Werken in ajllLLlLLili TANK NERGENS Eijs<££ PLfiMECO Fietstourdub De Kroon 30 jaar actief vrije natuur onts. >e »4&5 Bliif ie uerbazen 1 Goes feliciteert helden [vyèek Goes en SMWO zetten mantelzorgers in het zonnetje dag willen we mantelzor gers bedanken voor inzet. Vrijwilligers van mantelzorgsteunpunt het SMWO bezorgen vanaf »2 3 HS Uil ruitschade? Bij Dirk in Goes gegarandeerd de 3^2 C-H KLIK WIN ACTIE Lekker buiten voor nóg mooier Beveland Spedathi in muftifocaU (t’attenytazcn 4 Optiek A OptoHietrie www.eijsermans-optiek.nl Een nieuw plafond in één dag! AGRESSIE AAN DE KASSA MALLARDMARS WEER GROOTS Glashandel MELIESTE GOES www.meliesteglas.nl Komende zaterdag is het Natuurwerkdag en kunnen alle Noord- en Zuid-Bevelanders een dagje werken aan het behoud en herstel van hun eigen landschap en natuur. Je hoeft hiervoor geen speciale krachten te bezitten. Als je een zaag of spa kan vasthouden kun je al meewerken aan deze vrijwilligersactie in het groen. Nog steeds op montage HR-isolatieglas Win 50 jaar Golden Earring op 4 cd’s 1 dvd I krant Br 3 w L De Bevelander www.de-bevelander.nl Woensdag 4 november 2015 Door de redactie www.natuurwerkdag.nl Q Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 autotaalglas Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes Winkelpersoneel traint in om gang met agressieve klanten hun het van Zesde editie van de Mal- lardmars trok zeshonderd deelnemers. PUirneco Plafonds Van Gilst v.o.f. Tel: 0113-270000 www.plameco.nl Bezoek onze showroom: op afspraak Autotaalglas Goes 0113-251700 1*1 Af-'ONDS 10 november bij honder den mantelzorgers uit de gemeente een bedankje. De mantelzorgers zijn aange meld door de mensen waar ze voor zorgen of door vrien den of familie. Op 12 no vember zal wethouder Van der Reest twee mantelzor gers persoonlijk bezoeken. nen Maatschappelijke Stage uren maken, bijvoorbeeld door wilgen te knotten. treinpersoneel probeerden iedereen te laten schrikken. Eén kind was zodanig onder de indruk dat, nog voordat er een kaartje was gekocht, de tranen rijkelijk vloeiden. Na veel overredingskracht van een lieve engerd stapte het uiteindelijk dapper de trein in. Onderweg griezelde iedereen verder onder begeleiding van spookachtige muziek. In Hoedekenskerke wachtte de griezelliefhebbers nog een boswandeling waarbij figuranten van de Musical Vrienden menigeen de rillingen over het lijf liet lopen. Foto: Carrie Frederiks Op veel plaatsen werd het afgelopen weekend Halloween gevierd. Het uit Amerika overgewaaide griezelfeest wint in Zeeland steeds meer aan populariteit. Ook op de Bevelanden werd er volop gegriezeld en gehuiverd. Zo reed er tussen Goes en Hoedekenskerke een Halloween Express. Al vanaf het moment dat de passagiers het terrein van de stoomtrein betraden werd hen de stuipen op het lijf gejaagd. Spoken, bloedende en hysterisch giebelende meisjes, een vreemdsoortige kaartjesverkoper en angstaanjagend GOES - Je hoeft zelf geen ge reedschap mee te nemen, daar zorgen Stichting Land schapsbeheer Zeeland en de vrijwilligersgroepen voor. Op elke locatie zijn ervaren vrijwilligers aanwezig die helpen en aanwijzingen ge ven. Het is niet alleen leer zaam, erg gezellig en leuk maar ook goed voor de na tuur. (woningen ouder dun 2 Ga naar www.de-bevelander.nl Aanmelden Het enige wat je moet doen is jezelf en je vrienden en familie aanmelden via de