I I I I SPECIAALZAAK voor het hele gezin! KERKELIJK L DOE MEE EN DEEL UW VERHAAL: F Doe mee aan Mijnkwaliteitvanleven.nl en help bij het in beeld brengen van kwaliteit van leven en zorg. ondermode lingerie nachtmode badmode eta www.mijnkwaliteitvanleven.nl Klokstraat 21 Goes www.speciaalzaaksimon.nl Zaterdag 21 en zondag 22 november Elk verhaal telt! Hoe meer verhalen hoe sterker de boodschap. Iffl) hart voor uw stad mijnkwaliteit vanleven.nl k 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 november 2015 23 n za. KLAVERBLAD ZEELAND 'NaMmode E.n ontvang "mijn kwahteitsmoter" een overzicht van uw eigen gegevens In de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord Beveland, Reimerswaal en Tholen doen nog te weinig mensen mee (minder dan 10) voor het bepalen van een cijfer. In Zeeland doen nu al zo’n 200 mensen mee. Hoe zij hun leven en zorg gemiddeld waarderen ziet u hieronder. Mijnkwaliteitvanleven.nl is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren en voor mantelzorgers. Nederland Borsele Goes Middelburg Schouwen Duiveland Sluis Terneuzen Veere Vlissingen Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. De @hoc Singers vieren hun vijfjarig jubileum met een gratis concert op zondag 22 november vanaf 15.30 uur in de Kerk te 's Heer Abtskerke, aanvang 15.30. Momenteel bestaat de groep uit acht zangers, zes dames en twee heren. Hun repertoire is veelzijdig: van folksongs tot close harmony, van bewerkte popliedjes tot klassiek. Het optreden omvat een selectie uit wat de afgelopen jaren gezongen is en duurt een uur. Daarna is er een hapje en een drankje. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen. De anonieme uitkomsten gaan naar uw gemeente: wat gaat er goed, wat kan er beter? 6,3 6,0 6,2 6,0 5,6 5,5 6,0 7.0 6,6 10.073 deelnemers 11 19 26 19 10 42 11 33 reformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. Sonnevelt en 14.00 uur leesdienst; KRUININGEN Protestantse Ge meente Johanneskerk 10.00 uur ds W. Quak; Hersteld Hervormde kerk 9.30 en 18.30 uur ds G. Meuleman; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds G. Bredeweg en 14.00 uur leesdienst; KWADENDAMME Rooms-Katho- lieke Kerk 10.45 past. E. Born- hijm m.m.v. St. Caecilia; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka- tholieke Kerk 10.30 uur litur- giegroep m.m.v. Eligius; NIEUWDORP Protestantse Kerk 10.00 uur dhr. B. de Graaf; 4 19.00 uur past. W. Hacking m.m.v. dameskoor en zo. 9.00 uur past. H. Buijssen m.m.v. herenkoor; HOEDEKENSKERKE Protestantse Gemeente 10.00 uur mevr. Roggeband; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds AJ. de Waard; KAMPERLAND Protestantse Ge meente 9.30 uur ds JJ. de Lan ge; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds S.W. Janse; KAPELLE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds L.C.P. Deventer en dhr. P.C. Morée; Gereformeerde Ge meente 10.00 uur (HA) en 16.00 uur stud. M.H. Schot; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds A.J. de Waard en 14.00 uur leesdienst; NISSE Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Rietveld; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 14.30 uur ds F. Mulder; OUDELANDE Hervormde Kerk 10.00 uur mevr. M. Meulen steen; OVEZANDE Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past. W. Hac king m.m.v. Pius X; RILLAND-BATH PKN 10.00 uur dienst; Gereformeerde Ge meente 9.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds C. van Krimpen en 18.30 uur ds G.J. Baan; SCHORE Hervormde gemeente 10.00 uur mver. T. Valk-Co- üjn; WAARDE Hervormde Gemeen te 10.00 uur ds S. Dierx; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds D.W. Tuinier en 14. 