I I REPARATIE SLIK OP DE WEG €2,50 korting Geef (SERVICE) MONTEURS WITGOED Officiële Mededeling hem goed onderwijs V'v mJ45 Zeeland L voor de provincie Zeeland NATUUR EN LANDSCHAP MILIEU T witgoedservice van de Provincie Zeeland werving, selectie en personeelszaken IN T MAASLAND De Protestantse gemeente te Veere zoekt een CANTOR (m/v) X' www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 28 oktober 2015 8 HULP HOOP HERSTEL www.zoa.nl Indien je belangstelling hebt voor deze functie verzoeken wij je per e-mail een sollicitatiebrief met cv te richten aan de heer B.R.M. Ezerman van bureau "In 't Maasland”. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad geeft u wekelijks enthousiast leiding aan de cantorij; Functie-eis: Affiniteit met de protestantse kerk in Nederland en met kerkmuziek Schriftelijke reactie t.a.v. PKN Veere, p/a Kapellestraat 27,4351 AL te Veere, of per mail: scribapgveere@hotmail.com. Voor inlichtingen kunt u contact op nemen met Wilma Franke, telefoon 0118501414. Ontwerp Herziening Omgevingsplan en Verordening Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 20 oktober 2015 de ontwerp herziening Omgevingsplan 2012-2018 en Verordening Ruimte Provincie Zeeland vastgesteld. De herziening ligt vanaf 28 oktober tot en met 9 december 2015 ter inzage. De herziening is in te zien via de provinciale website www.zeeland.nl, bij de informatie balie van het provinciehuis aan de Abdij 6 te Middelburg en ligt tevens ter inzage in de gemeentehuizen in Zeeland. Informatie over adressen en openingstijden van de ge meentehuizen kunt u telefonisch inwinnen of vinden op de website van de desbetref fende gemeente. Gedeputeerde Staten bieden de mogelijk heid aan inwoners van Zeeland en overige belanghebbenden om hun zienswijze te ge ven over het ontwerp. Reacties kunnen tot en met 9 december 2015 worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, af deling Ruimte, postbus 6001,4330 LA Mid delburg. Van de zienswijzen wordt een verslag ge maakt, dat wordt benut bij het opstellen van de definitieve herziening omgevingsplan en de herziening verordening ruimte. Provinci ale Staten stellen naar verwachting op 11 maart 2016 het definitieve plan vast. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met dhr. N. Elshof telefonisch be reikbaar op 0118-631168 of per email via omgevingsplan@zeeland.nl. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Middelburg. De gewijzigde digitale kaarten van het Natuurbeheerplan zijn bovendien in detail te bekijken via het Geoloket op http://zldgwb.zeeland.nl/gw411 sl/?View- er=NatuurLandschap De Provincie Zeeland publiceert vanaf 1 januari 2016 alle officiële mededelingen alleen nog digitaal. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/ publicaties-en- bekendmakingen Voor deze uitdagende en zelfstandige functie komen wij graag in contact met enthousiaste en representatieve vakspecialisten die vanuit hun opleiding en (ruime) werk ervaring in staat zijn op een snelle en vakkundige wijze reparaties aan witgoed apparatuur te verrichten en sto ringen te verhelpen. Maar ook minder ervaren monteurs witgoed die passie hebben voor dit vak nodigen wij van harte uit te reageren. Je werkt oplossingsgericht, secuur en je bent stressbestendig. Uiteraard ben je van nature klant- en servicegericht en collegiaal in de omgang. Uiterste inleverdatum: 1 december 2015 Niet geldig in combinatie met andere kortingsacties' Alleen de bon uit de krant is geldig, kopieën worden niet geaccepteerd. DE SMID REPARATIE in OSS is een familiebedrijf met een uitstekende naam als dé specialist op het gebied van witgoed reparaties en reparaties aan elektronische apparatuur in de provincies Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Als onafhankelijk reparatiebedrijf werkt men (met ruim 30 enthousiaste servicemonteurs) in opdracht van particuliere en professionele klanten maar ook de grote winkelketens maken gebruik van de dienstverlening van De Smid Reparatie. Men is daarnaast officieel servicepartner van o.a. BCC, Electrolux, Asko, Beko, Bora en BauMatic. De Smid Reparatie