I I Bevelands dier in het vizier I I Mallardmars erg druk bezocht Zaterdag vond de zesde editie Mallard Wandeltocht ter nagedachtenis aan onze bevrijders in 1944 -1945 plaats. De tocht trok 600 deelnemers. UW Cruijff 14 X 1 Carnaval start met Elf Elf bal De Bevelander EP CAMELEON COLOFON fP L KORT NIEUWS Rommelmarkt De Burcht Herdenking overledenen WGGGNGR Media Contact stoma- patiënten I w wwwMte-bwelander.nl De Bevelander woensdag 4 november 2015 5 Senioren in ‘t Kerkje .^■1 t ff I door Leon Jansens Foto: Leon Janssens u J ©Wegener Media BV 1 minste niet teveel moeite voor moet doen, want in dat geval ziet hij ze liever letter lijk vliegen. In het asiel gedraagt knuffelpoes Joris zich tot nu toe heel braaf. Foto: Dierenasiel De Bevelenden mooi dat de herdenking op deze manier kan. Het is een levendige tocht met onderweg allerlei histori sche punten. Je kunt toch merken dat het leeft. Na de opening van Bevrijdings- Bezorgklachten www.de-bevelander.nl/service T 0900-424 S 7 26 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Commercieel directeur Tassa van Waarde Website www.de-bevelander.nl Familieberichten E familleberichtan@wegenermedia.nl T(088)013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Da Bevelander is aan uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegenei Media BV Redactie Frank Husslage (eindredacteur), Carrie Frederiks Leon Janssens, John de Kok, Peter Urbanus, Rachel van Westen, Diana van Wijngaarden, Johan van der Heijden (fotograaf) Redactiechef Dennis Rijsbergen Rubrieksadvertenties E telesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander® wegenermedia.nl T(088) 013 09 21 Druk Wegener Nieuwsdruk pees voetballer van het jaar, drie Europa Cups, van El Salvador, de Verlosser van Barcelona. Later formeerde hij daar als trainer een succesvol elftal dat de boeken inging als Dreamteam waarmee hij de Europa Cup 1 won. Zelf heb ik hem twee keer zien spelen, uit bij Fortuna Sittard waar hij persoon lijk voor een 1-3 winst zorgde, en op een zondagmiddag in de Kuip tegen Feijenoord 2-2, Wij zaten op de onderste rijen op de Maastribune en konden hem bijna aanra ken. Hij is het grootste voetbalfenomeen dat Nederland ooit voortbracht maar hij blijkt ook gewoon een mens te zijn. Zijn cryptische uitspraken zijn fameus “Ieder nadeel heb z’n voordeel” is er zo een. Ik wens hem toe dat hij zijn longkanker overwint. Zoals Kuiphof zei: “Het is weer die dek selse Cruijff die scoort.” tuigen en de wandelaars trok op naar de Sloedam waar bij de monumenten aldaar een sobere maar toch plech tige herdenking plaatsvond waarbij kransen werden ge legd en een minuut stilte in GOES - Voor mensen met een stoma en hun naasten is contact met lotgenoten belangrijk. Zij weten hoe het is om met een stoma te leven. De Stomavereni- ging houdt in samenwer king met Palazzolihuis de Bevelanden een bijeen komst zodat leden Daar naast krijgen bezoekers veel informatie over leven met een stoma. De con tactmiddag voor lotgeno ten en hun naasten is op dinsdag 10 november van 14.00 tot 16.00 uur in Ver gaderzaal Erasmuspark, Troelstralaan 150, 4463 XZ Goes. Q Q En het is weer die dekselse Cruijff die scoort, 2-2”, riep Herman Kuip hof verbouwereerd op de radio. Het was de returnwedstrijd van de bekende ‘mist-wedstrijd’ in Amsterdam waar Ajax het machtige Liverpool met 5-0 afdroogde. In Liverpool waren de Amsterdammers nog niet zeker van hun zaak en het ontzag werd nog het best uitgebeeld door de ma gere Johan Cruijff en zijn directe tegen stander Ian St.John, een beer van een vent waar Cruijff wel twee keer uit kon. Het liep anders, zoals altijd alles anders liep met de Nummer 14, gewiekst en brutaal maakte hij op Anfield Road twee keer gelijk, de wereldvoetbalster. Vorige week het nieuws dat 68-jarige Johan Cruijff longkanker heeft en dat ging als een schokgolf door het land, ja de hele wereld rond. Want ze kennen hem overal. Van de WK-finale op 7 juli 1974, drie keer Euro- museum Zeeland is er ook veel meer belangstelling voor de Slag om de Schelde. Ook het museum gaat goed, we denken dit jaar 25.000 bezoekers te ontvangen.” De colonne oude legervoer- C Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140,4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Advertentieverkoop en itiedia-edvies 0-41 Kees van Zalinge swH E adverteren zeeland® y '*egenermedia.nl War T06-22 51 81 76 NOORD-BEVELAND - Aan het einde van het kerkelijk jaar is het in de kerken een goede gewoonte om de le den die overleden zijn te gedenken, ze