het eten om wat om handen nu al te weinig zuurstof.” te hebben. Wij hebben geen kinderen dus verder doet mijn man alles.” j kunnen die middag kennis maken met het programma van Digitaal in de wijk Goese Polder, Zora de Zorgrobot en om Opschieten 15.00 uur is er ook nog een toneelvoorstelling. Ondanks alles blijft Dini De middag is voor iedereen vrij toegankelijk. Wie iets wil Doezelaar optimistisch, weten over zijn ofhaar computer, een computerprogramma, vindt ook de wethouder. “Ik E-overheidsdiensten, digitaal bankieren, DigiD kan hier te- ben wel eens opstandig, ik recht, weet niet hoe lang ik nog j heb”, zegt zij, “Maar schiet O Alle detailinformatie over deze bijeenkomst stata bij elkaar op ik er wat mee op als ik zielig de website: www.digisteun.nl in een hoekje zit?” Op de Contacta, de bedrij- venbeurs van Zuidwest-Ne- derland in de Zeelandhallen was van alles te zien en te horen. Slim werken, dat in- teresseerde me wel. Dat slim vervangt nu ineens de kreet ‘het nieuwe werken.’ Dat laatste levert bij mij een ge zonde aversie op, ga je er ook harder van werken, hebben je klanten er meer aan of is het een bedenksel om beleid over te schrijven en nieuwe stoelen en tafels te kopen. U weet wel ligfauteuils of strandstoelen in kantoren, veredelde barkrukken en een werktafel in de vorm van een eikenblad waar je tele foon nog niet op past. Nou, in dat slim werken zit wel wat. Actieve zithouding, staande vergaderen, je moet het niet overdrijven, maar het zou kunnen. ARBO en tijdwinst, mis schien. Wat ik ook hoorde is dat stoelen met een chip uit gerust worden om te kijken of ze veel gebruikt worden. Nu manier worden gebruikt. Fietsers zetten vrees ik dat de vakbonden hier meteen tegen zijn alsof het hun fiets er voor of er naast en slechts feodale tijdperk weer terug is, maar zo is het niet bedoeld, een op vier fietsen wordt in de onderste Zo kun je namelijk bijhouden of ze slijten, omruilen in het fietsklem geplaatst. Reden kan zijn een kantoor en als ze helemaal niet gebruikt worden, dan heb je o i 3

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9