SUPER LAGE PRIJZEN VOOR SUPER KWALITEIT! WEKEN! jgrimorkt 4 69 Ons eigen land herontdekken unox GRATIS I FILM 2e I unoxi heerliike. warme OLIEBOLLEN! VERS on DE PAN, GEBAKKEN WAAR U Bil STAAT! Bekijk de (online) folder voor nog meer super, aanbiedingen! www.agrimarkt.nl ‘Voor 2e gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs. 19 SEPTEMBER: TUSSEN 8.00 -1S.00 UUR 40% KORTING! l. 'W 40% KORTING! E ZEELAND SPEELT PROMINENTE ROL IN NIEUWE NATUURFILM Unox Stevige soep blik a 800 ml alle varianten 2 stuks van: 5.38 iferuiMtêowtk soep hamlappen Violen van: 2.39 L oMf O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 16 september 2015 19 door Iris Kouwen Foto: PR dj @ognmarkt 1 kilo van:J7<5Sr 6-pack diverse kleuren per stuk van zo’n veertig man aan, waaronder cameramensen en een productieteam. Daar naast wordt er veel gebruik gemaakt van kennis van na tuurbeheerders, ecologen en wetenschappers om het ver haal kloppend te maken. het Haringvliet zijn beelden geschoten. De Deltawerken en Neeltje Jans hebben bo vendien een rol vanwege het typische Hollandse cultuur landschap. Zo’n natuurfilm zet je niet in een dag in el kaar. Er werkt een crew Na het ongekende succes van De Nieuwe Wildernis werken de makers van de natuurfilm momenteel aan het tweede deel van de trilogie: HOLLAND - Natuur in de Delta, die op 21 september in première gaat. ProducentIgnas van Schaick: “We hebben de lat goed hoog gelegd. De verwach tingen zijn dan ook net zo hoog.” ZEELAND - Al snel na De Nieuwe Wildernis kwam het idee voor de tweede natuurfilm. “Nederland is één groot deltagebied als uitstroomgebied van grote rivieren, een enorm dyna misch landschap. Met deze film willen we het eindeloze ritme van de natuur laten zien, iets wat de mensen vaak niet kunnen beseffen.” HOLLAND - Natuur in de Delta is geen klassieke na tuurfilm over de vier seizoe nen, zoals zijn voorganger. “We vertellen als filmma kers een verhaal vanuit het Voor de Zeeuwse kust en ook bij het Haringvliet zijn beelden geschoten voor de film HOLLAND - Natuur in de Delta. Na het succes van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis werken de makers op dit moment aan het tweede deel van de trilogie: HOLLAND - Natuur in de Delta. Deze film gaat op 24 september in première. Het derde en af sluitende deel van de triologie is: Waddenland - Living on the Edge en zal eind 2017 uitkomen bij de start van Leeuwarden culturele hoofdstad Europa (Lwd2018). Super “Het is een zoektocht naar de juiste mensen die je het verhaal kunnen geven. Wij als filmmakers kunnen daarnaast ook veel kennis en inzicht teruggeven. Dat is één van de leukste dingen van het maken van de film, die wisselwerking met deze mensen.” Vele uren aan ma teriaal wordt er opgenomen voor de natuurfilm, waar van uiteindelijk zo’n 1,5 uur echt gebruikt wordt voor de film. Daarom wordt er ook een lespakket voor 8 tot 14 A jarigen samengesteld, waar bij het overige filmmateriaal gebruikt wordt als basis. Er komen 80 a 90 clipjes met uitleg over de natuur die online komen en gratis toe gankelijk zijn voor scholen. “Een mooi, compleet pakket om kinderen kennis te laten maken met de Delta.” HOLLAND - Natuur in de Delta gaat 21 september in première in Pathe CineMec Utrecht. Een week voor de première is er een speciaal weekend om het educatief pakket te lanceren. Door het hele land worden dan acti viteiten georganiseerd op 12 en 13 september. Op 24 september gaat de film dan in roulatie bij zo’n 150 bi oscopen in Nederland. “Dat is best groots”, vertelt pro ducent Ignas. “HOLLAND - Natuur in de Delta is een *- fascinerende herontdekking van ons eigen land.” we ons juist doordat we echt een verhaal willen vertel len.” Dat verhaal wordt uit de doe ken gedaan vanuit het per spectief van vijf hoofdper sonages: de zeearend, bever, haas, pimpernelblauwtje en stekelbaars. Je reist met hen de hele delta door. De Oos- terschelde is zo’n plek die, met name onder water, op film is vastgelegd. “Wat zich daar allemaal aan leven af speelt, de anemonen en zee dieren. Fascinerend.” Voor de Zeeuwse kust en ook bij Dat Zeeland zo’n prominen te rol speelt in dit tweede deel van de trilogie maakt de natuurfilm zo uniek. “Zeeland is een mooi onder deel van de Delta. De harde wind op de keringen, het stormachtige en de getijden, dat speelt een belangrijke rol in het dynamische land schap.” De keuze voor de Delta als thema van de film ligt in het verlengde van een moei lijk afwegingsproces, want Nederland heeft veel mooie plekken. Maar de filmma kers wisten vooraf één ding zeker: “Het moest niet een ‘ontdek-je-plekje-film’ wor den, geen documentaire achtige film waarbij je al leen mooie beelden ziet. Als filmmakers onderscheiden SUPERW€KEN! Aanbiedingen uit deze advertentie zijn geldig van zondag 13 t/m zaterdag 19 september 2015 in alle Agrimarkt -filialen. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Indien een artikel onverhoopt is uitverkocht tijdens de aktieperiode ontvangt u een aktietegoedbon (muv op =op artikelen)Agrimarkt Goes, Van Doomestraat 2 - Agrimorkt Middeihornis, Korendreef 24 Agrimarkt Oud-Beijeriond, Polderlaon 6 -AgrimarktRoosendaal, Streuvelslaon la - Agrimorkt Vlissingen, Popegaoienburg 5. J facebook.com/AgnmarktNL Kijk voor actuele openingstijden op www.agrimarkt.nl oogpunt van het water. We gaan daarbij terug naar een miljoen jaar geleden toen de dieren mee gingen met de cycli van de natuur. Men sen denken vaak alleen aan de kortlopende cycli, zoals dag en nacht of de getijden, maar er zijn veel grotere cy cli zoals de ijstijden en het dalen en stijgen van de zee spiegel.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19