cecum PZC r j halve prijs! ctie bij u in de buurt KERKELIJK LEVEN Landlust PZC presenteert de leukste winkels Hét zaterdagavond diner a Welkom! hart voor uw stad I geldig in 2015 feesten en partijen bar terras :ea ff Zaterdag 7 en zondag 8 november Start: 7 november Prijs: 39,50 p.p. inci. drankenbuffet Tijd: 18.00u tot 22.00u Voorgerechtenbuffet, hoofdgerecht aan tafel geserveerd, nagerechtenbuffet Met live muziek Landlustweg 1 Nieuwdorp 0113-61 25 89 info@landlust.nl MONDRAGUSTO rw. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 november 2015 29 Foto: Archief Koor plein Zeeland 5 V A genieten ie Ze branden hun noten zelf en dat ruik je in de hoofdstraat van Zierikzee. Eenmaal binnen vind je in de winkel van Tini en Annemarie ook handgemaakte Belgische chocola, leuke cadeautjes en superfoods voor de gezonde snoeper. Iedere week presenteert Hart voor Uw stad de leukste winkels bij u in de buurt. Deze ondernemers zijn de smaakmakers in uw omgeving. Tim en Annemarie Verkaart, Zierikzee Protestantse uur ds A. G.A. Slabbekoorn; Gerefor meerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur dienst; KRUININGEN Protestantse Ge meente Johanneskerk 10.00 uur ds W. Quak; Hersteld Her vormde kerk 9.30 uur kand. J. Kooij en 18.30 uur ds C.J.P. van der Bas; Gereformeerde Ge meente 9.30,14.00 en 18.00 uur leesdienst; KWADENDAMME Rooms-Ka- tholieke Kerk 10.45 past. H. Buijssen m.m.v. Hubertus Sin ging Voices; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka tholieke Kerk 10.30 uur past. J. Heezemans m.m.v. Eligius; NIEUWDORP Protestantse Kerk te 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur ds H. Hofman; KATS Protestantse Gemeente dienst in Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Hervormde Kerk 10.00 uur Dhr. H. Cappon sr.; KLOETINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds J.H. de Koe; KORTGENE Protestantse Ge meente 11.00 uur ds De Haan; Gereformeerde Gemeente 14.30 uur ds C.J. Meeuse; KRABBENDIJKE Protestantse Gemeente 9.30 uur Dhr. D.J. Bierenbroodspot; Hervormde Gemeente 9.30 uur (HA) en 18.00 uur ds S.A. Doolaard; Gereformeerde Kerk ,9.30 uur dhr. J. Veltrop en 14.30 uur dhr. BAARLAND Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dienst; Protestantse Kerk 10.00 uur ds R. Luijk; BATH Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur pred. J. van Eenennaam m.m.v. koren ‘Zingt de Heere’ (Wemeldinge) en ‘The Revivals’ (Rilland); BIEZELINGE Christelijke Gere formeerde Kerk 10.00 uur ds A. G.M. Weststrate en 15.00 uur (HD) ds J.G. Schenau; Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds B. de Jong; BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds A.B. van der Heiden en 14.00 uur leesdienst; COLIJNSPLAAT Gemeente 10.00 Spaans; DRIEWEGEN Protestantse Kerk 10.00 uur dhr. A.F.J. Kreeft; ELLEWOUTSDIJK t Kerkje van Ellesdiek koor Cantado afge wisseld met klarinettiste Eve lien de Vries; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur (HA) ds Van der Linden en 19.00 uur open kerk; PKN Grote Kerk geen dienst; VEG Bethelkerk 10.00 uur (HA) ds G.R.P. v.d. Wetering en 18.30 uur dhr. A. Bor; Ter Valcke 10.00 uur; Zie kenhuis ADRZ 10.00 uur Mevr. A. Heuseveldt; Hervormde ge meente De Levensbron 10.00 en 17.00 uur dienst; Rooms- Katholieke kerk H. Maria Magdalena za. 19.00 uur past. J. Heezemans m.m.v. l’Esprit; uur (HD) ds Ph. van Wijk; Rooms-Katholieke Kerk za. 19.00 uur past. F. van Hees m.m.v. dameskoor en zo. 9.00 uur past. W. Hacking samen zang; HOEDEKENSKERKE Protestant se Gemeente 10.00 uur ds Bra- kema; Gereformeerde Gemeen te 10.00 en 14.00 uur