kleuter uit Syrië Crisisopvang in sportcentrum Groene Woud is nu ten einde 1 Jingoes kamperfoeliestraat 85 h 44 Kelgin s Q elnagh f/BUNDEBBIBLAPPEN m 5?8fg| BIBKARBONADE m KUIKENBOUT zkcSP BUIKSPEKLAPPEN ik2?s 1 -I I KOOK- WORST SLAVINNEN/ BLINDE VINKEN 3+1 GRATIS SPARE i c RIBS 1 r Het was een heel confronterende ervaring HACHEE/SOEP- VLEEWARTAAR w Agrimarkt Superspel op volle toeren j) VARKENS FTLETIKG 1006R O,9 I feller oplaaiende discussie over de vluchtelingencrisis? ?ed; 0 sa 7 AA.C "BinME V oT" 1$ esn BITJE op AM 't KjSLlOl \jUiKTFeR. En kende ons nog nie Nu dus wel. Aangenaam! Elnagh King 580 O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 28 oktober 2015 2 L «3 Foto: Ernesto Verburg Photography - Facebook OogopSchouwenDuivelond.nl Te zien op ww.agrimarkt/ T I; Reserveer nu uw huurcamper voor 2016 Dirk Dronkersweg 7 - 4462 GA Goes - tel. 0113-233146 - www.KelginCampers.nl 1 1 HUUR NU EEN NIEUWE OF HEEL JONGE CAMPER 1 1 r t 1 1 L t l 1 T r t t r Reclames geldig t/m zaterdag i GROOTHANDELSKORTING €150 bij afname van 3kg per vers vleessoort excl. reclames i Prijs- en tekstfouten vooroehouden PcFÏner- itn tempers Moena hielp laatst mee bij de noodopvang in Wad- dinxveen, waar haar schoonfamilie woont en dat maakte ook dat ze een vrouw met een missie werd. “Ik hielp daar van 's middags 15.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur, ook 's nachts. Er waren veel Syriërs en Eritreeërs, heel veel vrouwen- zwangere vrouwen, kin deren, zieke mensen. Het was ontroerend. Ik moest met mensen naar de dokter, want ze mogen niet naar het ziekenhuis. Omdat ik Arabisch spreek en mijn Verzor gende IG-dipIoma heb, kon ik tolken. Sommige woor den ken ik ook niet, dus dan moet ik mijn familie om hulp vragen. Mijn Eritrese schoonfamilie tolkte ook, in het Tigrinya; de officiële taal van Ethiopië. Het doet me goed dat ik iets kan doen voor mensen, of dat nu Syri- ers, Eritreeërs of Nederlanders zijn. Ik kon er even zijn voor hen en zorgen voor een moment van rust. Het was best moeilijk om weer afscheid van de mensen daar te nemen en ook een heel confronterende ervaring.” manier naar vluchtelingen gaan kijken. Verdiep je er gens in voordat je wat roept. ART J Het was wat koud ’s nachts, maar met een stel extra dekens was dit al gauw opgelost. De vriendelijk heid van deze mensen was hartverwarmend, maar ook de hartelijkheid waarmee de Kapellenaren de vluch telingen ontvingen vond ik waardevol.” De heer Stapelkamp sloot af met: “Als samenleving zul len we naar meer stabiele op vangmogelijkheden moeten zoeken. De gemeenteraad heeft al aangegeven daar op een positieve manier naar te willen kijken. Daarmee gaan we de komende weken aan de slag.” de beelden die ik zag is dat veranderd. Als ik nu naar het nieuws kijk, komt dat met een klap bij me binnen en komen er allerlei emoties los. Aan de ene kant is er woede, wat betreft het be wind van president Assad van Syrië en de kindsolda ten in Eritrea. Aan de an dere kant is er het verdriet om die kinderen; de pijn in hun ogen en ook hun licha melijke pijn. Er kwamen ook familieleden uit Hama naar Nederland in de afgelopen tijd en ik zag op televisie hoe hele stukken van Syrië weggevaagd zijn. Ik had ook één van die vluchtelingen kunnen zijn, bedacht ik. GOES - Agrimarkt viert haar 45 jarig bestaan. De meest opvallende activiteit is het Agrimarkt Superspel, een behendigheidsspel wat via www.agrimarktsuperspel. nl of via de app te spelen is. Iedere dag zijn er mooie prij zen te winnen. Sommige dingen moet 7e Naast het Agrimarkt super- niet gelijk interpreteren zo als je wilt, maar ook de an dere kant bekijken.” T Merkdealer van?/ i T I vangen in onze gemeente. Ik noem het bewust gasten, omdat ze aan onze zorg zijn toevertrouwd door de rege ring. Daarom zijn ze harte lijk en gastvrij ontvangen, door de medewerkers van de gemeente en niet minder door de vele vrijwilligers. Dit gevoel was wederzijds. De opvang ging gepaard met respect voor elkaar en de be scheidenheid en dankbaar heid van de gasten vond ik erg indrukwekkend.” Verder memoreerde de bur gemeester: “Natuurlijk is deze vorm van opvang verre van ideaal, maar onze gas ten klaagden maar weinig. VERSTELBAAR QUEENSBED - JULI 2015 S L KAPELLE - De afgelopen dagen heeft de gemeente Kapelle crisisnoodopvang geboden aan een groep van zo’n 200 vluchtelingen in sportcen trum Groene Woud. Deze groep vertrok maandag middag naar Ter Apel. Hier worden ze in de reguliere opvang geplaatst en wordt de procedure gestart. De gemeente Kapelle bedankt iedereen voor alle hulp die is ontvangen. Burgemeester Anton Stapel kamp kijkt met een goed ge voel terug op een bewogen weekend. Hij zij onder an dere: “Dit weekend hebben wij 200 gasten mogen ont- lil m spel zijn er ook activiteiten in de winkels zoals kookde monstraties en workshops. Zo wordt er bijvoorbeeld op 31 oktober een workshop pompoenen versieren ge houden voor de kinderen. Alle kookdemo’s met bijbe horende data zijn terug te vinden op de website van k Pijnlijk Het is pijnlijk als mensen dan dingen roepen als ‘Weg met buitenlanders.’ De mees ten die in Nederland zijn, zaten liever in hun eigen land, geloof mij. Als mensen nu zoiets o.p internet zetten, reageer ik er negen van de tien keer meteen op, in de hoop dat ze hun mening Agrimarkt. Tenslotte is on langs het wekelijkse online kookprogramma Zeeuwse Kost geïntroduceerd. Elke week is er een nieuwe afle vering van ongeveer vijf mi nuten met daarin een cen traal thema. bijstellen en dat gebeurt ook regelmatig. Ik zou tegen mensen willen zeggen; ga bij de noodopvang helpen en kijken, dan weet je waar je het over hebt. Ik hoop écht dat mensen op een andere II L BESTEL WA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL iri^TT laai moest vertellen. Toch besloot ze om het wel te doen. “Ik wil dat mensen nadenken, zeker over zoiets laar J <- A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3