I I Draaischijf als cadeau voor SGB Bevelands dier in het vizier Nieuwe koers Jikkemiene Vluchtelingen De Bevelander^ i® T 3 CAMELEON COLOFON KORT NfEUWS Jongeren en softdrugs WGGGNGR Media Nieuwe tent voor scouting Kerken houden kledingbeurs Activiteiten vijftigplussers •w1- IV RAf," ill k O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 14 oktober 2015 5 •4 ij i Draaischijf Een draaischijf maakte in Druk Wegener Nieuwsdruk 3 Jikkemiene (0113) 231772 of medewerkers jikkemiene(a>gors.nl. d j Commercieel directeur Ivo van der Velde Advertentieverkoop en media-advies Marcel Schreur E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-5318 28 42 Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Rubrieksadvertenties E telesalesxubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen MU—U_XX— website www.de-bevelander.nl Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie. bevelander@ wegenenmedia.nl T 088-013 09 21 loze rijen sjokkende mensen langs een grensovergang, overvolle treinen, afgezette opvangterreinen totdat eindelijk een land bereikt wordt waar je mag blijven. In een aantal landen, ook in Nederland, zijn er al hevige reacties geweest op de komst van zoveel vluchtelingen want die zijn niet overal welkom. In Goes werd voor drie maanden opvang voor 400 vluchtelingen geboden en meer Zeeuwse gemeenten bieden hulp. Vluchtelingen hebben geen eigen dak boven hun hoofd, geen vrijheid om in hun vaderland te leven. Dat is hun ontnomen, dat moesten zij omwille van lijfsbehoud opgeven. In 1914 kwamen veel Belgische vluchtelingen naar Nederland. “Ik kwam verleden week naar Goes toe gevlucht en ben er nu ingeburgerd bij aller vriendelijkste menschen”, luidde een reac tie van een dankbare zuiderbuur. Vluchte lingen, bied ze een veilig heenkomen. GOES - In de Goese coffee shops Highlife en Plan B is woensdag 14 oktober een informatieavond over jongeren en het gebruik van softdrugs. De avond start om 19.15 uur in Plan B aan de Grote Markt 7 in Goes en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Aanmelden kan via verschoor@indigozee- land.nl of 0113-246060. Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/verspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV GOES/ REIMERSWAAL - De op brengst van dit mosselfeest, dat op 12 september gehou den werd, bedraagt 4000 euro. De donatie is bestemd voor de aanschaf van een draaischijf, een installatie waarmee locomotieven om gedraaid kunnen worden. Zo’n draaischijf is al jaren een grote wens van de SGB en de organisatie is de Ro tary dan ook zeer erkentelijk voor de gulle bijdrage. de SGB. De draaischijf is in middels verworven uit een voormalig Duits locomotie vendepot en zal, na over gebracht te zijn naar Goes, worden herbouwd op het SGB-terrein in Goes. T Tit de musical ‘En nu naar bed’ (1971) I van Annie M.G.Schmidt en Harry V—7 Bannink komt een liedje, van Frans Halsema en Jenny Arean, dat nu wel héél actueel is: “Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar naar toe, Hoe ver moet je gaan, De verre landen zijn oorlogslan den, Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, Hoe ver moet je gaan, Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar, Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar” Begin juli op vakantie in het Griekse Kos zag ik de vreugde van vluchtelingen die voor duizend euro p.p. waren overgestoken. Zij hadden het gehaald, op veilige bodem in Europa. Althans, dat dachten ze. Eerst de formaliteiten, registratie om binnen twee, drie dagen met de boot door te reizen naar Athene om verder Europa in te trekken. De beelden, de drama’s zijn bekend, einde- KAPELLE - Voor de aanschaf van een nieuwe grote tent heeft scoutingvereniging Ridder van der Maelstede een bijdrage ontvangen van Kiwanis, de Rabo bank en Gemeente Kapel- le. De tent moest vanwege de afmetingen speciaal worden gemaakt. In het voorjaar van dit jaar is de tent geleverd, juist op tijd om mee te kunnen op de jaarlijkse zomerkampen. De presentatie is komende zaterdag 17 oktober om 11.30 uur op ons scouting terrein aan het Bospad te Kapelle. Meeko is een jaar geleden vanuit het asiel geplaatst. Toen was hij veel te mager en nu is hij zo’n 15 kilo te zwaar. Foto: PR Een draaischijf maakte in het verleden deel uit van elk stoomlocomotievendepot van enige betekenis. Deze draaischijf ligt nu