4 Beweegdag in sportpark Bedankt, Jo-Annes mi J Jungle Kees Jiskoot overleden Twee jaar geleden werd officieel het startsein gegeven voor de herinrichting van sportpark Het Schenge in Goes. De verwachting is dat het masterplan Het Schenge in 2017 in al zijn aspecten afgerond is. Harmes wint Stadsloop Goes Vlaketunnel woensdag dicht Tol Westerscheldetunnel omhoog Woensdag 16 september wordt officieel afscheid genomen van oud-wethouder Jo-Annes de Bat. door Leon Janssens Bovenstaande is een weergave van het wekelijks log van burgemeester Verhulstvan Goes, te vinden op http://www. goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_43745/ item/jungle_152032.html De jungle van de Zeeuwse boekenprijs 2015. Ik zeg er iets van. Allereerst: ik doe zelf niet mee met een boek en volko men terecht dat Andreas Oosthoek met het echt bijzondere en warme boek ‘Het relaas van Solle’ op de longlist staat. Ik hoop dat hij wint, daar kun je als Zeeland mee voor de dag komen. Maar welk mens uit de jury kan in een paar maan den 86 boeken lezen en beoordelen. Dat is onmogelijk, een beetje hakken in het oerwoud zou ik zeggen. Er is natuurlijk de opper-recensent van de PZC, waarvan ik positief gefor muleerd zeg dat ik een boek helemaal lees voordat ik er een oordeel over geef. De prijs is positief voor het lezen, maar op een enkeling na maak je als schrijver meer kans op de hoofdprijs in de postcodeloterij. De Muzikade is geen jungle, optredens tegen het decor van de stadshaven en een akoestiek die je niet kan nabootsen. Albertina, DJ Funky Ro, Emma Heesters, These girls are loud en JamPactXL: bedankt. Bijzondere vermelding voor musicus Rinus Zuidweg die zowel op het aambeeld als in diverse groepen zijn bijdrage levert. Klassiek en pop. Ook de Haarlemmermeer kun je geen jungle noemen weet ik nu. De 100 km Ride for the Roses voerde voor een deel door deze droogmakerij. Met diverse Goese deelnemers en Klusdurpers. Zeeland heeft zich weer laten zien vond de organisatie. De laatste echte jungle in Nederland is, zo vrees ik, de PvdA. Arme Diederik Samsom. Dat verdient hij niet, afgeserveerd worden door Felix Rottenberg, die 25 jaar geleden de vernieuwing van de PvdA doorvoerde en toen begon een neergang. Samsom trekt de partij uit het dal en dan krijg je dat. Amsterdamse afrekeningen vrees ik. Hans Spekman, succes! rugbyvelden zijn inmiddels lang voltooid en zowel de Goese Mixed Hockey Club als de rugbyvereniging To- vaal spelen hun wedstrij den op de nieuwe velden. Bij de nieuwe velden kre gen beide verenigingen een gezamenlijk clubhuis. Hier lag een taak voor alle leden want zelfwerkzaamheid en samenwerking was gebo den. Dat betekende schoon maken, schilderen en zelf inrichten. De hockey- en de rugbyclub hielden wel hun eigen bar. Het bedrijf Traas Ovaa uit Heinkens- zand heeft de velden aan gelegd. Voor 2016 staat de inrichting van het zuidelijk parkeerterreinfingang Gel- delooze Pad) op de plan ning. Wethouder André van der Reest: “Een nieuwe ont- GOES - Woensdag 16 september wordt op sportpark Het Schenge tussen 16.30 en 19.30 uur officieel afscheid genomen van oud-wethouder drs. Jo-Annes de Bat. Na vijf jaar wethouderschap in de gemeente Goes werd hij vrijdag 10 juli 2015 geïn stalleerd als CDA-gedeputeerde van de Provincie Zeeland. Vanwege zijn grote in zet voor sportend Goes luisteren SMWO, CIOS Goes-Breda, het onderwijs en de ver enigingen van Het Schenge het afscheid op GOES - De Goese dichter, vertaler en arts Kees Jiskoot is op 82-jarige overleden. Als dichter in het genre ‘lightver- se’ leverde hij bijdra gen aan tijdschrift De Tweede Ronde en aan de website hetvrijevers. nl. In 2003 ontving hij voor zijn gehele oeu vre de Kees Stip-prijs. Daarnaast heeft Jiskoot veel Russische poëzie vertaald. In 2013 kreeg hij de Aleida Schot- prijs toegekend voor zijn vertalingen van het werk van de Russische dichter Sergej Jesenin. Jiskoot werd in 1933 ge boren te Barendrecht. Als arts was hij actief in Nederlands Nieuw-Gui- nea, en vervolgens als huisarts te Terneuzen en verzekeringsarts in Goes. met een speciale Beweegdag. Jo-Annes de Bat had ook sport in zijn portefeuille en was vaak bij sportactiviteiten aanwezig en schroomde daarbij niet om zelf even mee te doen. Hij was gezien in de gemeente Goes en behaalde bij de gemeenteraadsverkie zingen 2014 de meeste stemmen. Voor het afscheid van Jo-Annes de Bat is op www. goes.nl/gastenboek een gastenboek aange maakt om een groet, wens of bedankje te plaatsen. In maart 2014 opende Jo-Annes de Bat samen met jeugdleden het nieuwe clubhuis van Tovaal en GMHC. Foto: Leon Janssens Zaterdag in de Volkskrant. De nieuwe topman van het UWV, Tof Thissen, ‘weer persoonlijk contact met werkloze nodig.’ Dat naar aanleiding van een schrijnend verhaal van een werkzoekende die het over ‘muren’ en ‘jungle’ heeft. GOES - De Vlaketunnel is vandaag woensdag 16 september 20.00 uur tot donderdag 17 september 2.00 uur afgesloten voor het verkeer. Rijkswater staat houdt dan samen met de Veiligheidsregio Zeeland een calamitei tenoefening in de tun nel. Het verkeer wordt omgeleid via de N289. Verkeer moet rekening houden met een langere reistijd. Deelnemers aan de calamiteitenoefening zijn weginspecteurs, hulpdiensten en Kapel- le en Reimerswaal. Wanneer je al bijna vijf jaar een blog maakt dan zie je later wel eens je gelijk. En ook je ongelijk, daar wil ik niet flauw over doen. Maar nu gaat het om gelijk. Ruim twee jaar geleden schreef ik over het verdwijnen van het persoonlijk contact van het UWV, wanneer je werkloos wordt. Rond die tijd sloot namelijk het werkplein van die organisatie in het stads kantoor. Een paar weken later kwamen twee mensen van het UWV langs, naar aanleiding van het blog. Het digitale contact was veel be ter etc Over vluchtelingenopvang. In een interview heb ik gezegd dat hulp aan mensen in nood buiten kijf staat. Een veilig onderkomen is een groot goed. Ook moet je nu al nadenken over het vervolg en dan gaat het om acceptatie en ontplooi ing van asielzoekers. Wat kun je als gemeente en wat niet bij bijvoorbeeld verdere huisvesting, uitkering en zorg. Helaas ook een centenkwestie. Het asielbeleid is niet duidelijk, be ter een steen in de vijver dan een jungle. GOES - De tol van de Westerscheldetunnel gaat per 1 janu ari mogelijk met een dubbeltje omhoog. Dat liet directeur Harald Schoenmakers van NV De Westerscheldetunnel vo rige week weten aan de Statencommissie Bestuur. Het tarief GOES - Erwin Harmes (Middelburg) was vrij dagavond de snelste lo per tijdens de Stadsloop in Goes. De atleet liep de 8 kilometer in een tijd’ van 24 minuten en 56 seconden. Hij bouwde een ruime voorsprong op en bleef met zijn fi- nishtijd Martijn de Kok uit Heinkenszand (25 minuten en 39 secon den) en Ralph Wiessner uit Vlissingen (26 mi nuten en 29 seconden) voor. Anjolie Engels was bij de vrouwen als eerste binnen en liep een tijd van 29 minuten en zestien seconden. De tweede en de derde plaats waren respectie velijk voor Marianne de Kok en Caroline van de Kreeke. wikkeling is ontstaan door het vertrek van voetbal vereniging Robur van Het Schenge. Het clubgebouw wordt gesloopt.” Woens dag 16 september is het van 15.00 tot 17.00 uur Beweeg dag in sportpark Het Schen ge. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan de sportinstuif. Pro gramma: 14.30 - 15.00 uur stempelkaart ophalen en inschrijven bij clubgebouw Tovaal; 15.00 uur opening door Jo-Annes de Bat, Derk Alssema en sportambas- sadeur Corné de Koning. Vanaf 15.15 uur activiteiten bij: Rugby (Tovaal), Hockey (GMHC), Dans (Body Ac tion), Voetbal (VV Goes), Golf (CIOS), Judo (CIOS), voor een personenauto is nu 5 euro, welk tarief sinds 2012 Sport spel (SMWO) en niet meer is gestegen. Pannakooi (SMWO). GOES - De herinrichting zorgde voor een metamor fose op Het Schenge, want naar ontwerp van archi tect Suzanne de Kanter ontstond er een ruime en aantrekkelijke sportaccom modatie. “De plannen date ren al van tien jaar geleden maar nu is het dan toch zo ver”, zei oud-wethouder De Bat indertijd, “Dit is echt een memorabel moment. In die tien jaar van planning is ruimtegebrek en achterstal lig onderhoud alleen maar toegenomen. Er wordt door veel mensen aan gewerkt, de gemeente én de gebrui kers. Er zijn veel uren aan besteed om iets moois, iets nieuws te realiseren. Er aan blijven werken zal ook in de toekomst nodig zijn. Bijzon der is wel dat de hockey- vereniging de beschikking krijgt over een waterveld, het eerste in Zeeland.” De aanleg van de hockey- en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9