i U i t va a rt ve r zo r g i n g Van der Hooft uitvaartzorg o^MAREA UITVAART Financiën mogen geen belemmering zijn UITVAARTZORG o Bor betaalbare kwaliteit O3 Ml E- Marianne van de Graaf Cobi de Feijter Vu uitvaartwensen in vertrouwde handen “Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden” De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. Marianne van der Maas Lokaal, vertrouwd, betrokken. Voor eerv Uitvaartverzorging ’DE BEVELANDEN’ Johcwv H oek-mvvvv ^peCand Uitvaartzorg De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid! Zorg Aandacht Respect GOES - Jan Roeland begon in 1970 als uitvaartleider in Arnhem en is inmiddels al ruim 25 jaar werkzaam als uitvaartleider op Noord- en Zuid-Beveland. Met name de laatste jaren, toen de eco nomische situatie plotseling verslechterde, merkte hij een toename in het aantal men sen dat niet voldoende fi nanciële middelen heeft om een uitvaart te betalen. “Als iemand zijn of haar baan is kwijt geraakt en uiteinde lijk in de bijstand terecht is gekomen, moet hij of zij be zuinigen. Mensen gaan dan toch snel bezuinigen op ver zekeringen, waaronder de uitvaartverzekering”, heeft Roeland ervaren. Op twee manieren zet hij zich in om ook voor deze nabestaanden een uitvaart te verzorgen. zich maar kan bedenken. “Je kunt heel veel beteke nen voor mensen in zo’n periode. Ik ben dag en nacht bereikbaar en beschikbaar en ik probeer voldoende tijd vrij te maken voor de nabe staanden. Het is belangrijk om er te zijn op het moment dat de familie me nodig heeft. Of dat nu om 8.00 uur ’s morgens is of om 02.00 uur ’s nachts, dat maakt niet uit. Ik ben dag en nacht bereik baar en beschikbaar.” Ook na zoveel jaren in de uitvaartzorg vindt Roeland nog steeds dat hij het mooi ste beroep uitoefent wat hij voor een begrafenis. Sinds april van dit jaar heeft Jan Roeland een contract met de gemeente en verzorgt hij ook deze begrafenissen. “Het is een sobere uitvaart, zonder bloemen, advertenties of kaarten. Maar het is wel een nette uitvaart”, vertelt Roe land. Uit maatschappelijk betrokkenheid heeft hij be sloten om deze extra service te verlenen. Want iedereen heeft recht op een fatsoen lijke begrafenis, is zijn over tuiging. “Door maatwerk te leveren, kan ik vaak toch een een voudige begrafenis of cre matie verzorgen voor deze mensen. Als het echt niet lukt zijn er mogelijkheden vanuit de Wet Bijzonere Bijstand”, weet hij. Aan de andere kant komt het ook wel eens voor dat mensen geen nabestaanden hebben. In zo’n geval is de gemeente verplicht om zorg te dragen "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid...” Ult-ya.art verzorging 4462 GE Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg Ji www.de-bevelander.nl van de Hee nodig heeft.” Uitvaartzorg De Schelde: Thelen. Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland met extra aandacht voor nazorg Telefoon 01Ï3 504199 voor een persoonlijke uitvaart begeleiding Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 - www.marea-uitvaart.nl Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! Hoekman johan Het adres voor een respectvolafscheid. DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! lnfo@uitvaartbezieling.nl www.uitvaartbezieling.nl 2411 te bereiken op 0626039885 Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Arjen van de Hee, uitvaartverzorger Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3.4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle Roeland Uitvaart Zorg Anthony Edenlaan 21 4463 JD Goes T: 0113-2315 77 M: 06-512 774 73 www.roeland-uitvaart.nl Uitvaartverzorging Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde ZORG Peter Butler Schoorkenszandweg 8b - 4431 NC 's-Gravenpolder www.vanderhooftuitvaartzorg.nl - info@vanderhooftuitvaartzorg.nl Meld een overlijden op 0113 311 517. 24 uur per dag. Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113)311 444 www.uitvaartzorgcentrum.nl De Bevelander woensdag 28 oktober 2015 14 T 0113-23 15 77 M 06-512 774 73 roeland-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid-Qtevetand Het is belangrijk om er te zijn op het moment dat de familie me Foto: Benny Krajenbrink UITVAART Mooiste beroep Maatwerk 1/ Monique Dommanschet Uitva*rtheZieling jJ.’ WO

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 14