Direct lil k De Looff nieuw en GROOTS WONEN 1 i KERKELIJK LEVEN IN EEN GROENE OMGEVING L Wij kopen uw huis of appartement in geheel Zeeland aan tegen 'n hoge prijs! Direct zekerheid! Géén dubbele woonlasten! Ook 's avonds en op zaterdag bereikbaar! MAKELAARDIJ O.G. www.ganzeveste.nl Bel 0118-62 88 34, dan komen wij vrijblijvend met u praten! Géén bijkomende kosten! Beste bod op uw huis! Snelle betaling en vlotte afwikkeling! Oplevering van uw woning bepaalt u zelf! Betrouwbaar, snel, discreet en alles via de notaris! Zaterdag 17 en zondag 18 oktober GANZEVESTE NOORDHOEK GOES Tel: 0118 - 62 88 34 www.delooffmakelaardij.nl Oostkerkplein 16, 4331 TL Middelburg >1 füu1 /MAKELAARDIJ [V WESTEINDE 0113 223 320 Daarbij heeft u de volgende voordelen: vj] 3 www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 14 oktober 2015 21 Bowlland) Ge- A v‘ I Er 8 royale twee-onder-één-kapwoningen 4 grote vrijstaand geschakelde woningen Vanaf 269.500,- v.o.n. inclusief garage en circa 360 m2 eigen grond 50% verkocht! Start bouw december 2015 Vraag naar de financieringsmogelijkheden - Dit prachtige hert was afgelopen zaterdag aan de wandel in de Walcherse manteling, lekker in de herfstzon door de duinen. Prachtig watje als natuurliefhebber daar tegen kunt komen, zeker zo in de bronsttijd. Een verzoekje van de boswachter: de herten wel een beetje met rust laten, niet ernaartoe rennen met je I-Phone in de hand om ook met dit soort plaatjes thuis te komen. Dit plaatje is tenslotte ook gewoon vanaf een wandelpad gemaakt. Foto: Frank Husslage testantse Gemeente 10.00 uur ds M. Staudt; HEINKENSZAND Protestantse Ge meente Dorpskerk 10.00 uur ds P. van Wijk; Rooms-Katholièke Kerk 9.00 uur past. F. van Hees 200 jaar parochie, 150 jaar kerk m.m.v. dames- en herenkoor, Free Spirit en Young Spirit; HOEDEKENSKERKE Protestantse Gemeente 10.00 uur (HA) ds K.W. Kakes; Gereformeerde Gemeente 10.00 en 14.00 uur leesdienst; KAMPERLAND Protestantse Ge meente 9.30 uur Mevr. B. Rie- dijk; Gereformeerde Gemeente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds A.J. de Waard; KAPELLE Nederlandse Hervorm- uur past. P. Buijsrogge m.m.v. herenkoor en 18.00 uur past. S. Klim Poolse viering; Doops gezinde Gemeente/Vrijzinnig Hervormden geen dienst; Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 uur dienst; Ge reformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur uur ds C.J. Meeuse en 14.00 uur leesdienst; Christe lijke Gereformeerde Kerk 10:00 en 17.00 uur J.G. Schenau; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur ds G.R.P. v.d. Wetering en 16.00 uur ds G.R.P. v.d. Wete ring m.m.v. Event Bethelband; Gereformeerde Kerk Neder land (Calvijn College) 9.30 en 16.30 uur; Leger des Heils 10.00 uur maj. D. van Vuuren; Kerk genootschap Huis van Elia Vredeskerk 10.00 uur dienst; Evangelische Gemeente Rafaël (Lyceum) 10.00 uur samen komst; DoorBrekërs Zeeland (Zeelandhallen 10.30 uur dienst; 'S-GRAVENPOLDER Protestantse Kerk 10.00 uur Dr. L. Engel friet; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds S.W. Janse en 14.00 uur leesdienst; HANSWEERT Rooms-Katholieke Kerk 11.00 uur past. T. Brooij- mans m.m.v. gemengd koor; Hervormde gemeente dienst in Schore; 'S-HEER ABTSKERKE Protestantse Gemeente 10.00 uur ds E. Riet veld; ’S-HEER ARENDSKERKE Protes tantse Kerk 10.00 uur dienst; Vergadering van Gelovigen Hr. Arendshuis 10.00 uur dienst; 's-Heerenhoek Rooms-Katho lieke Kerk 9.00 uur past H. Buijssen, samenzang; 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Pro- ds J. Reehorst en 14.30 uur ds H.P. de Goede; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; KRUININGEN Prot.Gemeente Johanneskerk 9.30 uur ds W. Quak; Hersteld Hervormde kerk 9.30 uur Dhr. P.D. v.d. Boogaard en 18.30 uur ds N. den Ouden; Ger. Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds G. Bredeweg en 14.00 uur leesdienst; KWADENDAMME Rooms-Katho- lieke Kerk 10.45 past. H. Buijs sen m.m.v. Koorgroep de Vlis- singers; LEWEDORP Protestantse Kerk 10.30 uur dienst; Rooms-Ka tholieke Kerk 10.30 uur litur- giegroep m.m.v. Eligiuskoor; NIEUWDORP Protestantse Kerk 10.00 uur Mevr. Meulensteen; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 uur ds A.J. de Waard en 14.00 uur leesdienst; NISSE Protestantse Gemeente geen dienst; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 14.30 uur leesdienst; OUDELANDE Hervormde Kerk 10.00 uur Mevr. A. Datema- Boonstra; OVEZANDE Rooms-Katholieke Kerk 9.30 uur past. F. van Hees m.m.v. Pius X; RILLAND-BATH PKN 10.00 uur dienst; Gereformeerde Ge meente 9.30 uur leesdienst, 14.30 uur ds C. Sonnevelt en 18.30 G.J. Baan; SCHORE Hervormde gemeente 9.30 uur ds M. v.d. Vlugt; WAARDE Herv. Gemeente 10.00 uur dienst; Ger. Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds D.W. Tuinier en 14.00 uur leesdienst; WEMELDINGE Protestantse Kerk 10.00 uur (HD) ds C.M. Bagger- man-van Popering; Vrije Evan gelische Gemeente 10.00 uur Br. J. van den Ende; WILHELMINADORP Protestantse Gemeente 10.00 uur Dhr. H. Cappon; WISSENKERKE Protestantse Kerk 9.30 uur ds G. Klein; WOLPHAARTSDIJK Protestantse gemeente 10.00 uur ds C. A. van Eek; Gereformeerde Gemeente 9.30 uur leesdienst, 14.00 uur ds G.J. Baan en 18.00 uur ds H. Hofman; YERSEKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur (HD) ds C. Baggerman; Hervormde Ge meente Rehoboth 9.30 en 17.00 uur ds A.L. Molenaar; Vrije Evangelische Gemeente 10.00 uur Zr. E. Zuijdwegt; Gerefor- meerde Gemeente 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst; de Kerk 10.00 uur ds L.C.P. Deventer; Gereformeerde Ge meente 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds L. Blok; KATS Prot. Gemeente dienst in Kortgene en Wissenkerke; KATTENDIJKE Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur Dhr. A. Slabbekoorn; KLOETINGE Protestantse Kerk 10.00 uur ds J.H. de Koe; KORTGENE Protestantse meente 11.00 uur ds N. Vla ming; Gereformeerde Gemeen te 14.30 uur ds C.J. Meeuse; KRABBENDIJKE Protestantse Gemeente 9.30 uur dienst; Hervormde Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds S.A. Doolaard; Gereformeerde Kerk 9.30 uur BAARLAND Nederlandse Her vormde Kerk 10.00 uur ds C. Brakema; BATH Vrije Evangelische Ge meente 10.00 uur Br. Dronkers; BIEZELINGE Protestantse Ge meente dienst in Schore; Christelijke Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds D. Duns- bergen en 17.00 uur ds A.G.M. Weststrate; BORSSELE Protestantse Kerk 10.00 uur dienst; Gereformeer de Gemeente 9.30 en 18.00 uur ds C. Harinck en 14.00 lees dienst; COLIJNSPLAAT Protestantse Gemeente 10.00 uur ds A. Spaans; Driewegen Protestantse Kerk 10.00 uur ds G.J. Smit; ELLEWOUTSDIJK ’t Kerkje van Ellesdiek 14.30 uur Oecume nische bijeenkomst o.l.v. H. Oele m.m.v. kwartet ‘Mie z’n vieren’; GOES Protestantse Gemeente Vredeskerk 10.00 uur ds Van der Linden; PKN Bethelkerk 18.30 uur ds V.d. Wetering; PKN Grote Kerk geen dienst; VEG Bethelkerk 10.00 en 18.30 uur ds G.R.P. v.d. Wetering; Ter Valcke 10.00 uur; Zieken huis ADRZ 10.00 uur Mevr. M. Zandbergen; Hervormde ge meente De Lévensbron 10.00 en 17.00 uur dienst; Rooms-Katho lieke kerk H. Maria Magdalena za. 19.00 uur past. P. Buijsrogge m.m.v. herenkoor, zo. 10.45 uur past. J. Meeuwsen, 15.00

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21