dienst; KAMPERLAND Protestantse Gemeente 9.30 uur ds J.J. de Lange en 19.00 uur kwartaal- dienst met koor Leatare; Gere formeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds A.B. van der Heiden; KAPELLE Nederlandse Her vormde Kerk dienst in Bieze- linge; Gereformeerde Gemeen- 10.00 uur mevr. A. Datema; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds A.J. de Waard en 14.00 uur leesdienst; NISSE Protestantse Gemeen- telO.OO uur ds Rietveld; Gere formeerde Gemeente 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds A.J. de Waard; OUDELANDE Hervormde Kerk 10.00 uur dhr. A. Slabbekoorn; OVEZANDE Rooms-Katholieke Kerk 10.30 uur past. H. Buijs sen m.m.v. Pius X; RILLAND-BATH PKN gezamen lijke dienst in Krabbendijke; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.30 uur ds G. Brede- weg; SCHORE Hervormde gemeente dienst in Hansweert; WAARDE Hervormde Ge meente 10.00 uur ds S. Dierx; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds. H. Hofman en 14.00 uur leesdienst; WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds W.L. de Koeijer; Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur br. A. Bor; WILHELMINADORP Protes tantse Gemeente 10.00 uur ds J. Boom; WISSENKERKE Protestantse Kerk 9.30 uur ds K. van den Broeke; WOLPHAARTSDIJKProtestantse gemeente 10.00 uur ds G.A. van Eek; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur leesdienst en 14.00 uur ds C. van Krimpen; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur dhr. B. Kriekaard; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.30 uur ds A. ten Brinke en 17.00 uur ds A.L. Molenaar; Vrije Evangeli sche Gemeente 10.00 uur ds B. Kooistra: Geref. Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. van Krimpen en 14.00 uur leesdienst. zo. 11.00 uur past. F. van Hees m.m.v. l’Esprit; Doopsgezinde Gemeente/VrijzinnigHervorm- den 10.00 uur ds W. Jansen; Gereformeerde Kerk Vrijge maakt 9.30 en 16.30 uur dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C.J. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; Christe lijke Gereformeerde Kerk 10:00 en 17.00 uur ds J.G. Schenau; Gereformeerde Kerk Nederland (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur maj. C. Bijl; Kerkgenootschap Huis van Elia Vredeskerk 13.30 uur dienst; Evangelische Ge meente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur samenkomst; DoorBrekers Zeeland (Zeelandhallen Bowl- land) 10.30 uur dienst; ‘S-GRAVENPOLDER Protestant se Kerk 10.00 uur ds D. Wester- neng; Gereformeerde Gemeen te 9.30 uur en 18.00 uur ds S.W. Janse en 14.00 uur leesdienst; HANSWEERT Rooms-Katho lieke Kerk 11.00 uur past. W. Hacking m.m.v. gemengd koor; Hervormde gemeente 10.00 uur Mevr. P. Roggeband; 'S-HEER ABTSKERKE Protes tantse Gemeente geen dienst; 'S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. Arendshuis 10.00 uur dienst; 'S-HEERENHOEK Rooms-Katho lieke Kerk 9.00 uur past. J. Hee zemans en past. F. van Hees, Willibrorduszondag m.m.v. da mes- en herenkoor Missicanto en Esperanto; 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Protestantse Gemeente 10.00 uur ds C. Biemond-Spek; HEINKENSZAND Protestantse Gemeente Barbesteinkerk 9.00 MIDDELBURG - Op zaterdag 28 november verzorgt Koorplein Zeeland een Kerst Scratch in de Middelburgse Concertzaal, waarin zangers kunnen kennismaken met kerstnummers. Van 11.00 tot 16.00 uur wordt onder leiding van bekende dirigenten van allerlei pluimage gerepeteerd. Via de website www.koorpleinzeeland.nl kunnen koren èn individuen zich inschrijven om deel te nemen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 41