I I Hun dag bestaat uit tv kijken, sporten en tussendoor een wasje draaien 4BW ••■’a I Gevlucht naar Zeeland I i /-- Ji f M 7 5 BKgggg d: S3 Zonnig en warm weer, een mooie dag voor een interview bij het COA in Goes. Beter bekend als de asielopvang in de Zeelandhallen. Er is al veel over te doen geweest en nu kan ik het met eigen ogen bekijken. Ik vind het spannend, er rust toch een soort taboe op de vluchtelingenopvang. ER STAAN VIJF KOFFIE-AUTOMATEN EN TWEE TV'S VOOR VIERHONDERD MAN 1 zij geregistreerd bij de IND en doorgebracht naar Goes. En daar zitten ze dan. Ruilen? Niemand op deze wereld zou met een vluchteling willen ruilen, om welke re den ze dan ook hier geko men zijn. Al hoor ik toch vaak andere reacties. Ik ga naar huis, mijn huis, mijn gezin, mijn thuis. En ben onder de indruk van al hun vehalen... even rond te kijken. Al is dat niet zo simpel: ik mag niet zonder begeleiding de hal in, ondanks mijn bezoekerspas. Ik zie overal duidelijk regels aangeplakt: niet roken, geen alcohol en geen huisdieren. Robert arriveert en leidt me rond door de hal. Schotten met daar achter de ‘kamers van de asielzoekers’. Stapel bedden, kasten, een was- en droogruimte, een uitgifte punt van het Rode Kruis, een huisartsenpost en een verpleegkundige spreekuur. Hier ontstaat het punt van discussie: zijn het geluks zoekers of hebben deze man nen echt alles achter moeten laten om er hier in ons land voor te kunnen zorgen dat hun gezin het beter krijgt zo dra ze een verblijfsvergun ning hebben en hier naartoe mogen komen? i De afspraak die ik heb staan met Robert Ploeg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wordt iets la ter. Het geeft mij de tijd om Het gesprek met Robert leert me dat veel mensen naar Nederland zijn gekomen met het idee dat ze hier di rect een woning en een baan krijgen. Aan dat verhaal is geld verdiend door iemand. Buiten aan een picknick tafel raak ik in gesprek met enkele mannen, die zich voor deze gelegenheid het liefst allemaal Achmed noe men. Ze komen uit Syrië en slechts één van hen spreekt goed Engels. De jongeman van 18 jaar wil mijn vragen wel vertalen. Het ‘vluchtver haal’ komt aan de orde. Al lemaal per boot de oversteek gemaakt naar Griekenland, dan met een truck naar Maastricht. Via Ter Apel, het aanmeldcentrum. Daar zijn Hun dag bestaat uit tv kij ken, voetballen, sporten en tussendoor een wasje draai en. Er staan vijf koffie-auto- maten en twee tv’s voor 400 man. Dit is toch iets heel an ders dan dat wat hen verteld is. Ze zitten er met teveel en het is geen beste locatie. Bij sommigen heerst onvrede over de hele gang van zaken, zij zitten hier al een paar we ken en vervelen zich. Via de media was er gevraagd om vrijwilligers die misschien eens een uurtje wilden ko men voetballen. Goed plan maar slecht over nagedacht. Het is er allemaal. En het is meer dan dat wat de vluch telingen achter hebben ge laten: een kapot geschoten land zonder enig zicht op een fatsoenlijke toekomst. f - zijn in onze keuze en kun nen niet zomaar iedereen binnen laten. Op het mo ment hebben we vrijwil ligers genoeg. We proberen zoveel mogelijk een beroep te doen op de zelfredzaam heid van onze asielzoekers. Als zij met het idee komen voor een voetbaltoernooi, dan zijn wij als COA graag bereid dit te faciliteren.” www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 16 september 2015 14 Veel mensen zijn naar Nederland gekomen met het idee dat ze hier direct een woning en een baan krijgen Zodra je naar het nieuws kijkt of een krant openslaat, word je bedolven onder de nieuwsberichten over vluch telingen. Overal worden talloze vluchtelingen opgevan gen. Ook in Zeeland. In de Zeelandhallen worden zo’n vierhonderd mensen opgevangen. Daarmee is dit de meest grootschalige opvang is het Zeeuwse. Hoe ziet het eruit daarbinnen en hoe gaat het er aan toe? Onze cor respondent Conny den Heijer bracht een bezoekje. A'aa ?- Er meldden zich een paar dames aan de ingang die graag een zielige asielzoeker wilde komen knuffelen. Robert Ploeg: “Daar zit ten we niet op te wachten natuurlijk... en daar komt bij dat als mensen hier iets vrijwillig willen komen doen, ze in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag moeten zijn. We moeten noodgedwongen selectief p GOES - Zodra ik het terrein op loop, zie ik zo’n dertig mannen staan. Met dikke truien en jassen aan. Bid dend, op een rij, het gezicht naar het oosten gericht. Zij laten zich niet onderbreken of afleiden door een paar an deren die op een steenworp afstand aan het korfballen zijn. Mannen, alléén maar mannen, wel 400 bij elkaar in die grote hal die ik alleen ken van evenementen en rommelmarkten. Bf - Foto's Conny den Heijer door Conny den Heijer Deze mannen zijn na aankomst in Nederland eerst naar Ter Apel gebracht. Daar zijn zeb geregistreerd bij de IND en doorgebracht naar Goes. Foto Conny den Heijer Buiten aan een picknicktafel raakt onze correspondent in gesprek met enkele mannen, ze hebben allemaal per boot de oversteek gemaakt naar Griekenland. Duidelijke regels Verveling F ^,<4 Gelukszoekers? WWW. ir 7: ■KV

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 14