I I I Bekendmaking besluiten E ■r €16,- |IO Veilinghuis Korendijk I «FT' T i EP 4331 HP Middelburg Tel. 0118-750429 Korendijk 28 I Kunst- en antiekveiling: zaterdag 19 september vanaf 10 uur. Kijkdagen: donderdag (10-21 uur) en vrijdag (10-18 uur). Grote collectie antiquarische boeken! Dependance van het Zeeuws Veilinghuis 25% i KORTING Catalogus: www.veilinghuiskorendijk.nl Garagedeur vervangen? DECOKAy ELENBAAS-NOOM ZATERDAG 19 SEPTEMBER VRUDAG l8 SEPTEMBER ZONDAG 20 SEPTEMBER Carpaccio van kalfsvlees met truffelmayonaise Biefstuk pepersaus ’W b; ■■bh. 3 www.de-bevelander.nl i Maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer mevrouw ir. M. Harte novoferm De Bevelander woensdag 16 september 2015 10 ZEEUWSEPODIA De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een aantal ambtshalve besluiten ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) genomen en maakt ter voldoening aan artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit het volgende bekend. De besluiten zijn in werking getreden op 7 september 2015. Het indienen van een bezwaar schrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit bezwaar is gemaakt en als onverwijlde spoed dat vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voor zieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is. decokavelenbaasnoom.nl Welkom thuis, welkom bij Novoferm www.decokayelenbdasnoom.nl De besluiten betreffen: het vaststellen van een hogere grenswaarde voor onopgeloste bestanddelen (500 mg/1) in het afvalwater zoals is bepaald in artikel 3.138, vijfde lid, onder b, van het Activiteitenbesluit; toe te staan dat het te lozen afvalwater stoffen bevat (afkomstig van schoonmaakmiddelen) waarvoor een saneringsinspanning B geldt, zoals is bepaald in artikel 3.138, derde lid, van het Activiteitenbesluit. De Zeeuwse Mossel B.V. Delta Mossel B.V. J. Barbé B.V. Krijn Verwijs B.V. De Meulemeester B.V. Mosselhandel Murre Piet van Oost B.V. Bezwaar Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging een bezwaarschrift indienen bij de minister van Infrastructuur en Milieu, p/a de hoofdingenieur-directeurvan Rijkswaterstaat Zee en Delta (afdeling Werkenpakket), Postbus 556,3000 AN Rotterdam. De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Prins Dingemanse Mosselhandel B.V. Piet Vetwijs-van der Endt B.V. Roem van Yerseke B.V. Vette Verhaart B.V. Viskwekerij Neeltje lans B.V. Triton Yerseke B.V. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Manhuistuinconcert Concert verzorgd door Kon. Harmonie Concert Duo LiBra Het nieuwe seizoen van de Stichting Kerk biedt Podium wordt geopend met een bijzonder concert. Het Duo LiBra uit Tilburg, presenteert dan een programma met' uitsluitend ‘hedendaagse klassieke muziek’. GOES, Grote Markt - Tel. 0113 - 22 79 52 www.restaurantdelandbouw.nl Soesjes met warme chocolade saus wandelreis door wind en sneeuw, waar bij de jongeman langzaam maar zeker aan een totale depressie ten prooi valt. Dichter Wilhelm Müller vertelde dit verhaal in 24 gedichten, waarna componist Franz Schu bert het op een overweldigende manier op muziek zette en invoelbaar maakte. Daar mee is de liederencyclus Winterreise een van de mooiste aller tijden. Locatie: Zeeuwse Concertzaal Middel burg, aanvang: 20.00 uur. www.zeeuwseconcertzaal.nl Deze besluiten hebben betrekking op de Oosterschelde en gelden afzonderlijk of beide voor de volgende inrichtingen: Terinzagelegging Het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 16 september 2015 tot en met 27 oktober 2015 ter inzage. Op verzoek kan Rijkswaterstaat u de stukken per e-mail toezenden. Daarnaast bestaat er bij Rijkswaterstaat de mogelijkheid, op voorafgaande afspraak, de stukken te komen inzien ten kantore van Rijkswaterstaat Zee en Delta te Middelburg, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Voor beide verzoeken en nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer j. Bos, tel. 06 5515 50 39. Nico van der Meel en Pieter-Jan Beider - Schuberts Winterreise (concert) Een jongeman verlaat zijn geliefde uit Locatie: Doopsgezinde Kerk van Middel- angst anders door haar aan de kant gezet burg, aanvang: 15.00 uur. te worden. Het is het begin van een lange www.kerkbiedtpodium.nl Schuberts Winterreise, een concert door Nico van der Meel en Pieter-Jan Beider op vrijdag 18 september in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg Literaire avond Franca Treur (lezing) Eerste voorstelling van het nieuwe sei zoen van het Nut Noord-Beveland. Franca Treur is Zeelands bekendste schrijfster. In 2009 debuteerde ze met de roman ‘Dors vloer vol confetti’ dat buitengewoon posi tief werd ontvangen in literair Nederland. In 2014 verscheen haar nieuwe roman ‘De Woongroep’. Locatie: Kerkje van Kats, aanvang: 20.00 uur. www.nutnoordbeveland.nl Mooi thuis in huis VMSSINGEN, Oecckay Elenbaas-Noom. Gildeweg 15-17, te). 