website www.natuurwerk- dag.nl. Op deze site kun je een locatie bij jou in de buurt vinden. Ook vind je hier meer informatie over de activiteiten en de organisa tie van deze dag. De meeste klussen duren van 10.00 tot 15.00 uur en veelal wordt voor koffie en thee gezorgd door de organisatie. GOES - De gemeente Goes doet samen met het SMWO mee aan de landelijke Dag van de Mantelzorg op dins dag 10 november. Op deze doelbedrag als restfinancie- ring ontvangen. Het gaat dus altijd om een maximum be drag en alleen als zeventig procent van het doelbedrag via crowdfunding is binnen gekomen. Wethouder André van der Reest reikte daarom een cheque uit ter waarde van 1498,80 euro aan de ini tiatiefnemers. Ook schoof de Goese wet houder aan bij de dialoog- tafels, georganiseerd door Goes in dialoog. Aan deze tafels konden bezoekers van de expositie een dialoog met elkaar aangaan. actieve vereniging be staande uit ongeveer 40 le den, dames en heren in alle leeftijden van 20 tot en met 70 jaar. Binnen de tourclub is er niet alleen aandacht voor fietsen, ook de gezel ligheid wordt niet uit het oog verloren. Op 7 november wordt in en voor Hotel-Café Restaurant De Kroon in Wissenkerke het feest gevierd. Er wordt om 15.00 uur ge start met een rollenbank- competitie in een tent voor HCR De Kroon en vele clubleden zullen daar aan meedoen. Niet-leden zijn ook welkom en wor den uitgedaagd om zich te meten met de clubleden. Inschrijven voor de rollen- bankwedstrijd is mogelijk tussen 14.30 - 15.00 uur in de tent voor de Kroon, Voorstraat 17, Wissenkerke. De prijsuitreiking zal om ca. 17.00 uur zijn, ’s Avonds is er een feest voor cluble den, oud-leden, vrijwil ligers, sponsoren en leden van bevriende fietsclubs. Meer info: aabelshausen@ hotmail.com of www.tour- clubdekroon.nl Stage Er wordt zaterdag gewerkt in Kapelle, op twee plaatsen aan de Zwaakse Weel, in Driewegen en in Goes. Middelbare scholieren kun- GOES - De gemeente Goes fe liciteert Leon van der Flier en Petra van der Pool met het succesvol crowdfunden van de foto-expositie ‘Luc- tor et Emergo’. De foto-ex positie is een van de drie geselecteerde projecten van de crowdfundingscampag- ne ‘Goese Helden’. De foto- expositie heeft in korte tijd haar doelbedrag van 4.996 euro binnengehaald. De gemeente Goes financiert nu het staartje. De drie pro jecten die meedoen aan de crowdfundingscampagne kunnen 30 procent van het WISSENKERKE - De tour club is in 1985 opgericht door een paar enthousi aste mensen die wat meer wilden bewegen en dan wel per fiets. In het begin werd zelfs nog niet door iedereen op een racefiets gereden. Een paar keer in de week een rondje fietsen was het belangrijkste doel. Er werden meer en meer activiteiten ontplooid, zo als een fietsweekend naar Limburg, fietsen op rollen tijdens de jaarvergadering, en verschillende toertoch ten in en buiten Zeeland. In de loop van de jaren is de tourclub uitgegroeid tot een echte tourclub. Op donderdagavond en zondagmorgen rijdt de A- groep haar kilometers met een gemiddelde snelheid van 30 km/uur. De B-groep rijdt op zondag- en dins dagochtend met 25 km ge middeld per uur. Naast de wekelijkse fiets- rondjes organiseert de club voor haar leden fietsweek enden, waarin per race fiets de omgeving buiten Zeeland verkend wordt. Tourclub De Kroon is een 1 w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1