1 Geef haar schoon drinkwater Logus BOUWCENTER logus.nl Heinkenszand aang^wPRUg r Binnen- en buitendeuren. Jongens en meisjes kruipen in de huid van ontwerpers Guard Academy: Stap in de wereld van de beveiliging uromunt oes zoa(*> op Svedex, Skantrae en Weekamp deuren Winterfair in Heinkenszand De intocht van Sinterklaas Of utf L www.zoa.nl Onze showrooms vindt u in Terneuzen, Oostburg, Vlissingen, Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda. Online shoppen kan ook via loguswebwinkel.nl BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN k IN DE SHOWROOM! 4 Inkoop Munten, Goud en Zilver Euromunt Goes Schuttershof 1 la Goes Tel: 0113-233676 www.eu romu ntgoes.eu HEINKENSZAND - Sinterklaas en zijn Pieten brengen op zaterdag 14 november een bezoek aan Heinkenszand. Om 14.00 uur worden ze ontvangen door burgemees ter Gelok bij Woonzorgcen trum Dijkstede. Daarna rij den ze in een rijtuig onder begeleiding van Muziekver eniging Euterpe door Win kelcentrum Heinkenszand. Om 15.00 uur arriveert Sin terklaas met zijn Pieten in de Stenge voor het grote Sin terklaasfeest. Alle kinder tjes mogen sinterklaas een handje geven. en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur en natuurlijk kun je 24 uur per dag inspiratie op doen en shoppen via: www.novytoys.nl HEINKENSZAND - In de hallen van Bloemisterij Wisse aan de Zwake 7 wordt het op 27, 28 en 29 november weer vol op genieten van de bekende en altijd spectaculaire Win terfair in Heinkenszand. Dit keer is het thema Gala. Door lopend worden de bezoekers getrakteerd op demonstra ties, proeverijen, koopjes en muzikale verrassingen. Het vertrouwde en gezellige ter ras neemt weer een voorna me plek in. Natuurlijk is er ook voor de jonge bezoekers van alles te beleven, zoals een springkussen en een klimwand om de krachten te meten. Kijk voor het vol ledige programma op: HEINKENSZAND - Wist je dat de Novy aan de Kerklaan in Heinkenszand het zelfde assortiment heeft als de Marskramer én de Intertoys? Aangevuld met andere huishoudelijke artikelen, schoolspullen en speelgoed. De trend op speelgoedgebied is Depesche, beter bekend als ‘topmodels’. Hiervan zijn talloze artikelen ver krijgbaar, variërend van wenskaarten tot complete pakketten waarmee jonge modeontwerpers de mooi ste mode kunnen ontwer pen. Ook de stoere jongens kunnen in de huid krui pen van een ontwerper, maar dan op het gebied van auto’s met Depesche Monstercars, de mannen variant op topmodels. De Novy is van maandag tot Wasmachine, droger of vaatwasser kapot? I Bel: 011? - 57 24 27 www.aangeenbrugelectro.nl g www.datrepareerikzelfwel.nl Weet hoe 't werkt C www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 november 2015 31 Gratie advertentie Deze actie is geldig tot 30-11-2015 HULP HOOP HERSTEL www.winkelcentrum heinkenszand.nl Beveiligingsbedrijven zoeken continu naar goed opgeleid personeel. Steeds vaker wor den zij ingeschakeld. Mede door de strenger wordende veiligheidseisen bij evene menten, op scholen, luchtha vens, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, en industrieterreinen en de nog steeds toenemende crimina liteit. Guard Academy houdt op zaterdag 21 november een speciale selectie- en advies dag voor de opleiding MBO beveiliger 2 op haar vestigin gen te Amsterdam, Deven ter, Nijmegen en Dordrecht. Wie de opleiding met succes afrondt, is vrijwel zeker van een toekomstrijke job. Ruim 80% van onze cursisten heeft na het behalen van het bevei- ligingsdiploma binnen 2 a 3 maanden een even aantrek kelijk als uitdagende baan. Het succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk. Een uitdagende opleiding en een goede stap naar een nieuwe toe komst, in de wereld van de beveiliging. Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is in tensief en duurt een halfjaar. Vaak wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de beveiliging is een groei ende behoefte. Evenals aan 45-plussers. Zij kunnen aan de slag in allerlei functies: telefoniste, receptioniste en conciërge-functies op scholen baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen, maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen, gebouw-, ter rein luchthaven, en winkel beveiliging. Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. Uniek is dat Guard de theorieopleiding combineert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte. Zo kunnen cursisten ruime werkervaring opdoen en in de Als resultaat van onze uitge breide selectie en screening kent Guard vrijwel geen uitvallers. persoonlijke situatie van de cursist en gegarandeerd. EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING WERKT EN LOONT Studeren kost helaas wel geld. Ook bij Guard. As- pirant-cursisten willen en kunnen vaak niet wachten op een bijdrage van bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente en investeren zelf in hun eigen toekomst. Dat kan via ons eigen Guard-studiefinancie- ringsfonds, een handreiking die de opleiding voor gemoti veerde kandidaten toeganke lijk en betaalbaar maakt. Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selectie- en adviesdag ver plicht. Vanzelfsprekend mag een cursist geen strafblad c'-iRty. 5 Arno Olierhoek van de Novy in Heinkenszand. met het vakgebied. Tevens kan op veel momenten in de week stage worden gelo pen. Ook in de weekenden. De stages zijn maatwerk, maximaal toegesneden op de selectie- en adviesdaa yopr zaterdag 21 november 2015 kan via de website van Guard Academy, www.guardacademy.nl.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 43