00 uur leesdienst; WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur dhr. J.A. Capel; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur br. C van Velzen en 19.00 uur br. J. van den Ende; WILHELMINADORP Protestantse Gemeente 10.00 uur ds R. Ka- mermans; WISSENKERKEProtestantseKerk 9.30 uur ds R. den Hartog; WOLPHAARTSDIJK Protestantse gemeente 10.00 uur ds C.A. van Eek; Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds C. Baggerman; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.30 uur ds W. Meijer en 17.00 uur kand. J. van Eijsden; Vrije Evangeli sche Gemeente 10.00 uur ds B. Kooistra; Geref. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds C. Van Krimpen en 14.00 uur leesdienst. KATS Protestantse Gemeente dienst in Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds C.M. Baggerman van Popering; KLOETINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds J.H. de Koe m.m.v. de cantorij; KORTGENE Protestantse Ge meente 11.00 uur ds K. van den Broeke; Gereformeerde Gemeente 17.00 uur ds C. Ha- rinek; KRABBENDIJKE Protestantse Gemeente 9.30 uur ds W. Lol- kema; Hervormde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds S.A. Dool aard; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds R. Luijk en 14.30 uur ds G. van der Linden; Ge- laat zien waar goede zorg om draait de Kam; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur dienst; Gereformeerde Ge meente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; Christelijke Gereformeerde Kerk 10:00 (HA) en 17.00 uur ds J.G. Sche- nau; Gereformeerde Kerk Ne derland (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur br. M.P. Heijboer; Kerkgenootschap Huis van Elia Vredeskerk 13.30 uur C. Harthoorn; Evangelische Ge meente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur samenkomst; DoorBre- kers Zeeland (Zeelandhallen Bowlland) 10.30 uur dienst; 'S-GRAVENPOLDER Protestantse Kerk 10.30 uur ds D. Wes- terneng; Gereformeerde Ge meente 9.30 uur en 18.00 uur ds S.W. Janse en 14.00 uur leesdienst; HANSWEERT Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past. W. Hac king m.m.v. gemengd koor; Hervormde gemeente dienst in Schore; 'S-HEER ABTSKERKE Protestant se Gemeente geen dienst; 'S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. Arendshuis 10.00 uur dienst; 'S-HEERENHOEK Rooms-Katho lieke Kerk za 19.00 uur past H. Buijssen m.m.v. Missicanto en zo. 9.00 uur past. W. Bornhijm m.m.v. dames- en herenkoor; 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Pro testantse Gemeente 10.00 uur ds M. Staudt; HEINKENSZAND Protestantse Gemeente Barbesteinkerk 9.00 uur ds Ph. van Wijk; Rooms-Katholieke Kerk BAARLAND Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dienst; Protestantse Kerk 9.00 uur ds D. Westerneng; BATH Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur br. Goe- maere; BIEZELINGE Christelijke Gere formeerde Kerk 10.00 en 17.00 uur ds A.G.M. Weststrate; Protestantse Gemeente 10.00 uur ds B. de Jong; BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 14.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds F. Mulder; COLIJNSPLAAT Protestantse Gemeente 10.00 uur ds A. Spaans; DRIEWEGEN Protestantse Kerk 10.00 uur ds N.L.M. Vlaming; ELLEWOUTSDIJK 't Kerkje van Ellesdiek geen Oecumenische bijeenkomst; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur ds Job- sen; PKN Grote Kerk geen dienst; VEG Bethelkerk 10.00 uur ds G.R.P. v.d. Wetering en 18.30 uur ds Van Meggelen; Ter Valcke 10.00 uur; Zieken huis ADRZ 10.00 uur past. M. van Roekel; Hervormde ge meente De Levensbron 10.00 uur (HA) en 17.00 uur ds G.D. Kamphuis; Rooms-Katholieke kerk H. Maria Magdalena 11.00 uur past. H. Buijssen m.m.v. Con Amore; Doopsge zinde Gemeente/Vrijzinnig Hervormden 10.00 uur ds L. ■«•41

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23