I ‘I Bevelands dier in het vizier •I D ‘I I Jeugd Hoedjes bouwt hutjes I Asbest eraf, panelen erop Blauwe brief De Bevelander^ CAMELEON COLOFON KORT NIEUWS Informatie bij de brandweer Herdenking slachtoffers WeGGNGR Media Lampionnen optocht Dansavond in De Spinne O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 28 oktober 2015 5 door Rachel van Westen tijden 'Hutjes in Hoedjes' 3 hoedjewip@hotmail.nl steun aan eikaars gezelschap. 1 Weliswaar heb je dan teveel betaald of je hebt zwaarwegende verplichtingen op je genomen zodat je voor aftrekposten in aanmerking komt. Verder is belasting een redelijk ingewikkeld rekenspel met bijtel en aftrekposten en box een, twee en drie. Maar iedere het zijne, geef aan de keizer wat de kéizer toekomt. Een paar weken terug werden wij opgeschrikt met de mededeling dat de blauwe brief op termijn verdwijnt en alles gedigitaliseerd wordt van de fiscus. De gevreesde blauwe brief kan drie boodschappen bevatten. Eerst, je moet betalen of terugbetalen; twee, je hoeft niets te betalen en krijgt ook niets terug. De derde is de mooiste, je krijgt belastinggeld terug. een lekker huiselijk, gezellig en warm plaatsje in de aan bieding voor dit aandoen lijke stel?? de Oude Werk- de Zeedijk ge- Druk Wegener Nieuwsdruk Rubrieksadvertenties E telesaies.rubrieks@wegenermedia.nl T (088)013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl Commercieel directeur Ivo van der Velde Redactie en persberichten Frank Husslage E redattie.bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 aangeleverd. Tegenwoordig doodnormaal want als je iets niet duidelijk is of je wilt het nog eens op je gemak doorlezen dan wordt je al snel naar een internetsite ver wezen. Heeft iedere burger met bsn nummer dan de beschikking over een computer of ander digitaal ontvang modem plus DiGi code? Weet hij of zij daar mee om te gaan? Het is net als vroeger met teletekst. De dames en heren omroepers/sters zeiden dan welge moed: “Dat kunt u op teletekst pagina 121 nog even nalezen.” In die tijd waren er nog tv’s zonder teletekst en kijkers met teletekst op hun toestel die niet wisten hoe (lat nou moest. Je moet het er maar mee doen. Je kunt al een aantal jaren digitaal aangifte doen. Maar onze vertrouwde blauwe brief, hij is op weg naar het einde, leuker kon hij het niet maken, makkelijker wel. door tot 14.00 uur.” Op dat tijdstip gaat de sloophamer door het hutjesdorp. Is dat niet heel sneu voor de kin deren? “Nee hoor”, lacht Ar jan, “ze vinden het prachtig. Dan mogen ze lekker slopen. Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/verspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV wordt naar haven aan bracht en om 19.30 uur komt de brandweer van Baarland. Dit keer niet om een vuurtje te blussen, maar juist om het aan te steken. Muziek vereniging Euterpe houdt komende zaterdag een Lampionoptocht in Hein- kenszand. Hiervoor zijn alle kinderen van het dorp van harte uitgenodigd. De optocht start om 19.00 uur bij de huisartsenpraktijk van dr. Heukels aan de Zangvogelstraat 86. Als iedereen zelf een lampion met lampje meeneemt, zorgt de organisatie voor muziek. Het is ook heel leuk als iedereen verkleed meeloopt. HEINKENSZAND Broer Tijger en zus leoor zijn heel erg close samen: ze hebben Foto: PR De kinderen van Hoedekenskerke en omstreken mogen donderdag 29 en vrijdag 30 oktober weer een heus houten dorp bouwen Foto: Speeltuinvereniging Hoedje Wip GOES - Zaterdag 31 Okto ber houdt Dansclub De Vriendschap uit Goes een dansavond voor paren en alleenstaanden, deze avond is in wijkgebouw De Spinne aan de Joseph Lunslaan 7 inGoes-Noord. Onder het genot van een hapje en een drankje kan de hele avond gedanst worden op de klanken van de foxtrot, rumba, Engelse wals, chachacha et cetera. Ook worden er nog twee bingorondes gedraaid. De muziek op deze avond wordt verzorgd door een DJ. Het eerste deuntje klinkt om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. De entreeprijs is vijf euro. O Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl C Detailinformatie via 0113-214226 of WWW. devriendschapgoes.nl 50 procent uitgegeven aan 102 aanvragers. Er is voor 2016 nog ruim 400.000 euro beschikbaar. Door de rege ling is er in Nederland tot nu toe al 2 