INVESTEER IN ZIEKENHUIS VLISSINGEN dermaTeam EEN INITIATIEF VAN ZEELAND INVESTMENTS BEHEER fl www.dermateam.nl t d! dermaTeam huid en laser INFORMATIE EN AANMELDEN: WWW.ZIBCROWD.NL T 0118 - 65 22 75 INFO@ZIBCROWD.NL Zeeuwen investeren samen in de Zeeuwse zorg: de uitgebreide vernieuwing van het ADRZ te Vlissingen. Schrijf nu in! Deelname vanaf 2.500,- Jaarlijkse aflossing Storting deelname december 2015 Rente vanaf 1 januari 2016 Laserontharing Tatoeageverwijdering Littekenbehandeling Rimpelbehandeling Grote belangstelling I Reeds 25% gerealiseerd! Kijk voor informatiebijeenkomsten op onze website Couperose Pigmentvlekken Ontsierende spatadertjes Huidtherapie Lees de volledige informatie voordat u besluit tot deelname. Een uitgebreide omschrijving van het project en de risico’s vindt u in het Memorandum. ZIB Crowdfunding B.V. Grenadierweg 13, Middelburg huid en laser «j I Biofeedbackpraktijk voor uw gezondheid en welzijn De scio is een krachtig cn zeer effectief biofccdbackapparaat en wordt aangestuurd door een computer. De patiënt wordt aangesloten aan de scio door middel van twee enkelbanden, twee polsbanden en een hoofdband. Daarna wordt er getest cn aan de hand van fccdback/tcrugkoppcling zien wc wat er zich in het lichaam van de patiënt afspcelt op het gebied van virussen, bacteriën, eventuele tekorten, allergieën, vervuilingen, stress, ontstekingen cn overgevoeligheden. Deze kunnen ziekten cn klachten geven zoals eczeem, knicklachtcn, mcnstruatieklachtcn, bekkeninstabiliteit, oorsuizen cn meer. Klachten waar u al zo lang last van heeft maar niet van af komt. Ook hormonale klachten kunnen met behulp van biofcedback weer terug in balans gebracht worden. Er vind geen symptoombestrijding plaats. Er word gezocht naar de achterliggende oorzaken. Vaak is er na enkele behandelingen met de scio biofcedback er al een aanmerkelijke verbetering merkbaar voor de patiënt, of is de oorzaak cn klacht al geheel verdwenen. Meer weten, www.Cosmic-Hcalth.nl E-mail: info@Cosmic-Health.nl Of bel vrijblijvend voor informatie: 06-53385247 miroOfy Rente op Jaarbasis Ml Locatie Bergen op Zoom Boerhaaveplein 3d 4624 VI Bergen op Zoom (in Zorgcentrum Bravis ziekenhuis) T 0164 - 263 822 Locatie Middelburg Park Veldzigt 4336 DX Middelburg T 0118 - 673 050 j okse^ete" CROWDFUNDING ti -Mii 5%

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 24