is UNETO-VNI gecertificeerd en geautoriseerd om alle grote witgoedmerken onder de bijbehorende garantievoorwaarden te repareren. De Smid Reparatie biedt een zelfstandige baan binnen een informeel bedrijf met een prettige werksfeer, een eigen rayon, korte communicatielijnen en een grote onderlinge betrokkenheid. Je werkt vanuit huis en de arbeidsvoor waarden (inclusief volledig ingerichte representatieve service-auto) zijn zonder meer uitstekend te noemen. T (0412) 644179 Heschepad 12c 5341 GT Oss www.maasland-personeel.nlinfo@maasland-personeel.nl Melding van Gasunie Transport Services B.V. Op 8 oktober 2015 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Gasunie Transport Services B.V. Het betreft een melding voor werkzaamhe den aan een gasontvangststation Konings- polderweg 1 te Nieuwdorp. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT150819. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer (01 15) 745 132. Provincie Voor nadere informatie: www.desmidreparatie.nl werving, selectie en personeelszaken Natuurbeheerplan Zeeland 2016 gewijzigd Op 22 september 2015 hebben Gedepu teerde Staten van Zeeland de Planwi- jziging Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Daarin worden kleine wijzigin gen aangebracht in de begrenzing van natuurgebieden en beheertypen van het Natuurnetwerk Zeeland. Het plan is van toepassing op de subsidieverlening natuur en landschapsbeheer in 2016. De ontwerp planwijziging heeft van 8 juni tot en met 20 juli 2015 ter inzage gelegen. De zienswi jzen zijn samengevat in een antwoordnota en verwerkt in de definitieve Planwijziging. De Planwijziging en de antwoordnota zijn te raadplegen op en te downloaden van de provinciale website op http://www.zeeland. nl/natuur-en-landschap/natuurbeheer en liggen van 2 november tot en met 14 de cember ter inzage op het provincie huis te In deze afwisselende fulltime functie ben je als vakbekwame servicemonteur, van huis uit werkend, verantwoordelijk voor het repareren van een breed scala witgoedapparatuur bij particuliere klanten in de provincie Zeeland. Daarnaast ga je keuken inbouwapparatuur plaatsen en je kun je, mede af hankelijk van je vakgerichte werkervaring, worden ingezet bij het verrichten van reparaties, service en onderhoud aan witgoedapparatuur bij professionele opdrachtgevers. Uiteraard heb je dagelijks contact met collega-monteurs en met je collega's op het hoofdkantoor. Met deze bon krijgt u C2.50 korting op een autowasbeurt bij: Carwash-Axel, Drieschouwen-Zuid 14, Axel Carwash Landegent.De Roterij 22, Burgh-Haamstede Auto Was Park Kuzee, Pearyweg 9, Goes Autowasstraat de Walvis, Livingstoneweg 3a, Goes PicoBello Hulst, Glacisweg 44, Hulst Car Wash van Halst, Ruiterplaatweg 2B, kamperland Autobedrijf Lokerse, Zandweg 8E, Kruiningen Texaco Buitenlust, Bredestraat 64, Oostburg Auto Was Park Kuzee, Marie Curieweg 1, Oost-Souburg Texaco Scherpenisse, Spuidamstraat 5, Scherpenlsse Carwash Benderooy.nl, industrieweg 8 Sint Philipsland AVIA - Carwash - Sluis, St. Annastraat 50, Sluis Shell Otheense Kreek, Serlippensstraat 45, Terneuzen Texaco Terneuzen, Guido Gezellestraat 29, Terneuzen Texaco Kennedy, Kennedylaan 20, Terneuzen Autowasstraat Van der Jagt-Willemse B.V., Mercuriusweg 27-29 Vhssingen Esso Baskensburg, Pres. Rooseveltlaan 731, Vlissingen Garage Pieters, Stuerboutstraat 30, Waterlandkerkje 0^4 Gratis advertentie I Beroep Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerp planwijziging hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen het besluit tot wijziging van Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroep schrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes wek en na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http:// loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep. Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. Indien u beroep hebt ingesteld, kunt u de voorzienin genrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Voor de behandeling van dit verzoek is eveneens griffierecht ver schuldigd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8