rsiteit 70 jaar leren K l ■K Verdienen de Wereldzeeuwen dit jaar de PZC-publieksprijs? X fj 1 bin nan uit Donaties en crowdfunding houden cursusgeld laag Zeeuwse brandweer bijeen in Borssele j' die ezeus - KORTINGSBON - TWEE EURO KORTING VjüE: Mo 15 schoep WOON PLAZA - ei een ander deelgenoot maken van je beschikbare eigen kennis 1 woners in Zeeland krijgen de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief of koste loos een cursus te volgen bij de ZVU. Daarvoor moeten zij wel eerst even contact op nemen met hun gemeente. Week krant m De ZVU ontvangt sinds de oprichting geld van dona teurs die haar een warm hart toedragen en via crowd funding. Cursisten die ook donateur willen worden krijgen korting op het cursusaanbod. Op deze manier kan een cursus tegen een redelijk tarief aangeboden worden. Noors, Chinees, Turks of Latijns leren, tapas maken, beelden maken van verschillende materialen en textiel, oplossingsgericht werken of een bonbon-workshop, het kan allemaal. Ook worden er excursies gegeven, daar voor moet u zich aanmelden. De cursussen worden gegeven in scholen, dorpshuizen en studio’s door heel zeeland. Ook vinden er activitei ten plaats in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Daar werd ook het 70-jarig jubileum gevierd, in aanwe zigheid van Herman Pleij, emeritus hoogleraar histori sche Nederlandse letterkunde. De ZVU is op haar zeventigste nog springlevend. vooraf geheim gehouden, maar bezoekers en suppor ters zijn van harte welkom om een kijkje te komen ne men. Je kunt je melden bij de brandweerpost, adres: Quis- tenburg 3 in Borssele. De wedstrijden vinden plaats tussen 8.00 en 16.00 uur. Om 19.00 uur reikt burgemeester Per jaar heeft de ZVU zo’n 1600 cursisten. Deze komen overal uit Zeeland, van de grote plaatsen tot de klein ste dorpjes. Inschrijven voor een cursus kan via de website maar ook met een papieren inschrijf formulier, achter in het pro grammaboekje 2015-2016. Minder draagkrachtige in- Gelok van Borsele de prijzen uit. De belangstelling voor dit jaarlijkse brandweereve- nement is groot. Voor iedere toets bedenken de organise rende posten ’s Gravenpol der en Borssele een ander scenario. De deelnemende ploegen laten hun kennis en kunde zien aan een jury. verlieten om zich te vestigen in een vreemd land, werden dit voorjaar gebundeld in het boek ‘Wereldzeeuwen’. Dit boek maakt nu kans op de PZC-publieksprijs. Vind jij dat onze Wereldzeeuwen schillende bijgebouwen, de hoogstamboomgaard en lei bomen. Tijdens een afslui tende excursie breng je een bezoek aan twee verschil lende Zeeuwse erven. In november staat een ex cursie gepland naar Can terbury. Cursisten kunnen er met een bus naartoe, die hen in één dag heen en weer zal rijden door de Kanaal tunnel. In april of mei staat een cul turele reis naar Italië gepland en wel naar de'Marcheeen gebied dat lang als onbe langrijk werd gezien maar nu letterlijk en figuurlijk haar vruchten plukt. Ken je ze nog? De verhalen uit de rubriek Wereldzeeu wen die we wekelijks in deze krant plaatsten? Zoals het verhaal over Hans, die in Los Angeles computer software ontwikkelde waar mee animaties in bekende films worden gemaakt? Of kan jij je Gilles en Ina nog herinneren? Zij vertrok ken naar Portugal om hun droom te verwezenlijken, maar zwierven vervolgens jarenlang van het ene on derkomen naar het andere, altijd op zoek naar eten of een dak boven hun hoofd. Al die verhalen over Zeeu wen die hun geboortegrond “Tl 1 BORSSELE - De Zeeuwse brandweer gaat in Borssele de onderlinge strijd aan. Ko mende zaterdag 17 otober gaan 32 ploegen en acht Of ficieren van Dienst Brand weer laten zien hoe zij het beste een nagebootst, maar realistisch incident oplos sen. De exacte locatie wordt deze prijs verdienen? Stem dan via www.pzc.nl/extra/ boekenprijs (Wereldzeeu wen staat op pagina 4] of stuur een kaartje naar PZC- publieksprijs, Postbus 5046 4380 KA Vlissingen. I De Bevelander - woensdag 14 oktober 2015 3 nya^n tie jubileumavond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Foto: Archief ZVU •Li! UZ,.- - UAMEKT >100 woonmerken 9.000m2 inspiratie persoonlijk woonadvies O www.de-bevelander.nl Eindelijk high end digitaal geluid met het Bang Olufsen BeoPlay S8 luidsprekersysteem! De 2 sat luidsprekers met muurbeugel of tafelstand en een krachtige, aktieve subwoofer is verkrijgbaar voor 1199,- en voor 150,- extra sluit je jouw muzieksysteem of smartphone eenvoudig aan op de soundhub. Of maak je digitale muzieksysteem helemaal compleet met de Bang Olufsen BeoSound Moment! Kom snel luisteren en overtuig jezelf bij Binnenuit Beeld Geluid. Schouwersweg 7 Hemkenszand Tel 0113 56 76 14 www.binnenuit.nl Cursusgeld Tegen inlevering van deze bon krijgt u in alle Zeeuwse boekhandels 1/1/// je kijken of een cursus nog plaats heeft of je aanmelden voor een reis, kijk dan op de uitgebreide website van de ZVU, www. volksuniversiteit zeeland.nl op het boek Wereldzeeuwen (Normale winkelprijs 19,95 euro) Deze actie is geldig tot 5 december 2015 Uitgeverij Het paard van Troje, Goes, ISBN 978-90-71937-37-8

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 3