F I Skippie zoekt een nieuw thuis Beeld dr. Ghijsen wordt onthuld k t Wie is ‘Hulp van het jaar’? Prinsjesdag De Bevelander^ CAMELEON COLOFON 4 KORT NIEUWS Open dag Webwinkel Proeflessen volksdansen Cursus digitale fotografie ZVU WGGGNGR Media Superkoor voor een huwelijk Zaterdag 19 september onthult de heer H. J. van der Maas, lid van gedeputeerde Staten van Zeeland, in Domburg het beeld van mevrouw dr. H.C.M. Ghijsen. Het beeld staat in het plantsoen bij de Schelpweg. r. z-T' door Leon Janssens O www.oberondans.nl C www.hulpvanhetjaar.nl is... we weten het niet! In verband met blaaskristallen krijgt ze speciaal voer, maar daar wordt ze vast heel oud nota. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn net als de Rijksambtenaren na jaren af van de nullijn. Nog dit jaar krijgt het koninklijk trio er samen in 2016 op jaarbasis 143.000 euro bij. De drie Koninklijk Huisleden ontvangen komend jaar samen aan toelage en kosten van persoonlijk personeel en materieel 7,8 miljoen. De dienstuitgaven van het Koninklijk Huis nemen toe tot 27 miljoen euro. Daarvan is 16,7 miljoen bestemd voor personeel, 9,1 miljoen voor materieel en 883.000 voor ‘luchtvaartui gen’, zoals regeringsvliegtuig KBX, dat bin nenkort vervangen wordt. Ook de gouden koets wordt opgepoetst en de komende jaren rijden de koninklijken slechts in de glazen koets. Ome Kees is geen royalist, wel realist: “Wat een bedragen. Al reed ik in een plastic koets, dan voelde ik met nog de koning te rijk. Zeker neffen Maxima.” mee!” Dierenasiel De Beve lenden, Westhavendijk 140, telefoon 0113-212473, www. dierenasielgoes.nl één minuut gratis winkelen bij Agrimarkt. Deelnemers een setje van vijf Zeeuwse unie- Commercieel directeur Ivo van der Velde Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie,bevelander@ wegenermedia.nl T 088-013 09 21 www.degroteverleiding. nl. Druk Wegener Nieuwsdruk Advertentieverkoop en media-advies Erik Niwele E adverteren.zeeland@ wegenermedia.nl T 06-17 92 80 40 Familieberichten Efamilieberichten@wegenermedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Rubrieksadvertenties Etelesales.rubrieks@wegenermedia.nl T (088) 013 99 99 Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vlissingen Website www.de-bevelander.nl e klaroenen schallen, de gouden koets rijdt voor, want het is de derde dinsdag in september, Prinsjesdag. Terugkijkend in de zwarte bol en vooruit kijkend in de glazen bol is voor de koning een Miljoenennota geschreven. Plechtig gezeten op zijn troon ging de majesteit die aan het volk voorlezen. Zelf had hij dat stuk al een week in huis zodat hij kennis kon nemen van de inhoud en zich door koningin Maxima liet overhoren. De groot ste geheimen waren ondertussen al gelekt dus van enige spannende mededelingen was geen sprake meer. Er is een lasten verlichting voor iedereen van 2,3 miljard, te verdelen met 16 miljoen landgenoten onder het motto ‘ik een beetje meer dan jij’. Werkenden gaan er op vooruit, zij die (er) uitgewerkt zijn, de pensionado’s, veel minder. Goed nieuws is er voor het Koninklijk Huis, zo blijkt uit de Miljoenen- C Meer info: www. deojuvantekesteren.nl GOES - De Zeeuwse Volks universiteit geeft vanaf 21 september weer een cur sus digitale fotografie in het Ostrea Lyceum. In 12 lessen leert u omgaan met uw camera en digitaal fo tograferen. Aanmelden: www.volksuniversi- teitzeeland.nl/fotografie herinnering aan de samen stelster van ons zo unieke Woordenboek der Zeeuwse Dialecten”, zegt Engel, “a die steên és zou kunne pra- ote. Zö nie, dan doe oans het toch!” Redactie Frank Husslage (foto), Marina Meijers, Rachel van Westen, Harmke Kik, Dennis Rijsbergen (algemeen redactiechef) Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/verspreidklachten T 0900-424 57 26 Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV schappencheque van Agri markt. De hoofdprijs was Skippie is een gewoon, lief, bescheiden en rustig poesje. Foto: Dierenasiel Goes ven worden en het publiek werd ingeschakeld. Met een kleine donatie konden gulle ontvingen bovendien gevers beeldgenoot worden en kans maken op een bood- ke ansichtkaarten. “Zeeland is een mooi beeld rijker met deze blijvende KRUININGEN - Zien hoe het er aan toe gaat in een we bwinkel, proeven van de heerlijke biologische pro ducten, ook uit de streek en van eigen erf. Aan de slag in een kookworkshop onder leiding van een chefkok van het culinair Gilde Zeeland, proeven van Italiaanse