ns H.i] 11] 1 TANK NERGENS Noodopvang in barre tijden Eijs@*ï i De alcoholvrije puber KAPELLE - Vanaf 23 novem ber stellen gemeenten in Zeeland gratis het boek ‘De alcoholvrije puber’ be schikbaar aan ouders met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Met deze actie willen gemeenten ouders onder steunen in hun zoektocht naar hoe om te gaan met alcohol in de opvoeding. FV .....Bé Oü'v Blijf ie verbazen PIZZA ZONDAG A.S. INTRATUIN VAN 12.00 TOT 1700 UUR fvyêeicj De Bibliotheek verkoopt zijn uitgelezen boeken »5 s. EHZ1 Bil Dirk in Goes gegarandeerd de p w ruitschade? ASion VAN DEJNEEK - 7,50^ Sinteiklaa&lm^ 4 z IJ 13 intratuin kleurt je leven r 3#2c-h KLIK WIN ACTIE Beveland biedt hulp aan mensen in nood Specialist in tnultifacale óadeta/lcvzeti Optiek A. OptoHietrie www.eijsermans-optiek.nl Zowel de gemeente Reimerswaal als de gemeente Borssele verzorgen dezer dagen 72-uurs crisisopvang voor vluchtelingen. In Kruiningen waren afgelopen weekend vluchtelingen te gast, Heinkenszand verleent van dinsdagmiddag tot vrijdagavond gastvrijheid aan deze mensen in nood. Een nieuw plafond in één dag! HULP BIJ ALZHEIMER ALLE UITJES OP EEN RIJ Nog steeds 6% BTW op montage HR-isolatieglas (woningen otitler dan 2 Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi HÉT AVONDJE UIT! MARKT@AFE 3 Zerata>22 en29 nevemteei - 4/ Intratuin Koudekerke Gaigeweg 5 0118-551623. Donderdag en vrijdag koopavond www.intratuin.nl Kijk voor onze actuele folder krant i A\ Glashandel WMELIESTE GOES EF? 1 De Bevelander Woensdag 18 november 2015 Foto: Leon Janssens Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 AMAOOM HOTtl At STAVUAtO autotaalglas PLAFONDS MARKTgfAFÉ - vrijdagmiddag is de crisis- noodopvang in de gemeente Borsele weer voorbij en gaan de vluchtelingen door naar een andere opvanglocatie el ders in Nederland. Rondom De Stenge zijn ondoorzich tige hekken geplaatst. Na al les wat ze doorstaan hebben, hebben de meeste vluchte lingen vooral behoefte aan rust en privacy. Op een ontspannen manier helpt het Alzheimercafé mensen aan informatie. Nog de hele maand november opent atelier Reynier de Muynck in de Goese Singelstraat, naast Historisch Museum De Bevelanden zijn deuren voor de expositie ‘Medicijnvrouwen en andere schilderijen. Vanaf de raamzijde zijn ze te bewonderen, vrouwen met een diepwijze blik met passende namen als Lapis Lazuli, Manithuya, Padma, Maria Guana, Artemis en Freya. Een afbeelding van de Dood sluit de rij, want de dood zit in ons leven. Reynier over zijn Medicijnvrouwen: ‘Zelf heb ik kanker en ik heb besloten om Kinderen o tot 4 jaar: Gratis Kinderen 4 t/m 12jaar 50% korting Presentatie Op 23 november wordt tij dens de thema-avond ‘Alco hol, wat doe jij ermee?!’ in Kapelle de aftrap gegeven WATMGOWEH BRENGEN Ptameco Plafonds Van Gilst v.o.f. Tel: 0113-270000 www.plameco.nl Bezoek onze showroom: Wo-Vrij: 9.00-17.00 uur Ga naar www.de-be- velander.nl Autotaalglas Goes 0113-251700 Middelbwi» 10118-638456 3fneville@tini3doft‘.nl Ervaringen Tijdens avond in Dorpshuis de Vroone wordt op interac tieve wijze ingegaan op ac tualiteiten rondom alcohol en jeugd. In het eerste ge deelte van het programma houdt Nico van der Lely een lezing en daarna is een apart programma voor vol wassenen en jongeren. De avond start om 19.30 uur. Elke 3e vrijdag van de maand vanaf 22.00 uur Markt 17 Middelburg 10118 855 451 marktcafe(oiamadore.nl in huis halen; een euro per stuk en jeugdboeken kosten vijftig cent. Vanaf donder dag 19 november tot en met 5 december is er een ver- geen chemo’s meer te doen. Ik probeer mezelf te genezen met natuurlijke medicijnen en gezond voedsel. Ik voel me daar goed bij, best wel vitaal. Die knobbels waar het om gaat die zijn er nog wel. Dat gaf mij ook de inspiratie om deze collectie medicijnvrouwen te creëren." Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 13.00-18.00 uur, donderdag 21.00 uur, koopzondag 29 november, en op afspraak, www.reynier.nl Vrijwilligers Na een oproep van de ge meente hadden zo’n 130 mensen zich als vrijwil liger aangemeld om mee te helpen. Hiermee zijn er vol doende vrijwilligers om ook de reservelijst te voorzien. van de boekenactie. Kinder arts Nico van der Lely zal aan het boek overhandigen aan de Kapelse wethouder M. Kleppe. Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes Grote theaters en kleine zaaltjes: alle uitjes van deze week bij elkaar gezet UU&biniien T 0118-4105 02 3fi0fl@3ni0fiQre.nl GRATIS Latin Dance Party INIIII! www.de-bevelander.nl KlIk&Win Kapelle, Zierikzee, Bruinis- se en Burg-Haamstede. Met de opbrengst van deze uit verkoop worden weer nieu we boeken aangeschaft. Tijdelijk In totaal zullen maximaal tweehonderd mannen, vrouwen en, deels jonge, kinderen en gezinnen ge bruik maken van de 72-uurs crisisnoodopvang in Hein kenszand. In de loop van aanstaande At Mirkt 17 MifMcftun? T 0118 855 451 mgrklcaleia-'amadore.r jani/t' rariy r* UW mwieL koop van uitgelezen biblio theekmaterialen bij de ves tigingen van de Bibliotheek Oosterschelde in Heinkens zand, 's-Gravenpolder, Goes, Tijdens de brunches zullen Sinterklaas en zijn Pieten ons zeher een bezoek komen brengen! En zij komen uiteraard niet met lege handen... amadore.nl/sinterMaas OPEN op www.intratuin.nl/folder door de redactie KRUININGEN HEINKENSZAND - In de loop van dinsdag namiddag arriveerden de eerste bussen met vluch telingen bij De Stenge in Heinkenszand. Zij brachten de gasten naar een tijde lijke veilige plaats, waar ze bij kunnen komen van hun vaak dramatische reis. HEINKENSZAND - Zoekt u nog een lekker leesboek voor tijdens de wintermaanden? Voor een zeer klein bedrag kunt u een stapel leesvoer www.meliesteglas.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1