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd en is er 35 hectare zonnepa nelen voor teruggekomen. In Zeeland gaat het om een sanering van daken met een oppervlakte van twintig voetbalvelden en wordt met de zonnepanelen energie opgewekt voor 4.000 gezin nen. GOES - De hele familie kwam gezellig tegelijkertijd op de Goese Westhavendijk aan kloppen: Tijgertje en leoor zijn samen met Schnappie bij ons in het asiel gekomen. Schnappie gaat lekker zijn eigen gangetje, die vindt het allemaal prima zo in zijn uppie. Maar ja, broer Tijger en zus leoor zijn een ander hoofd stuk. Die twee dotten zijn op zijn zachtst gezegd heel erg close samen. Je ziet ze altijd bij elkaar en hebben duide lijk steun en behoefte aan eikaars gezelschap. Dit kleffe (of zijn ze gewoon lief?) stel heeft het niet zo op kinderen en ze zijn vrijwel altijd binnen. Wie heeft er Woon jij in Hoedekenskerke of omgeving en wil je ook meedoen? Of vind je het leuk om te helpen als vrij williger? Geef je dan op via: KAMPERLAND - Maandag 2 november wordt herdacht dat Kamperland 71 jaar geleden bevrijd is. Vanaf 13.30 worden de burger slachtoffers van Kamper land te herdacht uit de oorlog 1940-1945. De her denking zal plaatsvinden bij het monument aan de Noordstraat. Kinderen van de basisschool ”De Kamperschouw” zullen een bijdrage leveren met het voordragen van ge dichten en bloemlegging bij het monument. De kleintjes kijken soms een beetje beteuterd, maar als we dan vertellen dat we al les naar de Zeedijk brengen en dat het 's avonds in de brand wordt gestoken, is het weer helemaal goed.” Alles Advertentieverkoop jsW j en media-advies Erik Niwele E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-17 92 80 40 Familieberichten E femilieberichten@wegenermedia.nl 1(088)0137268 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl HOEDEKENSKERKE - Dit evene ment, met als toepasselijke titel; ‘Hutjes op Hoedjes’ wordt voor het derde ach tereenvolgende jaar geor ganiseerd door Speeltuin vereniging Hoedje Wip. Op donderdag om 9.30 uur star ten de kinderen op het veld je aan de Vinningenstraat met bouwen. “We vragen ouders om pannenkoeken te bakken”, vertelt mede organisator Arjan van Erk. “De kinderen hoeven dus geen eten mee te nemen. Ze kunnen heel de dag blijven spelen en bouwen, want we stoppen pas om 18.00 uur. Vrijdag beginnen we al om 8.00 uur en dan gaan we MIDDELBURG - De Provincie Zeeland verlengt de sub sidieregeling voor het ver vangen van asbestdaken op landbouwschuren en het plaatsen van zonnepanelen. De subsidieregeling eindigt dit jaar. Omdat er nog bud get beschikbaar is wordt de regeling met een jaar, tot en met 2016, verlengd. Dat maakte landbouw gedepu teerde Jo-Annes de Bat op 21 oktober 2015 bekend. Eigenaren van (voormalig) agrarische bedrijfsgebou wen kunnen een subsidie van 4,50 per vierkante me ter te saneren asbest verkrij gen onder voorwaarde dat er een minimum capaciteit aan zonnepanelen wordt geplaatst. De Provincie Zee land heeft hiervoor geld van het Rijk gekregen. Van het Zeeuwse budget is nu ruim Verbod asbestdaken In 2024 komt er een lande lijk verbod op asbestdaken. De Provincie wil met het verlengen van de regeling zoveel mogelijk agrariërs de mogelijkheid bieden om hier op in te spelen op een duurzame manier. e blauwe brief op je deurmat, het is leen begrip in de Nederlandse staat, hij komt van de belastingontvanger, RILLAND - Op maandag 2 november zet de brand weer Rilland haar deuren open voor iedereen die be langstelling heeft naar het werk van de brandweer. Deze post wordt volledig bemand door vrijwilli gers. Zij rukken uit voor brandbestrijding en hulp- verleningsacties van uit eenlopende aard. dezemannen en vrou wen zijn nu op zoek naar nieuwe collega’s. Wie benieuwd is hoe je brandweerman of —vrouw wordt kan op maandag 2 november, tussen 19.00 en 21.00 uur terecht op de informatieavond van de brandweer in Rilland, Valckenisseweg 13. Het wordt weer groot feest voor de kinderen van Hoedekenskerke. En ja, stiekem vinden de volwassenen het ook erg leuk. Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober worden er weer Hutjes gebouwd in Hoedekenskerke. Vrijdagavond worden de festiviteiten afgesloten met een groot vreugdevuur. •-3&C

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5