Gasten Goes vertrekken TANK NERGENS Zeeuwse Kreeft PLAMEC<y SB »3 Bliif ie verbazen Bil Dirk in Goes gegarandeerd de laagste literprijs. ruitschade? Zeeuwse dienst in 't Kerkje Prijs voor Zilte Academie Goes bedrijf Wiba IT Wint Staffing Award korting op alle kerstartikelen^ i Weelc krant Skrea KLIK WIN ACTIE 11 Vluchtelingenopvang wordt niet verlengd Nog steeds Een nieuw plafond in één dag! STEM VOOR PZC PUBLIEKSPRIJS FLAIRCK IN REIMERSWAAL Glashandel MELIESTE GOES www.meliesteglas.nl op montage HR-isolatieglas Haakpakket met 2x toegang tot KreaDoe AA ien De Bevelander Woensdag 14 oktober 2015 www.de-bevelander.nl Door Leon Janssens autotaalglas www.gewooon.nl Proef Zeeland Stem op je mooiste boek bij de PZC publieksprijs GOES - De jaarlijkse bietentocht wil de herinnering levend houden aan de Zeeuwse Beurtvaart en in het bijzonder aan de Bietencampagnes. Op zondag 18 oktober is de opwarmer van deze tocht. Zo'n dertig traditionele platbodems worden vanaf de sluis Goese Sas met een span sterke trekpaarden door het kanaal ‘gejaagd’ naar Wilhelminadorp. Tijdens dit spektakel kunnen toeschouwers langs de route zich even in vroeger tijden wanen, wanneer zij de snuivende paarden zien werken om de oude schepen met stoere schippers en Komende vrijdag staat Flairck op de planken in Rilland met ‘The lady's back’. Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes Faelweg i (Stormvloedkering) www.proefzeeland.nl Plameco Plafonds Van Gllst v.ö.f. Tel: 0113-270000 www-plameco.nl Bezoek onze showroom: op afspraak Autotaalglas Goes 0113-251700 (woningen ouder dan 2 met het thema Voe oögen. Het mannenkwartet Mie z’n vieren verleent zijn muzika le medewerking. De bijeen komst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis; wel wordt er gecollecteerd voor de Stichting Netherlands Sri Lanka en voor de onkos ten van ’t Kerkje. GOES - Het Goese bedrijf Wiba IT is in 2015 door meer dan 8.200 zzp’ers uitgeroepen tot de num mer één bemiddelaar in de jaarlijkse Zzp-bemiddelaar van het Jaar-verkiezing in de categorie detache ring. Daar bovenop werd het Bevelandse bedrijf en derde in de categorie over all. Transparantie, tarief en betalingstermijn zijn de belangrijkste drie crite ria waarop deelnemende organisaties werden be- Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie ELEWOUTSDIJK - In ’t Kerkje van Ellesdiek is zondag 18 oktober van 14.30 tot 16.00 uur een oecumenische bij eenkomst in het Zeeuws. Ook de liederen voor de vie ring worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. Deze keer verzorgt Hannie Oele uit Goes de overdenking NCMENOf *LS NIEUWE VANGST ZEELAND - Kenniscentrum voor het Zeeuwse zilte ko ken, Zilte Academie Zee land, heeft de Zeeuwse Pio- niersPrijs 2015 gewonnen. De jury roemde Zilte Aca demie Zeeland om de wijze waarop zij Zeeland promoot als culinaire place to be. Het onderwijs- en experti secentrum verbindt scholen en (koks-)opleidingen met restaurants en leveranciers van Zeeuwse producten en organiseert onder meer masterclasses en workshops waarin deelnemers geleerd wordt hoe met zilte zalighe- P I A IO IM I S oordeeld. “Een geweldig gebaar van de zzp’ers en opdrachtgevers waarvoor wij het afgelopen jaar heb ben gewerkt,” aldus de di recteur van WIBA IT Anne Willeboordse. Wiba IT is een onafhankelijk en lan delijk opererend detache- ringsbureau, actief sinds 2007 en gespecialiseerd in informatietechnologie (IT). http://zzpbarometer. nl/2015/09/mekano-indu- strial-verkozen-tot-beste- zzp-intermediair/ Nieuwe Rijksweg 2D, Goes ’behalve (kunst- (kerstbomen O Q Q «we GOES - Met deze woorden reageerde de Goese wethou der Derk Alssema op pers publicaties en uitingen in sociale media. De opvang van vluchtelingen in de Zeelandhallen wordt niet verlengd. Sinds het verlenen van die vergunning begin juli is de omvang van de vluchtelingenproblematiek fors toegenojnen. Ook de maatschappelijke en poli tieke discussie over wat nu ‘vluchtelingencrisis’ heet, staat in een ander perspec tief. Op de gemeenten wordt niet alleen een beroep ge daan voor opvang, er zal den heerlijke maaltijden ge maakt kunnen maken. De prijs, bestaande uit een oorkonde, een kunstwerk en een geldbedrag van 5.000 euro, werd in ontvangst genomen door Marianne Ketting. Het publiek gaf de meeste stemmen aan Kustmara- thon Zeeland en drijvende krachten Lein en Lenie Lievense. Onlangs werd alweer de dertiende editie van dit evenement gehou den. De marathon is inmid dels een begrip in èn buiten Zeeland. “Om duidelijkheid te scheppen: het COA beëindigt vrijdag 23 oktober de vluchtelingenopvang in de Zeelandhallen in Goes waar momenteel vierhonderd vluchtelingen worden opgevangen. De vluchtelingen vertrekken naar een andere, door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bepaalde, locatie”. doorwerking zijn naar huis vesting, onderwijs en ook WIZ. Goes houdt er rekening mee houdt dat het COA eer daags opnieuw een verzoek indient voor noodopvang in de Zeelandhallen. Het COA sluit dan een nieuw contract af met Libéma, de eigenaar van de Zeelandhallen; dat is dan geen verlenging maar een nieuwe procedure. “De kans is reëel maar zo’n ver zoek heeft ons nog niet be reikt”, zegt Derk Alssema, “Voor een aantal zaken zal dan opnieuw vergunning moeten worden verleend. Het college zal hier samen met de gemeenteraad een besluit in nemen.” traditioneel geklede bemanning voort te trekken door het Zeeuwse water. Na Wilhelminadorp varen de schepen op eigen kracht verder naar de haven van Goes. Daar kan iedereen de vaak meer dan honderd jaar oude vaartuigen van dichtbij bekijken en de sfeer proeven van de Zeeuwse beurtvaart. Maandag 19 oktober varen de schepen naar Yerseke, dinsdag via Colijnsplaat naar Zierikzee, woensdag naar De Heen en op donderdag is het slot van deze tocht in Willemstad. Foto: PR KlIk&Winr* '■'T /(Mil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1