Bevelander L^altijd actueel ijl] 4 iJItiTÏÏIi TANK NERGENS I I ToKTOBBR I I Blijf ie uerbazen 25 van de Mosselen Gew®(e)©n Dc^speaMlzaaJ: ruitschade? NVM OPEN HUIZEN DAG De koningin Bij Dirk in Goes gegarandeerd de laagste literpri js. GGD wil Zeeuwse mening [weeic Italiaanse sferen in Goes op 10 oktober I van 4,991 Mam Ier U.00- '5:00 uur Vernieuwde website is nu in de lucht Een nieuw plafond in één dag! DE LIEFSTE BROER OF ZUS Proef Zeeland I Kijk niet alleen op funda,^**^ Bil ervaar uw favoriete huizen 'live'! NVM Hendrik’s PI aza I krant The Ganders halen leuk uit Jf De nieuwe website van De Bevelander is in de lucht! En daar kunnen lezers flink hun voordeel mee doen. Zo zij'n er nieuwe rubrieken speciaal voor inwoners van Noord- en Zuid-Beveland. Wat te denken van de agenda, nieuwsartikelen en het prikbord? Blijf vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen in de week op de hoogte! KLIK WIN ACTIE PLEEGGEZINNEN ZJIN HARD NODIG Win de knappe thriller van Jens Henrik Jensen f3»1 xrjUlr - I IHfc awa Cadeaublik Pedigree of Whiskas w L Woensdag 30 september 2015 1 T“ PLAFONDS teren! Nieuwe Rijksweg 2D Goes GOES - Zaterdag 10 oktober van 11.00 tot 16.00 uur wordt in de St. Adriaanstraat en de Kolveniershof een Italiaanse feestje gevierd. De straten Broertje, zusje, jij krijgt nu een kusje Ga snel naar de-bevelander.nl op gratis Italiaanse hapjes en drankjes. Om het Italiaanse gevoel helemaal compleet te maken is er livemuziek van Gino Politi. Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes Plameco Plafonds Van Gilst wo.f. Tel: 0113-270000 www.plameco.nl Bezoek onze showroom: Wo - Vrij9.00 -17.00 uur :aelweg i (Stormvloedkering) www.proefzeeland.nl MEENEMEN OF DIRECT ETEN C' Voor aanmelden en meer informatie: www.ggdzeeland.nl meer kleurende blad aan de bomen tegen een vaak prachtig diepblauwe najaarslucht zijn de signalen duidelijk: pluk de warme momenten, zo lang het nog kan. Marjan Verspoor en haar vriendin Leonie Wijnaldum (links) snappen dat helemaal. Afgelopen weekend trof onze fotograaf hen op een gezellig drukke Goese Markt: nog even een terrasje pakken nu het nog kan bij café De Post. We kunnen nog lang genoeg binnen zitten... Foto: Johan van der Heijden *Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie. Goed gevoel GOES - De GGD Zeeland wil middels het organiseren van een aantal bijeenkomsten in gesprek met inwoners van Zeeland. Zowel voor Zeeu wen als voor professionals in de zorg- en welzijn en ambtenaren van gemeenten is er de afgelopen periode veel veranderd. Alles moet goedkoper en slimmer. Overheid en allerlei zorg- en welzijnsorganisaties doen juist een stap terug in de on dersteuning van Zeeuwen. Er wordt hen gevraagd om voor zichzelf, voor dierba ren, buren en mensen in GOES - De Zeeuwse zomer ligt alweer even achter ons, zo zachtjesaan rollen we het najaar in. Velen van ons staan 's ochtends al op in het halfduister of nog helemaal in het donker, ‘s avonds gaan de lampen steeds vroeger aan. Maar de herfst heeft nog niet gewonnen. Nóg niet, maar lang duurt dat niet meer. De akkers zijn al kaal aan het worden, veel oogsten zijn al veilig binnen voordat de echte nattigheid toeslaat. Hier en daar staat nog wat op het land maar dat wordt met de dag minder. Dit alles, samen met het steeds ^xahsop *E“*'*r*v L€’5qoo J hun omgeving te zorgen. GGD Zeeland en organi saties willen de ‘nieuwe werkelijkheid’ bij inwoners peilen. De mening van de Zeeuw staat tijdens deze gesprekken centraal. De bij eenkomsten zijn 20, 22 okto ber en 3, 4 november tussen 17.00 uur en 19.30 uur. Ie dere bijeenkomst heeft een eigen specifiek thema zoals veiligheid of de gezondheid in je wijk. niet compleet zonder een prikbord. Ben je op zoek naar een speciaal collectors item of wil je juist op een aantrekkelijke manier van wat overtollige huisraad af? Plaats een berichtje, even tueel met foto, op het prik bord. Zo weet je zeker dat je veel mensen in je eigen om geving bereikt. Natuurlijk zit ook de redac tie niet stil. Regelmatig zul len er aantrekkelijke acties op de website geplaatst wor den. Kaartjes voor het the ater of gratis boeken; even klikken en dan winnen! De Bevelander GOES - Het barbeshopkoor The Ganders uit Goes heeft afgelopen zaterdag ver rassend uitgehaald in de binnenstad van Goes. Ter promotie van hun close harmony zangstijl Bar bershopstyle”, hebben zij zaterdagmiddag het winke lend publiek in de binnen stad verrast door spontaan korte optredens te verzor gen. Het koor zoekt nieuwe leden. Zie voor detailin formatie over het koor hun website www.gagglinggandersgang.nl 4^. GOES - Allereerst biedt de website een duidelijke nieuwspagina. Lezers kun nen zelf interessante artike len of sportuitslagen op de site zetten. Ook mooie foto’s zijn meer dan welkom! En is er een website in de lucht van de sportclub waar je over schrijft? Vergeet dan niet hier naar door te lin ken, zo wordt het bereik nog groter. Naast nieuwsartike len is er ruimte gereserveerd voor de agenda. Iedereen die iets organiseert, kan dit hier aankondigen. Zo ontstaat er een compleet overzicht van alles wat er op de Bevelen den te doen is. Verder is een lokale website zijn dan versierd in Italiaan se kleuren, in de winkels zijn diverse aanbiedingen en acties. Winkelend publiek word bovendien getrakteerd 0113-251700 autotaalglas kees het verhaal van Margriet en Peter Baert en hun pleeg zoon Henk. Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie KlIk&WIn

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1