Actie Kevin zorgt voor nieuwe een bijl staan zwaaien’ traplift op de Ireneschool I.79 'FRICANDEAU/ROLUUIE/ ■O SHOARMA iks 3!! VARKENSLAPPEN m 2F KALKOENDRUMSTICKS iks 2!s HIEL GERARDM GEBRADEN ROSBIEF ERWTEN SOEP Toename van diefstal en geweld in wintermaanden Klimroos scoort met kinderpostzegels rr V2LTR 150GR Goes 0113-217531 LDMAN w vink I Z www.de-bevelander.nl eliers en medewerkers om met criminaliteit om te gaan 1 pers. 5,00 korting 2 pers. 10,00 korting www.gerardbouwense.nl ft GOES KAMPERFOELIESTRAAT 85 i 45 verhuizingen en meubelopslag I i Tegen inlevering van deze bon: i 1 DEKBED REINIGEN/WASSEN 1 L 1 pers. 5,00 korting i 2 pers. 10,00 korting ito urn* At Her i*> okRE Mie z-'kj öAL-eKi mi Te GtAeM. I De Bevelander woensdag 4 november 2015 3 j j heidsinstructie ontwikkeld. Als je deze training tegen winkeldiefstal- en overval- preventie volgt, kun je hem afsluiten met een toets en haal je het CBL Certificaat Oog voor Veiligheid. X Reclames geldig Vm zaterdag GROOTHANOELSKORTING €1.50 Di, afname van 3kg per vers vleessoort excl reclames i Pri|S- en tekstfouten voortjetiouden stomerij wasserij www. netex. nl/veldman Westwal 17 - Goes Tel. 0113-252208 UAMEMT lan Vat Social media Het enige wat een midden stander kan doen in geval van diefstal of een overval, is aangifte bij de politie. Maar met de komst van social me dia als Twitter en Facebook zijn er meer mogelijkheden om dit aan te pakken. Wil- lem-Jan: “Wij schromen niet om verdachten van een win keldiefstal op Facebook te plaatsen. En natuurlijk krijg je dan de vraag of je dit, ge zien de wet op de privacy, mag doen. Dan vraag ik me af of iemand dan wel mag stelen. Het is een prima ma nier om zo ook je collega’s te waarschuwen voor bepaa 1de personen.” was de absolute kampioen met een totaal bedrag van 750 euro. Volgend voorjaar mogen de leerlingen een ex tra schoolreisje maken naar Walibi. Het is al het achtste jaar op rij: twee keer naar Amsterdam, drie keer naar de Efteling en nu voor de derde keer naar Walibi. sen op de eerste verdieping moet volgen. “Ik heb me via Facebook afgevraagd hoe passend passend onderwijs is”, zegt Dineke Lindemans. Zij besloot de Facebookpa- gina Help Kevin de boven bouw te openen nadat een actie van haar zwager Ruud binnen een dag al 500 euro opleverde. “Geraakt door de media- aandacht van de trapliftac- tie besloot mijn baas de traplift tijdens zomerva kantie in de Prinses Irene school gratis te leveren en te plaatsen”, zegt Jeroen Wolf van Otolift uit Bergambacht Het ingezamelde bedrag I I I I Er wordt inmiddels aan re gelgeving gewerkt om het gebruik van social media in dit soort zaken tegen te gaan. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel heeft een online veilig- die meegedaan hebben aan de actie. De 22 leerlingen van groep 7/8 van De Klimroos ver kochten dit jaar voor maar liefst 6.300 euro. Een record bedrag voor De Klimroos, dat neerkomt op een gemid delde van 286,40 euro per leerling. Jordy Minnaard mocht Kevin schenken aan goede doelen. Eerder werd het Reumafonds verrast met een cheque van 2.000 euro. Donderdag reikte Ke vin de andere cheque met het zelfde bedrag uit aan Stichting Tante Lenie. Bij deze stichting met hart voor gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind hadden Kevin en zijn ouders afge lopen jaar een gezinsweek doorgebracht op Jachtslot De Mookerheide. Als dank voor die onvergefelijke week beloonde hij Tante Lenie, op het kantoor in het Noord Limburgse Nieuw Bergen, met de cheque. In de supermarkten is in de wintermaanden een stij ging te zien van winkeldiefstallen en overvalgeweld. Hoe dat komt? We geven in de wintermaanden meer geld uit vanwege de feestdagen en het is vroeger donker buiten waardoor het vooreen winkeldief eenvoudiger is om te vluchten. Naast alle voorzorgsmaatregelen die winkeliers al nemen, komt het Centraal Bureau Levens middelenhandel ieder jaar met trainingen, protocollen en brochures voor winkelmedewerkers. Zo wordt be paald wat hun aandeel is in de veiligheid in de winkel. Sinds 2009 organiseert het CBL de Week van de Veilig heid, die sindsdien door andere branches en sectoren is overgenomen. Maar middenstanders tonen ook eigen initiatief. Sommigen kiezen voor een drastischer manier om daders onder de aandacht te brengen. Zij plaatsen camerabeelden van de personen op Facebook of hangen hun foto op in de zaak. Dit brengt reuring maar heeft wel effect. Alleen geldig in Westwal 17 Goes tot 18 november 2015 I I I I I hebben haast en geen tijd meer voor een praatje. Als iemand te lang op zijn beurt moet wachten, krijgen we wel eens het een en ander naar ons hoofd geslingerd. Maar ach, ik heb een brede rug en ook de ervaring dat de benadering vanuit jezelf naar de klant toe heel be langrijk is.” GOES - “Ik vind het heel lief van je dat je aan ons denkt Kevin. Je voelt als een vriend van me.” Met een dikke knuffel bezegelde Tante Lenie de dankbaar heid voor Kevin Lindemans, die Stichting Tante Lenie liet ‘meeliften’ op de actie Help Kevin naar de boven bouw. Die actie was door Kevins familie opgezet om in de Prinses Ireneschool in Goes een traplift te kunnen installeren. Dat hulpmiddel is nodig om dat de negenjarige leerling uit groep 6/7 die, lijdt aan systemische jeugdreuma, vanaf dit schooljaar de les- ier en hoofdkassière Paula vinden de trainingen die het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel geef erg Foto: Conny den Heijer KRABBENDIJKE - Voor het achtste jaar op rij is obs De Klimroos uit Krabbendijke een van de beste verkopers bij de jaarlijkse Kinderpost- zegelactie. Sinds acht jaar, het zestigjarig bestaan van de landelijke actie, stelt de stichting een schoolreis be schikbaar voor 25 groepen buslwm. hWH na, nocV bij d* Tel.: 0115-562410 Info@h4a.nl www.h4a.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3