I I II II I nieuwe haar veilig onderdak h Hl i in Sfë Jr r i t I r BEVELAND KORT bin nsn uit ZOA<& I Evenement een WOONPLAZA X WWW. ZOAN l_ Gezond Verstand Avonden Gezellige rommelmarkt I Open les Zumba Gold Herkent'u dat: een tv-meubel dat net niet past of de snoeren van uw televisie die in de knoop raken? Of heeft u diverse afstandsbedieningen die door uw woonkamer slingeren? Op zaterdag 7 november hoort u op het event ‘Nieuwe tv...’ diverse tips, tv-oplossingen en demonstraties! Wij zien u graag op zaterdag 7 november bij Binnenuit Meubelen en Beeld Geluid! Oproep voor oude foto's Zeeuwse Mannendag Jaarvergadering Dorpsraad Wandelen in Wemeldinge www.de-bevelander.nl COLIJNSPLAAT KATS Gratis advertentie Geef 5 €BFr i_ 100 woonmerken 9.000m2 inspiratie persoonlijk woonadvies Aanmelden kan via cmanypath@gmail.com of 06-53784900. leden voor de raad gekozen en nog veel meer. Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 56 14 82 binnenuit.nl HULP HOOP HERSTEL C Meer info op www. dorpshuiskwadendamme. nl je koffie of thee. Deelnemers uit Kapelle die mee willen rijden, kunnen zich om 9.15 uur melden bij de Vroone. Voor informatie over de wandelgroep: Anna Sterk: 0113 34 03 49. GOES - Op zaterdag 7 novem ber wordt de 17e Zeeuwse Mannendag gehouden in Goes. Het is een jaarlijks te rugkerend moment van be zinning voor Zeeuwse man nen. Het thema is dit jaar ‘Wandelen met God!’. Evan gelisten Henk Binnendijk en Jacques Brunt zijn dit jaar de sprekers. Jacques Brunt is voor de eerste keer als spreker te gast op de man nendag in Goes, voor Henk Binnendijk wordt het de zevende keer. De inspiratie dag wordt jaarlijks bezocht door zo’n 500-600 mannen uit alle hoeken van kerke lijk Zeeland. Het evenement vindt plaats in ‘de Levens bron’ aan de Mansholtlaan 1, in Goes. Vanaf 9.30 uur is X Bij voldoende animo start een blok van 5 lessen op woensdag 18 november, kosten 25 euro. Voor info: ccvandergraaf@upcmail.nl Kapelle - Naar nu blijkt is jarenlang een koffertje met 2 miljoen euro verborgen gehouden in De Vroone, geld afkomstig van een overval... De zaak wordt uit de doeken gedaan tijdens een toneelvoorstelling op 7 november in De Vroone, Kapelle, op 14 november: Wijkcentrum De Spinne, Goes en 21 november in het Dorspuus, Nisse. Zaal open: 1930, Aanvang: 20:00. Kaarten uit de zaal, worden nieuwe reserveren via desbetreffende speellocaties of via: 0113-612926. kunstvrienden.goesnet.nl Meer informatie is te vinden op www. zeeuwsemannendag. nl. Aanmelden kan via deze website. Deelname kost 15 euro (10 euro voor studenten). KORTGENE - In centrum Ma- nypath aan de Hoofdstraat 126a in Kortgene is iedere eerste woensdag van de maand een GVA-avond.,GVA staat voor stichting Gezond Verstand Avonden. Deze stichting wil een vooraan staande rol vervullen waar het gaat om de verspreiding van informatie over het bereiken van een goede ge zondheid, een gezonde eco nomie, eerlijk en kwalitatief goed voedsel en alle gebie den die daaraan gelieerd zijn in de breedste zin van het woord. Zie ook www. gezondverstandavonden.nl. De avonden beginnen om 20.00 uur en deelname kost tien euro. De publicist Cees van den Bo venkamp uit Waarde een BAARLAND - Zumba Gold in Dorpshuis Baarland. Vet- verbrandend en spierverste- vigend. Leer dansen op een mix van Salsa, Flamenco, Oriëntaalse muziek, Balkan Beats etc. De lessen zijn ge schikt voor iedere vrouw ongeacht leeftijd of figuur. Het is ontwikkeld voor be ginners, ideaal om conditie op te bouwen en voor perso nen met overgewicht. Geen springwerk, bij deze lessen ligt het tempo dus wat la ger. Zumba Gold kent geen moeilijke choreografie en is dus heel geschikt voor ie dereen die van swingende muziek houdt. De lessen worden gegeven door een ge diplomeerd docente. (25 jaar ervaring) Proefles: woens dagavond 4 november om 19.30 uur. Meebrengen flesje water en matje of badlaken voor evt. grondoefeningen. fotoboek samenstellen over Colijnsplaat en Kats. Hij roe- pet iedereen op om foto’s in te sturen uit de periode tus sen 1935 en 1990. De foto’s kunnen beschikbaar gesteld worden aan Cees van den Bovenkamp, Clausstraat 27, 4414 BH Waarde, cvdb@ zeelandnet.nl, 0113-501971. Uiteraard komen de foto’s ongeschonden terug naar de eigenaar. Ook zoekt de auteur mensen die veel van Colijnsplaat of Kats weten, die de dorpen kennen als hun broekzak en die geïn teresseerd zijn in de ‘goede oude tijd’, die een keer een middag willen bijpraten. er ontvangst' met koffie, het programma begint om 10.00 uur. De dag duurt tot circa 16 uur. De Bevelander woensdag 4 november 2015 7 kan nog tot 1 november (een tafel zes euro, twee tafels tien euro) via 0113-851100 of info@dorpshuiskwaden- damme.nl NIEUWDORP - In het ver enigingsgebouw Amme- kore, Hertenweg 2, 4455TL Nieuwdorp wordt de jaar vergadering van de Dorps raad gehouden. Deze is woensdag 4 november vanaf 20 uur. Deze avond vertelt de wijkagent over inbraakpre ventie, zijn er filmbeelden over de veertig jaar dat de raad al bestaat, beantwoord wethouder Biermans vragen A KWADENDAMME - Op 7 no- WEMELDINGE - Op donder- vember houdt Dorpshuis de dag 5 november wordt er Burcht in Kwadendamme gewandeld in de omgeving een gezellige rommelmarkt, van wemeldinge. De wande- van 09.00 tot 16.00 uur. Er is ling is zo’n 5 kilometer lang een gymzaal vol kraampjes en kan eventueel ingekort en een kleedjesmarkt voor worden. Vertrek om 09.30 kinderen tot 12 jaar. Verder uur vanaf de Wemel en bij zijn er oliebollen en is er terugkomst is daar een kop- voor de kinderen een kleur- wedstrijd, schminken en een springkussen. In het res taurant van de Burcht zijn diverse broodjes en drank jes verkrijgbaar. Aanmelden voor een tafel in de gymzaal

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7