4 VOLGENDE WEEK HEBBEN WIJ IETS NIEUWS VOOR U •J KA Op de bres voor enige school Schore mdat ook wij et nergens zo fijn inden als thuis Allévo staat naast u Professionele website laten maken? Dan bent u bij ons op het juiste adres! allévo Geersdijkse pompoendag REGIONIEU WIJ 4 Toegankelijke verenigingen verdienen een vlag 91 BRUG Opruimdag voor basisscholen Een website laten maken door 3Works Webdesign, de specialist op het gebied van websites! Stuur een e-matl naar info@3works.nl of bel! 0113-852169 VAK HIER De Bevelander -0 DEKKEND 750 ml - 2500 ml Wilhelminastraat 84a Kortgene 0113-306030 i Wasmachine, droger of i vaatwasser kapot? I BeL: Oil? - 57 24 27 I rijpt dat u het liefst in uw vertrouwde omgeving ais u verzorging of verpleging nodig heeft. O www.de-bevelander.nl Openbare Basisschool De Tunnel is de enige school in Schore en dreigt door het lage aantal leerlingen te verdwijnen. Uit cijfers blijkt dat de school met drie groepen van in totaal 37 leerlingen en drie leerkrachten het schooljaar M 2015/2016 is I ingegaan. door Gerard van der Hoeven GEERSDIJK - Op zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 17.00 uur houdt de Pompoenwinkel zijn jaarlijkse Pompoendag op 't Hof Geersdijk aan de Geersdijkseweg 20 in Geersdijk. Op deze dag zijn meer dan 50 verschillende soorten sierpompoenen en fleskalebassen te bewonderen, zowel in de winkel als op het land. Meer info op www.depompoenwinkel.nl. C www. weekvande toegankelijkheid.nl ZORG- EN DIENSTVERLENING Zwerfafval ligt op straat Zwerfafval is helemaal geen ingewikkeld probleem. Het enige wat je hoeft te doen is naar buiten gaan, een ver dwaald blikje, papiertje of plastic dingetje van de straat of het grasveld op te rapen en in de vuilnisbak gooien en klaar is Kees. Iedereen kan daar aan mee doen. Het startsein voor de opruimdag wordt gegeven door wethou der van der Maas om 13.00 uur bij de school in Wissen kerke. Om 13.30 uur valt het startschot bij de school in Kortgene. Ook de plaat selijke middenstand doet mee. De Spar in Kortgene trakteert de kinderen van de Zuidvliet op een drankje en bij de Attent in Wissenkerke kunnen de kinderen van de Vliete een verfrissing halen. De Bevelander woensdag 16 september 2015 7 U www.aangeenbrugelectro.nl 1 I www.datrepareerikzelfwel.nl E GOES - Welke vereniging is toegankelijk voor mensen met een beperking? Laat het weten: de Week van de Toe gankelijkheid verloot elke week een speciale Welkom bij de club-vlag. Of het nu gaat om voetbal, de schaak club of een wijkvereniging: het komt vaak voor dat ver enigingen niet goed toegan kelijk zijn voor mensen met een beperking. In de Week van de Toegankelijkheid, die wordt gehouden van 5 tot en met 10 oktober, zetten verenigingen in heel Neder land hun deuren wagenwijd open voor mensen met een KORTGENE - De Dorpsraad Kortgene gaat samen met de leerlingen van basisschool de Zuidvliet de straat op om zwerfafval op te ruimen. Maar dit jaar doen zij dat niet alleen. Ook de Dorps raad van Wissenkerke steekt samen met de leerlingen van basisschool de Vliete de handen uit de mouwen. Hoe meer mensen er mee doen hoe schoner Noord-Beve- land wordt want opruimen kan altijd en overal: bij het bedrijf waar je werkt, op de school waar je op zit, bij or ganisaties en Gemeenten. Overheid draagt geen cent bij.” Met die wetenschap hebben sommige ouders al hun kinderen bij omliggen de scholen ondergebracht. Johan Koenders (99): “Vol gend jaar augustus hoop ik 100 te worden!”, is begaan met het lot van ‘zijn’ oude school. Hij was er 75 jaar geleden schoolhoofd. Van wege zijn leeftijd niet op de barricaden, maar vanuit zijn woonplaats Den Haag voert hij actie door instanties te bestoken met brieven. Op gegroeid in Souburg, volgde hij de Kweekschool in Mid delburg. In 1942 kwam hij bij De Tunnelschool waar hij het Eerste Hoofd der School was tot 1948. “De school, toen nog aan het Dorpsplein, had in die tijd zo’n tachtig leerlingen. Schore lag door de oorlog in puin en ik trad in eerste instantie in dienst als invaller voor een vluch teling.” Flipse: “Ik vind het erg knap en van grote betrokken heid getuigen dat Koenders op zijn hoge leeftijd zijn standpunt zo goed op papier kan zetten en verwoorden. Echter, de situatie is na tuurlijk sinds zijn vertrek bijzonder gewijzigd.” Fran- beperking of chronische ziekte. Kent u een vereni ging, of bent u zelf actief in een vereniging, die goed toegankelijk is voor mensen met een beperking? Stuur een mail naar info@week- vandetoegankelijkheid.nl en beschrijf hierin welke vereniging u voordraagt en waarom u vindt dat deze vereniging een vlag ver dient. Vermeld daarbij ook de naam, het adres en de website van de vereniging die u voordraagt. Ook zorg thuis van Allévo? Bel: 0113 249 111 www.allevo.nl SCHORE - Een d i e p t e r e - cord, want vanaf ongeveer 2010 schommelde het aantal leerlingen jaarlijks nog rond de vijftig. Niek Flipse van het College van Bestuur van de Stichting Facetscholen, waaronder De Tunnel als ne venvestiging valt: “Het is re aliteit dat de school in 2017 verdwijnt en onomkeerbaar omdat de coalitiepartijen van Kapelle, waaronder Schore valt, al een akkoord bereikten om de gemeente lijke bijdrage ten behoeve van instandhouding van De Tunnel te stoppen. En de ciella Chamuleau ziet het schooltje ook met lede ogen verdwijnen. Als lid van de Werkgroep Behoud OBS De Tunnel denkt zij dat niet al leen ‘krimp’ oorzaak is van het opheffen van de school. “Wij zaten qua leerlingaan tallen juist weer wat in de lift. Al in 1997 is er door een administratieve fout door de gemeente Kapelle het vonnis beslecht. Er is toen verzuimd de school te registreren bij de overheid. Daardoor draaide Kapelle jaren zelf op voor de kosten van de school.” Flipse: “Maar ook al had de gemeente in 1997 de fout tot aanvragen van dispensatie niet gemaakt, was De Tun nel het jaar daarop de scho lentoeslag kwijtgeraakt. De toenmalige gemeenteraad heeft OBS De Tunnel gewij zigd in een nevenvestiging van OBS Wemeldinge en be sloot om een jaarlijkse com- pensatiebijdrage voor het inkomstenverlies te geven.” Koenders is fel tegen het onderwijsbeleid om kleine dorpsscholen te sluiten: “Het gevolg is dat jonge ou ders de dorpen verlaten. De middenstand verdwijnt en het dorp gaat op de fles!”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7