0118 441904 decokdyeienbaasnoom.nl THOLEN, Decokay Eienbaas-Noom, Welgelegen zc, tel. 0166 662880 decokayeienbaasncom.nl KAPELLE, Decokay Elenbaas-Noom. Btezellnqsestraat 51 te1^OH3-342lO1 Concert VIER Fêtez la musique, vier de muziek! De zan gers Wilbert van Waas en Peter Reinders en zangeres Rianne Walhout o.b.v. gita rist Dick van Waas vormen samen ‘Vier’. Kleinkunstliedjes waarvan de tekst vaak alleen al poëzie is. Locatie: Geerteskerk in Kloetinge, aan vang: 20.00 uur. -kanteideuren -Töopdeïïren enz. Kom langs en test ze zelf in één van onze winkels’ ft EnC K°Her met ‘Koller blijft thuis’, een cabaretvoorstelling op zaterdag sePtemt)er 'n Dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland Literaire avond met Franca Treur op vrijdag 18 september in het Kerkje -rlvj van Kats Eric Koller met ‘Koller blijft thuis’ (caba ret) De uitnodiging van Cirque Du Soleil om als clown van het circus mee te gaan op wereldtournee is voor een artiest als Eric Koller vergelijkbaar met de kwalificatie van een atleet voor de Olympische spelen. De interesse van Cirque Du Soleil in Eric Koller doet hem gloeien van opwinding. Dat de samenwerking er tot op heden nog niet van is gekomen doet hem zeer. Maar ieder nadeel heeft z’n voordeel. Zo kwam Koller tot een prachtige humoristische voorstelling waarmee hij een nieuwe weg inslaat. Een nieuw hoofdstuk in de fysieke grappenmakerij van Eric Koller. Ondanks dat zijn eigen unieke vorm behouden blijft, is ‘Koller blijft thuis!’ een voorstel- DONDERDAG17 SEPTEMBER ling geworden die anders is dan zijn vo- Miniconcert van de Middelburgse orga- rige. De voorstelling vertolkt een gevoel nist Gerard Boot wat iedereen kent: het grote onbereikbare Concert op het Van Vulpen-orgel van de waar we allemaal wel eens in ons leven Koorkerk te Middelburg. Gerard Boot is tegenaan schuren. Alsof het voor het grij- in de miniconcert-serie een graag geziene pen ligt. In ‘Koller blijft thuis!’ laat Eric, gast en ook nu belooft het weer een prach- op zijn eigen vertrouwde fysieke wijze, de tig concert te worden met werken van Lü- lach beck, Buxtehude, Telemann en J.S. Bach. Het concert is vrij toegankelijk, met een collecte aan de uitgang. Locatie: Koorkerk in Middelburg, aan vang: 15.00 uur. www.langejanproject.wordpress.com en de traan elkaar omarmen. Zoals het een echte clown betaamt. Locatie: Dorpshuis Luctor et Emergo, aan vang: 20.00 uur. www.podiumreimerswaal.nl Concert Maaike van der Heijdt, dwars fluit en Rien Balkenende, piano Theatergroep Nomade: het leven van An- Maaike van der Heijdt en Rien Balkenen- thony Fokker de vormen een gewaardeerd fluit-Zpiano- De locatie is een hangaar op het vliegveld duo op de Zeeuwse podia. Ook bij dit con- die wordt omgetoverd tot de Theater- eert wordt muzikaal uitvoerig stilgestaan Hangaar van Midden-Zeeland. Een film- bij minder bekend maar zeer boeiend en theatervoorstelling met levende muziek prachtig werk van componisten uit de 20e over het fascinerende leven en werk van eeuw. Een concert om niet te missen. de Nederlandse luchtvaartpionier An- Locatie: Speelhuus van Ter Reede in Vlis- thony Fokker (1890-1939). Het verhaal singen, aanvang: 11.30 uur. van de Haarlemse jongen die in 1911 zijn www.concertenvlissingen.nl eigen vliegtuig bouwde en rond de Bavo- kerk vloog. Hij werd op jonge leeftijd een toonaangevende vliegtuigbouwer in het Duitsland van de Eerste Wereldoorlog. In Ons Genoegen te Vlissingen o.l.v. Ward de deze voorstelling worden uniek film- en Ketelaere. Toegang gratis. Locatie: Man fotomateriaal uit de luchtvaartarchieven huistuin in Goes, aanvang: 12.00 uur. Bij en indringende fragmenten uit Fokkers’ minder goed weer wordt uitgeweken naar autobiografie De Vliegende Hollander de Grote of Maria Magdalenakerk. vertoond. Acteurs en musici van Theater Nomade spelen deze unieke filmtheater- voorstelling. Ook op 19 september. Locatie: Vliegveld Midden-Zeeland, aan vang: 20.15 uur. www.zeelandtheaters.nl Geserveerd met gebakken aardappeltjes, - ff 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 10