nog ergens in Duitsland, maar komt spoedig naar Goes. Foto: PR WEMELDINGE - Woensdag avond 21 oktober 2015 houdt kledingbeurs Het Lichtpunt, een initiatief van de gezamenlijke ker ken in Wemeldinge, een dames (winter)kleding beurs. Deze is in Hotel Wemeldinge, Noordelijke achterweg 62 in Wemel dinge, van 18.30 tot 20.00 uur. Behalve kleding wor den ook leuke, niet kapot te kleine eigentijdse deco- ratie-accessoires en grote legpuzzels aangeboden. Wie winterdameskleding of decoratie-accessoires dan wel legpuzzels in de aanbieding beeft, kan een code aanvragen via kle- dingbeurshetlichtpunt@ kpnmail.nl of bellen met Patricia via 0113-626060. Maximaal dertig stuks kleding tien accessoires inleveren. Een derde van de opbrengst is voor de herbouw van de kerk en toren van de Protestantse kerk te Hoek. zorgde voor een gezelschap van de Rotary op de muse umspoorlijn Goes-Hoede- kenskerke. van een rit op een draai schijf omgedraaid zodat ze weer “vooruit” konden ver trekken voor de terugreis. Een draaischijf is daarom uit museaal en praktisch oogpunt een grote wens van Opfrissen Op 28 september sloot Jik kemiene de deuren voor een verbouwing en opfris beurt. Het horeca-deel werd vergroot en de winkel ver plaatst naar de andere zijde van het pand. Het doel: een toekomstbestendige en zin volle dagbesteding bieden voor mensen met een beper king waar bovendien klan ten graag (terug)komen. Sinds afgelopen donderdag 8 oktober is de vernieuwde zaak open voor het publiek. Rotary Rotary Goes-Reimerswaal organiseert jaarlijks een mosselfeest waarvan de op brengst ten goede komt aan goede doelen in de regio. In 2008 mocht de SGB al eens een donatie van de Rotary ontvangen en ook dit jaar mag de SGB dus een zeer welkome gift tegemoet zien. De officiële overhandiging van de cheque Was afgelo pen zondag 11 oktober. Dit gebeurde tijdens een speci ale treinrit die de SGB ver- NISSE Jikkemiene slaat een nieuwe weg in. De dagbestedingslo- catie in de dorpskern van Nisse behoudt zijn warme en karakteristieke maar gaat aan de slag met een nieuwe menukaart, taartbestelservice. graag mee, maar dan is het Dierenasiel De Bevelanden, wat minder ontspannend! Westhavendijk 140,4463 AE Meeko gaat graag mee in de Goes, telefoon 0113-212473, auto. www.dierenasielgoes.nl KRUININGEN - Voor vijftig plussers uit Kruiningen -wordt iedere dinsdag middag een activiteit georganiseerd. Deze ac tiviteiten vinden plaats in Ons Dorpshuis, aan Berghoekstraat 3 in Krui ningen. Aanstaande dinsdagmiddag wordt er een spelletjesmiddag gehouden, van 14.00 tot 16.30 uur. De week erna is er ANBO-middag, op 27 oktober is het weer spel letjesmiddag en op 3 no vember wordt er een film gekeken. Wie op zoek is naar meer informatie, kan bellen met Jan Louwerse via 06-2282762. het verleden deel uit van elk stoomlocomotievendepot van enige betekenis. Veel stoomlocomotieven konden vooruit aanzienlijk harder rijden dan achteruit, en wer den daarom aan het eind Cliënten welkom In bakkerij, theetuin en de winkel werken mensen met een beperking onder bege leiding van professionals. Iedereen die dit werk leuk lijkt voor zichzelf of voor een familielid is welkom. Rotary Goes-Reimerswaal heeft de besloten de opbrengst van het jaarlijkse Schaal- en schelpdierfestival dit jaar te doneren aan de stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB). Bakkerij-Theetuin Het nieuwe assortiment van Jikkemiene bestaat uit extra gebaksoorten, aan gevuld met op jaargetijden aangepast assortiment, vers sfeer belegde broodjes, bonbons en kerstpakketten. Hiermee worden cliënten meer uitge daagd tijdens hun dagelijks werk. En met het nieuwe as sortiment kan Jikkemiene een groter publiek aan zich binden. GOES - Meeko is een jaar geleden vanuit het asiel ge plaatst. Toen veel te mager en nu is hij zo’n 15 kilo te zwaar. Het kan raar lopen. Met voldoende beweging samen met het baasje (wel even opbouwen!) gaan die kilo’s er wel weer af. Mee ko is goed met katten, met kinderen en met de meeste andere honden, rustig van karakter, kan goed een tijdje alleen thuis zijn, al moet dat nu misschien weer op gebouwd worden. Op zijn laatste adres zat hij de hele dag buiten en blafte dan wel eens. Als je goed kan ska ten, loopt Meeko graag met je mee! Als je niet zo goed bent, loopt ie trouwens ook

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5