I I I 1 I e eenJHadje? plaagdïer prooidier EXPOSITIE I KOZIJNEN ZONWERING Officiële Mededeling Kunststof kozijnen BTW-korting’ HET VOOR DEEL VAN BLIND ZIJN? GRATIS TOEGANG Rolluiken en Zonwering voor veiligheid en privacy! I i r-1 ‘Ik heb geen last van hoogtevrees!; WANDELEN - LEREN O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 november 2015 8 MILIEU van de Provincie Zeeland Girl» first Provincie Zeeland President Rooseveltlaan 735 4383 NG Vlissingen T 0113 - 56 40 04 T 0118 - 41 84 77 info@hogazon.nl nfacebook.com/HogazonB www.hogazon.nl MEER INFORMATIE OP WWW.NATURE-CARE.NL Help blinden en slechtzienden zo zelfstandig mogelijk te leven. Doneer via steunBartimeus.nl Melding BUS-bodemsanering Grote Markt 32 in Goes bartiméus sonneheerdt 'tot J 7 OKTOBER T/M 28 NOVEMBER (cBFj L 1 F Gratis advertentie Geef aan ZOA HULP I HOOP I HERSTEL gratis advertentie Nu Tijdelijk Naser Assaf Jelle Meijer Linda Sinac Simon van Lit Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangete kend. Wel is er de mogelijkheid om gedepu teerde staten er op te wijzen dat de bodem- Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 21 oktober 2015 een Melding BUS-bo- demsanering' op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen van Sturm en Dekker B.V., namens Restaurant de Landbouw B.V., voor de bodemsanering op de locatie Grote Markt 32 in Goes. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl verontreiniging of de voorgenomen bodem sanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. De Provincie Zeeland publiceert vanaf 1 januari 2016 alle officiële mededelingen alleen nog digitaal. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/ publicaties-en- bekendmakingen Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 0115-7451 53). VERENIGING Gratis advertentie _Hogazon.nl EIN DEJAARSAGTIE!! Word samen met je sportclub, je moeder of je c msor en jgfcik het verschil in h&t leven

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8