Gezellig uit in Goes Goes zet zich in voor gelijkheid fe! ifil 'Duizend bommen en granaten.’ I 3 3 Onthulling de Mirakel Bij het Stadskantoor in Goes hees wethouder Derk Alssema maandag 12 oktober de regenboogvlag: het internationale symbool van de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender- gemeenschap (LHBT) in het bijzijn van vertegenwoordigers van het LHBT-Netwerk Zeeland. j en de ag doet. Mi Welstand afgeschaft De commissie Ruim telijke kwaliteit, waar van de welstandscom missie deel uitmaakt, wordt door gemeente Goes per 1 januari 2016 opgeheven. Het is een bezuinigingsmaatregel die tienduizenden eu ro’s oplevert. Niet alle regels vervallen door het afschaffen van de commissie Ruimtelijke kwaliteit, want veel be staande regels blijven gehandhaafd. Wethou der Derk Alssema. “Over de juiste uitvoering van deze opheffing moeten wij ons de komende tijd beraden, omdat wij wel invloed willen blijven houden op wat er wordt gebouwd.” Naast Goes vlaggen in heel Nederland nog 45 gemeen ten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en We tenschap. Met het hijsen van de vlag steunt Goes de boodschap van de interna tionale Coming Out Dag dat iedereen zichzelf moet kun nen zijn. Het is niet alleen een signaal aan de homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de gemeen te, maar ook aan andere in woners om zich in te zetten voor gelijkheid en toleran tie. Ook op scholen en sport clubs zijn de komende twee jaar activiteiten over dit on derwerp. Goes trekt hierin samen op met de gemeen ten Middelburg, Vlissingen en het Anti Discriminatie- De gemeente Goes, de politie, vertegen woordigers Bewonersgroep veiligheid binnenstad en een vertegenwoordiger Koninklijke Horeca Nederland, onderte kenden 9 oktober de intentieverklaring Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Daarmee willen zij het uitgaan in Goes gezellig en veilig houden. Het is een nieuwe stap in de samenwerking, bestaande afspraken wor den geactualiseerd en aangevuld. De Be wonersgroep veiligheid binnenstad is een Het park De Mirakel in Goes Oost krijgt een nieuw kunstwerk van kunstenaar Herman Lamers. Het kunstwerk wordt op woensdag 14 oktober om 10.00 uur in het park De Mirakel in Goes Oost onthult door wethouder Loes Meeuwisse. Het kunst werk bestaat uit vier ob jecten, die de entrees als een soort wachters van het park markeren. Bij de hoofdingang aan de Oranjelaan staat het eer ste beeld: een dansende wuivende knuffelhond. Het is een vrolijk beeld voor kinderen. Bij de overige ingangen staan drie levensgrote lijnte keningen van ijzer. De echte natuur blijft door de lijnen zichtbaar. Het zijn tekeningen van een groep rennende men sen, een roofvogel op een enorm ei en een groep van drie hertjes. Digisterker is op stoom Vrijdag reikte wethou der Loes Meeuwisse aan de eerste deelnemers van de Digisterker cur sus ‘werken met E-over- heid’ hun welverdiende certificaten uit. De afge lopen maand leerden de deelnemers hoe ze hun overheidszaken ook online kunnen regelen. De digisterker cursus “werken met de e-over- heid” bestaat uit vier lesdagen van elk twee uur. De cursus geeft de gemeente elke vrij dagmiddag van 13:00- 15:00 aan inwoners van de gemeente Goes. De volgende cursus start 6 november. Aanmelden: r.dentoom@goes.nl nieuwe partij binnen deze samenwerking. De kwaliteitsmeter laat zien wat er gebeurt om de veiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De partijen inven tariseren waar de veiligheid kan worden verbeterd. Resultaten van onder meer de enquêtes onder bewoners en horecaonder nemers over veiligheid en overlast maken onderdeel uit van de veiligheidsanalyse; intentie is deze veiligheidsanalyse nog voor de wintermaanden uit te voeren. bureau Zeeland. Zondag werd in theater De Mythe al het LHBT Netwerk Zeeland gelanceerd, die de Zeeuwse organisaties die zich inzet ten voor de emancipatie en acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit met elkaar wil verbinden. Wethouder Derk Alssema: “Goes is gaststad van Coming Out Day. De vlag die morgen wordt gehesen is belangrijk. Het gaat om de betekenis er achter. Laat als gemeente zien dat je er vóór staat, dat je er voor uitkomt. Hoe universeel liefde kan zijn, zeker voor meer tolerantie in de samenleving. Wij zijn trots op de lancering van LHTB Netwerk Zeeland.” Het LHBT Netwerk Zeeland werd opgericht om organi saties, instanties en men wel even bijgewerkt. Om kapitein Haddock nog een keer te citeren: ‘zoetwatermatrozen.’ Kustmarathonweekend was dit jaar voor mij de MTB tocht op zaterdagochtend. Over duin, dam en strand 54 km van Zoutelande naar Burgh-Haamste- de. Ideaal weer en half laag water maakten het mo gelijk dat ik in 3 uur en 8 minuten het traject af legde. Met nog energie om te genieten van het zicht op het water en de ploeterende mountainbikers voor je. Alsof je een karavaan in de woestijn ziet. Onderweg moet je nog aan gewichtheffen doen om je fiets over de paalhoofden te krijgen. Ik hield er alleen een pijnlijke pols aan over. Complimenten voor Lein Lievense en zijn crew voor de organisatie van alles. De PZC vond tussen 6 pagina’s Kustma- rathon nog ruimte voor 7 regels over dit onderdeel waar ruim 1000 fietsers uit binnen- en buitenland deelnamen. Om met de naamgever van dit log ka pitein Haddock uit Kuifje te zeggen tegen de redac tie: wandelende reclame voor kachelglans.’ sen te verbinden rondom het onderwerp LHBT en presenteerde zichzelf voor het eerst aan iedereen die gebruik gaat maken van dit platform. De kersverse bestuursleden van het net werk, stuurgroep genoemd, hadden iedereen die zich wilde verbinden met het netwerk uitgenodigd voor de feestelijke presentatie die als thema mee kreeg: ‘Parels van Zeeland’. Voor zitter van de stuurgroep Til Boereboom: “Het is de eer ste keer voor ons. In juli zijn de statuten gepasseerd en met deze bijeenkomst wil len wij onszelf voorstellen en de website lanceren. Met van te voren aanmelden en spontaan lekker binnenlo pen zijn wij tevreden over de opkomst.” De minister van Defensie gaat over de bommen en die zijn op meldde zij recent met een opgewekte glimlach. De bommen zijn op! Alsof het paperclips op het departement betrof zo werd het gezegd. Beetje te veel laten vallen zeker. En ja, die bommen liggen niet op het schap, gaf zij nog aan. Hoe zou dat gegaan zijn. Op een zonnige ochtend in Jorda nië mooi weertje om wat te bombarderen) staat een van de vier F16’s warm te draaien en komt op eens de monteur aanrennen. ‘Ik haal net de laatste bom uit het magazijn, merk ik.’ Zeker nooit Econo mie 2 gedaan met de ijzeren voorraadmethode. Ik vermoed dat onder leiding van Alexander Pechtold de fractievoorzitters in de Tweede Kamer nu weer bij elkaar gaan zitten om in het geheim te bespre ken waar zij die bommen gaan kopen. Bij Poetin of krijgen ze in China nog korting. Of heeft de Jumbo een aanbieding. Dat deden ze met die twee Rem brandts ook. Zelfs de altijd kunstminnende Volks krant hekelt de naïviteit hiervan. Slechte deal, veel te veel betaald, gebruikelijk is dat je het tentoon- stellingsrecht koopt aldus huiseconoom Frank Kalshoven en niet de doeken zelf. Conclusie is dat een veilingmeester moet verkopen en niet kopen en de Rothschilds goede zaken hebben gedaan. Die twee verkleurde plekken op de slaapkamer worden Voor ik over bommen en h j schilderijen begin eerst Omroep Zeeland. Af gelopen vrijdagochtend liep en reed ik mee met verslaggever Michiel van der Velde die met de radiobus de toeval lige ontmoeting Zeeuw van de d< Aan de knoppen in Oost- Souburg, Remco van Schellen. Ik moet eerlijk zeggen dat die jongens harder moeten werken dan ik dacht. Remco be gint al heel vroeg voor de actualiteiten en Mi chiel die moet om interessante radio te maken ook aanpoten om op straat te interviewen. En je kunt ook niet te lang over een onderwerp bezig zijn om dat de luisteraar dan afhaakt. Die ochtend ging het over bewegen met SMWO Niels Slager in Goes en de opening van de Nationale Ouderendag in Vlis singen. Tussendoor naar Middelburg voor een ont roerend interview met een vroegere binnenvaart schipper die de zee graag nog een keer wilde zien. Inderdaad aanpoten,maar de variatie brengt en thousiasme met zich mee, zo merkte ik. A. Op het Stadskantoor werd de intentieverklaring ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’ ondertekend. gaststad van Coming Out Day. Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op internet via het adres http://www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/ burgemeesters-log_43745/item/duizend-bommen-en- granaten_ 152456. html Westhouder Derk Alssema hijst de Regenboogvlag: Goes is Foto: Leon Janssens

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9