Horoscoop Dagbladbezorger EB EN VLOED? HEBBEN WE NIET. ALTIJD EEN LAAG TARIEF? HEBBEN WE WEL. energiedirect.nl BAARLAND HEINKENSZAND EX kil Maagd Vissen d OP ZOEK WAAR een bijbaan? Ziekte als wraak en machtsmiddel Reis op weg naar inzicht Stilstaan bij van alles Kreeft Steenbok JJJ Weegschaal Nein. een manifest Leeuw Boogschutter Ram t? B Stier Tweelingen Schorpioen Waterman «it O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 november 2015 24 RUUSTISCH Nick Louth, Malaria Michiel Stroink, Exit WeGGNGR Media Meer bereiken. Met Wegener HCKLWÏH Michiel Stroink Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis de PZC, AD, Trouw of de Volkskrant lezen Uitstekend te combineren met andere bezigheden Wist je dat we al een hele tijd buren zijn? Jij woont in Zeeland en wij al ruim tien jaar in Noord-Brabant. We vonden het dus wel tijd om onszelf voor te stellen... Wij zijn energiedirect.nl en we verkopen stroom en gas. Zo simpel is het. Je krijgt van ons altijd een laag energietarief. Want je weet wat ze zeggen: beter een goede buur, dan een verre vriend. Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie. Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl Er blijven zich nieuwe uitda gingen aandienen, ook zakelijk. Pro beer ze uit! Dan kunt u eindelijk oogs ten wat u al langere tijd gezaaid heeft. Wie maar- lang genoeg geduld heeft... Op creatief gebied zijn uw ta lenten nooit tot volle bloei gekomen. Neem een ferm besluit en u zult veelbe lovende mogelijkheden aanboren. Deze kunnen alsnog tot succes leiden. Xander 19,95 (e-book 9,99) Meulenhoff 18,99 (e-book 12,99) Eric Jarosinski, Nein. Een manifest Lebowski 17,50 (e-book 4,99) De sterren zijn u goed gezind. Het lijkt wel of de hele wereld aan uw voeten ligt. U stuitert van optimisme en daadkracht. En terecht! Na een rustige periode is het tijd voor vernieuwing. Er komen onverwacht totaal uiteenlopende kansen op u af. Onder zoek ze en maak keuzes die in harmo nie met elkaar zijn. Het zal een comple ter en tevredener mens van u maken. WIL JE ONS BETER LEREN KENNEN? BRENG ONS DAN EEN BEZOEKJE OP: ENERGIEDIRECT.NL/ZQELAND Overweeg om een grote reis te gaan of zelfs te verhuizen. Het zal uw persoonlijke horizon verbreden en tot nu toe ongekende talenten bloot leggen. Maak daar doortastend gebruik van. U duldt geen egoïsme of ne gativisme meer om u heen. Dat bent u helemaal zat. Dat is niet voor iedereen goed nieuws maar een schone lei is dat wel. Dat verruimt uw mogelijkheden. U bent zich van meer bewust dan de meeste mensen. Daardoor raakt u nog meer gepakt door de mysteries van het leven. Dat kan eenzaam voelen maar geeft u ook innerlijke kracht. De PZC is op zoek naar dagbladbezorgers* die 's ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen. *min.leeftijd 15 jaar Malaria speelt zich groten deels in Nederland af, is geschreven door een Engels man en ademt een nog veel internationalere sfeer. En dat is maar goed ook, want malaria is een internatio naal probleem. Toch gaat het juist om het feit dat de rijke westerse wereld zich niet al te veel gelegen laat liggen aan de ziekte die vooral het armste deel van de wereldbevolking treft. Als Erica Stroud-Jones, sa men met haar vriend Max Carver naar een congres in Amsterdam afreist om haar remedie tegen mala ria te presenteren, is er ook iemand in het vliegtuig die malaria op een andere ma nier op de kaart wil zetten. Nog voor het begin van het congres verdwijnt Erica en steekt een nieuwe vorm van malaria de kop op. De op dracht voor Max: Erica vin den en de wereldbevolking redden. Spannend en angst aanjagend overtuigend. U krijgt het vanaf nu beter. Op een heel andere manier dan u gewend was. Geld kan negativisme en machts- misbrüik in de hand werken. Dat weet u inmiddels maar al te goed. Gelukkig. Misschien is het omdat hij de verteller is, dat je denkt dat de mislukte schrijver Abel Schreuder normaler is dan zijn vader en grootvader. Maar als hij er na een bezoek aan zijn grootmoeder in een bejaardenhuis vandoor gaat met de voornaam van de kleinzoon van een andere bewoner, zou dat een belletje moeten doen rinkelen. Wel iswaar vertrekt hij na de zo veelste ruzie met zijn vrien din Lize, maar erg dapper is het niet om zijn zwangere vriendin niets te laten ho ren. Zijn in alcohol en drugs gedrenkte reis naar Berlijn is echter wel meer dan één groot feest. Hij begint met het schrijven van verhalen over zijn vader en grootva der. Mannen die goedbe schouwd meer op hem leken dan .vermoed. Aan het eind van een reis die voor de le zer net zo vermoeiend is als voor de hoofdpersoon, ben je daar wel zeker van. In een wereld waar de ti rannie van het ‘ja’ regeert, is niets zo moeilijk als con sequent nee zeggen. Dat is zo’n beetje de boodschap vooraf. Dat klinkt mooi om de titel van het boekje in houd te geven en Jarosins- ki’s periodiek op Twitter NeinQuarterly op het boek aan te laten sluiten. Wie het boekje openslaat merkt ech ter al snel dat met dat ‘Nein’ hooguit een tegengeluid, een nie zomaar klakkeloos aan nemen van veronderstelde feiten bedoeld kan zijn. Er is wel erg veel fantasie voor nodig om er een consequent ‘nee’ in te herkennen. In het boekje worden geslaagde tegeltjeswijsheden voor ge vorderden afgewisseld met tamelijk flauwe grappen en overdenkingen. En het na deel van het samenbrengen van de wel degelijk geslaag de uitingen is juist dat het bijeen is gebracht. Zelfs voor zo’n dun boekje wordt het dan al snel te veel. U gaat leren uw verstand in te zetten, in plaats van gevoelens van woede te laten overheersen. De schellen vallen u van de ogen. Daardoor komt er een eind aan een moeilijke periode. Uw liefde voor schoonheid opent nieuwe deuren. Als u zich nieuwsgierig blijft opstellen, leidt dit tot vervolmaking van uw talenten. Stel belangrijke beslissingen niet langer uit! Doorzettingsvermogen en nuchterheid zullen u door de beginpe riode heen loodsen van een winstge vende onderneming. Waarna zich op nieuw nieuwe kansen aandienen. U bent veel sterker dan u denkt. U hebt er met bloedend hart voor gekozen voorlopig alleen door het leven te gaan. Maar de verdrietige gevoelens die dat oproept, kunt u echt wel aan.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 36