specia liteiten, vlees- en kaas- specialiteiten, brood en banket, vegetarische en veganistische producten en/of een voetreflexmas- sage ondergaan, het kan allemaal. Webwinkel De. Grote Verleiding in Krui- ningen zet op 19 septem ber aanstaande de deuren wijd open, tijdens hun jaarlijkse open dag van 11.00 uur tot 16.00 uur, aan de Hogenakkerweg 25 te Kruiningen. Meer info: meente Veere. Tenslotte is er binnen de gelegenheid voor een feestelijk drankje. Aan het realiseren van het beeld voor mevrouw Ghijsen ging veel vooraf. Fondsen moesten gewor- DOMBURG - Engel Reinhoudt, lid van de projectgroep die zich inspande voor het beeld: “Beeldhouwer Leen- dert Houtekamer heeft wer kelijk met passie en groot vakmanschap, uit een blok hardsteen, een waar eerbe toon aan mevrouw Ghijsen geschapen. Uiteraard kon dat alleen dankzij de steun van velen. Nu wacht za terdag de onthulling, een eenvoudige maar feestelijke plechtigheid.” Om 10.00 uur heet Kees Martens van de projectgroep de bezoekers welkom. Daarna wordt er kort gesproken door gedepu teerde Van der Maas, burge meester van Veere R.J. van der Zwaag, mevrouw Vero- nique de Tier, dialectcon- sulente, de heer. Sj. Ghijsen, Leendert Houtekamer en En gel Reinhoudt. Daarna volgt de onthulling van het beeld en de overdracht aan de ge- kind weer helemaal laat op bloeien, de thuiszorgmede- werker waar oma elke week naar uitkijkt, de begeleider die de mogelijkheden van jouw beperking ziet: ze kun nen allemaal genomineerd worden. “Dagelijks zien wij veel bijzondere hulpen voorbij komen op onze zorg- marktplaats. De inzet van de hulp en de dankbaarheid van de hulpvrager: dat is het gevoel dat we willen delen”, aldus Tom Verhagen, direc teur van De Nationale Hulp- gids. Verdient jouw hulp de titel Hulp van het jaar 2015? Laat dan jouw waardering blijken door hem/haar te no mineren voor Hulp van het Jaar. Tot en met 18 oktober kunnen collega’s en familie een hulp nomineren via GOES - Volksdansvereni ging Oberon uit Goes is weer gestart met het nieu we dansseizoen. Daarom zijn er proeflessen op de donderdagen 17 en 24 sep tember van 20.00 tot 22.00 uur in de gymzaal aan de Thorbeckelaan 2 in Goes Voor meer informatie 0113-548066 GOES - Dirigent Joost van Belzen is getrouwd en dat wordt gevierd met een concert van alle koren van de dirigent. Het huwelijks- concert is op 19 september in de Grote Kerk in Goes. De koren die acte de pre sence geven zijn in het sa mengesteld mannenkoor Mannenkoor Elim uit ‘s Gravenpolder en Mannen koor Deo Juvante uit Kes- teren. Het samengesteld gemengd koor bestaat uit gemengd Eilandenkoor uit Zierikzee en Gemengd koor Deo Juvante uit Kes- teren. Het samengesteld meisjeskoor wordt ge vormd uit Grace Ladiea Choir uit Alblasserdam en Meisjeskoor Deo Juvante uit Kesteren. De kosten voor deze avond zijn 10.00 euro en 3,50 euro (in de voorverkoop 7,50 euro en 2,50 euro) Beeldhouwer Leendert Houtekamer was met passie en vakmanschap druk bezig met het beeld van dr. H.C.M. Ghijsen. Foto: Leon Janssens GOES - Skippie is een dum- pertje, een opvanghokkatje. Op het briefje erbij stond; ‘Helaas was u gesloten, daar om laat ik Skippie achter.’ “Ook belachelijk natuurlijk van ons asielmensen, dat we hier niet 24/7 zitten. Dat snap je toch niet”, schrijft het Dierenasiel Goes. “En het bord op het hek waarop onze openingstijden staan hoef je niet te lezen natuur lijk, als je sowieso NU van je katje af wil... Ach ja, wij kijken nergens meer van op, ons maak je niet gek(ker). Skippie is een gewoon, lief, bescheiden en rustig poesje. Met andere katten kan ze best samen leven, hoe ze met kinderen en/of honden www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 16 september 2015 5 GOES - De Nationale Hulp- gids organiseert ook dit jaar weer de ‘Hulp van het jaar’ verkiezing. Cliënten, colle ga’s en familie kunnen hun favoriete hulp nomineren op www.hulpvanhetjaar. nl. De Nationale Hulpgids vindt het belangrijk dat de hulpen in het zonnetje ge zet worden en gaat daarom ook in 2015 op zoek naar de beste hulp van het jaar. Goede en betrouwbare hul pen zijn zeer belangrijk voor hulpvragers, die tegenwoor dig vaak met minder budget een beroep op zorg moeten doen. De Nationale Hulp gids gaat daarom op zoek naar de hulpen die met veel plezier en toewijding hun werk in de (kinderjopvang, thuiszorg, schoonmaak, begeleiding of verzorging doen. De oppas die jouw

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5