I I s en Geef voor blinden slechtzienden! Podium 't Beest viert feest Mms ogenl .naaf4333 en d0W2'5ö ^^^°6Slns IK EN MIJN CL bin nen uit I bartiméus sonneheerdt Nederland telt nu al 350.000 blinden en slechtzienden. Dat aantal groeit snel. Wij helpen met onderwijs, hulpmiddelen én onderzoek. Help ook mee: steunBartimeus.nl EF WOONPLAZA ARJO JOOSSE, RENÉ SCHIJF EN JAN TEVEL HEBBEN ZICH VANAF 1980 INGEZET 1980 altijd nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het concertprogramma. Daarnaast had hij als muzi kant een voortrekkersrol in het aantrekken van publiek en hij was de spil in de ont wikkeling van de Goese- en Zeeuwse muziekscene. René Schijf (13 september 1964) uit de Leliestraat Goes is sinds de oprichting in 1980 altijd werkzaam geweest achter de bar van ’t Beest. Daarnaast had hij als muzi kant een voortrekkersrol in het aantrekken van publiek Unieke en exclusieve gietvloeren GOES - De bindende factor in deze is de periode dat de drie vrijwilligers zich heb ben ingezet voor ’t Beest, namelijk vanaf de oprich ting in 1980. Bijzonder is dat het hier om een jarenlange inzet op drie verschillende vlakken gaat met maar een doel: ’t Beest. Om een extra accent aan die 35 jaar te ge ven wilde ’t Beest een boek uitgeven met een overzicht van alle activiteiten die er Ook de basis van Racoon lag hier. Als concertpodium hebben de diverse program meurs ’t Beest al vanaf het ontstaan op de Nederlandse kaart gezet. Jarenlang was ’t Beest voor de Nederlandse top een vaste tourstop, en ook toen bijna elke stad haar eigen poppodium kreeg en de spoeling wat dunner werd vonden en vinden er nog steeds legendarische concerten plaats. Ook is ’t Beest nog steeds een toon aangevend filmhuis waar recente titels gezien kunnen worden met een beeld- en ge luidskwaliteit die vele bios copen naar de kroon steekt. Daarnaast is ’t Beest ook een plek waar vele spraakma kende theatervoorstellingen plaatsvonden. en hij was een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Goese- en Zeeuwse muziekscene. Jan Tevel (14 mei 1955) woont in de Voorstad en is sinds de op richting in 1980 werkzaam bij ’t Beest als medewerker Er zijn talloze clubs in deze regio; variërend van voet balvereniging tot fotografieclub en van handwerkgroep- je tot wandelclub. Ben jij lid van zo’n vereniging of ken je een enthousiasteling die meer over zijn of haar club wil vertellen? Mail ons dan via redactie.bevelander@ wegenermedia. nl van het Filmhuis. Zijn tech nische kennis is van zeer grote waarde geweest bij het ontwikkelen van het Film huis, van 16mm naar 35mm naar digitale projectie. Jan is altijd bereid andere vrijwil ligers met raad en daad bij te plaatsvonden. Een boek dat niet alleen voor al die men sen die op één of andere manier verbonden of bezoe ker waren of zijn bestemd is, maar ook voor iedereen uit de regio die zich op de hoogte wilt stellen van de vele activiteiten in ’t Beest. Het boek ‘Er zit een ziel in’ werd geschreven door Eu gène de Kok, uitgegeven door Het Paard van Troje, met foto’s van honderden particuliere bijdragen. Za terdag, de 35ste verjaardag van ’t Beest, werd dit boek gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door Anita Berrevoets, directeur Po dium ’t Beest, in aanwezig heid van auteur Eugène de Kok, uitgereikt aan de bur gemeester van Goes, René Verhuist. Hierna was het party time met Mark Foggo met Ska Music. De drie vrij willigers van het eerste uur werden om de volgende re denen voorgedragen voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Goes, de Frans Naereboutpenning. Arjo Joosse (23 juli 1963) woont MD De Grootstraat en is sinds de oprichting in staan bij technische of or ganisatorische vraagstuk ken en hij is nog steeds zeer betrokken bij de ontwikke ling van ’t Beest. Vele mu zikanten hebben hun eerste schreden gezet in hun mu zikale bestaan door met hun bandjes gebruik te maken ’t Beest als oefenruimte waar diverse bands uit voort kwa men die landelijk en zelfs wereldwijd beroemd wer den. De Goese band Gore- fest maakte in de jaren ne gentig internationaal furore met ’t Beest als thuisbasis. ig I O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 4 november 2015 13 Foto: Leon Janssens door Leon Janssens mogelijkheden in onze showroom. 9.000m2 inspiratie 100 woonmerken persoonlijk woonadvies Gratis adve<tef*t?e 350.000 X 'DANKJEWEL' Bent u op zoek naar een kwalitatieve, strak uitziende en eenvoudig te onderhouden vloer voor in uw woning? In dat geval is een gietvloer ook beslist iets voor u! Neem eens een kijkje bij Fluence Gietvloeren in Heinkenszand en ontdek alle Op zaterdag 31 oktober uur reikte burgemeester René Verhuist de Frans Naerebout- vrijwilligerslegpenning uit aan de heren Arjo Joosse, René Schijten Jan Tevel vanwege hun jarenlange en grote inzet voor 't Beest. Dit gebeurde, tijdens de presentatie van een boek over de ge schiedenis van 't Beest, in Podium 't Beest op de Beestenmarkt in Goes. Schouwe rsweg 7 Heinkenszand Tel. 0113 62 19 70 www.binnenuit.nl Racoon Burgemeester Verhuist heeft de Naereboutpenning uitgereikt aan Jan Tevel, René Schijf en Arjo Joosse. lfT“ 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13