bij name te noemen en voor hen een lichtje op te steken. De familie wordt daarvoor uitgenodigd. De kerken op Noord-Beveland bieden ook ruimte aan niet kerke lijk gebonden mensen een lichtje voor hun.dierbaren aan te steken of een bloem voor ze neer te leggen. Ze doen dit op zondag 22 november. In Kortgene in de Nicolaaskerk, aanvang 11 uur, in Kamperland in De Ark, aanvang 9.30 uur, in Wissenkerke in de Op- standingskerk, aanvang 9.30 uur en in Colijnsplaat in de Dorpskerk begint de kerkdienst om 10 uur. acht werd genomen. Na het spelen van de volksliederen van Canada, Groot-Brittan- nië, Frankrijk en Nederland, was er voor belangstellen den gelegenheid om bloe men te leggen. KWADENDAMME - Op 7 no vember houdt Dorpshuis de Burcht in Kwadendam- me een gezellige rommel markt. Er is een gymzaal vol kraampjes. Kinderen tot 12 jaar kunnen hun eigen spulletjes verkopen op de gratis kleedjesmarkt in de tuin. Daar is ook een springkussen en een kleurwedstrijd en ze kun nen dansen op de dans- computer en zich mooi la ten schminken. Daarnaast zijn er vers gebakken olie bollen en broodjes, drank jes en andere lekkernijen verkrijgbaar. De deur staat open van 09.00 tot 16.00 uur en de toegang is gra tis. GOES - Joris is een dot van een logé bij ons op het die renasiel. Joris houdt niet zo van kleine kinderen en hij maakt ook weleens wat ka pot en daarom zit hij nu in het asiel. Waar hij zich trou wens heel braaf gedraagt en nog niks gesloopt heeft. Maar dat kan nog komen na tuurlijk. Joris is niet gewend aan an dere katten en van honden is hij bang, de flinkerd. Bij ons in het asiel is hij meestal te vinden op een krabpaal, al dan niet in het holletje verstopt. Hij laat zich goed aaien, is gezond, graag buiten en nooit lang weg en heel soms vangt hij een vogeltje. Als hij er ten- 'S-HEERENHOEK - Volgende week woensdag is het 11 november, de elfde van de elfde, en start het carnavals seizoen. In ’s-Heerenhoek (Paere- hat) is het Elf Elf bal op 13 november in de Geveltjes. De avond begint om 21.00 uur met een Bestuursbab- bel en bekendmaking van het motto. Om elf minuten over elf de presentatie van de prins en zijn gevolg met daarna feestavond, muziek Peter Loree en DJ Izzy, én een loterij. In Lewedorp (Kraaienist) is het zaterdag 14 november Neuzenbal in De Goede Ver wachting vanaf 20.45 uur. Het nieuwe carnavalsmotto wordt op dit feest bekend gemaakt en prins en jeugd- garde, bestaande uit prins, prinses en nar, worden aan de carnavalsvierders ge presenteerd. Muziek van DJ Canta. Kwadendamme (Pikpot) start zaterdag in ’s Lands Welvaren met een Holland se Avond (21.30) uur, Diver- so drive-in show begint om 22.00 uur, 23.00 uur zanger Alwin, 23.30 uur Ronnie Ruysdael en vervolgens de drive-in show tot 3.00 uur. Tussendoor worden de prins en zijn gevolg voorgesteld en het Pikpot motto 2016 be kendgemaakt. Arti Goes (Hanzehat) viert de opening van carnaval 15 november vanaf 14.00 uur in café Baarends. De prins en zijn Raad van Elf worden voorgesteld, het nieuwe car navalslied wordt gezongen en Vals-Alarm zorgt voor de muziek. Het motto is: “M’ Ouwe De Hang D’r In”. Al vroeg waren er veel kinderen aanwezig bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp voor een plaatsje in een van de oude legervoertuigen: glunderend in een echte soldatenjeep Elewoutsdijk - Woens dagmiddag 11 november om 14.30 uur verzorgt ’t Kerkje van Ellesdiek een seniorenmiddag met op tredens van seniorenkoor De Zilvermeeuwen en ver halenvertellers Jan Lauret en Rachel van de Vrede. In de pauze natuurlijk de gebruikelijke verloting. De entree bedraagt vijf euro inclusief koffie. Reserve ren via reserveer@elles- dieknl of 0113-612681. NIEUWDORP - De jongere deelnemers tot twaalf jaar werden met voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog 1 naar de Sloedam gebracht en liepen de tocht van zes kilometer terug. Al vroeg - waren er veel kinderen aan wezig bij het Bevrijdings museum Zeeland in Nieuw dorp voor een plaatsje in een van de oude legervoer tuigen. Opgetogen zaten ze in jeeps en kleine vracht wagens. Daarnaast waren er wandeltochten uitgezet van respectievelijk 13, 26.5 en 35.5 kilometer. Onderweg stonden verschillende stem pelposten waar gelegenheid was om wat te eten en te drinken. Stef Traas van het Bevrij dingsmuseum: “Om zeven uur meldden de eerste deel nemers zich al en om half acht zijn de eerste wande laars vertrokken. Met dit prachtig weer was het een drukte van belang. Het is

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5