n I Uitvaartverzorging 'Het is niet alleen mijn baan, het is mijn leven' UITVAARTZORG MAREA UITVAART Voor betaalbare kwaliteit uit-vaardig Ik help u graag bij een goed afscheid, om samen een mooie herinnering te creëren! ’DE BEVELANDEN’ ^peCancf Uitvaartzorg Ui tvaartverzorgi ng da van Wingen Verzorgt de gehete uitvaart Wr. Uj^yagrtverzorginq NOB Arjen van de Hee, uitvaartverzorger van de Hee I “Met hoofd, hart en ziel een onvergetelijk afscheid begeleiden” alexandramarkusse Bij uw uitvaartwensen vastleggen, krijgt u gratis het boekje “Mijn uitvaartwensen”. Voor informatie of melding van overlijden, belt u 06 42 17 94 17 of bezoek de site www.yarden-vandehee.nl. Verrijn Stuartweg 28 4462 GE Goes 0113-216815 www.uitvaart.vg Voor aew Johcwv H oekwwM/ i De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch Zorg Jiandacht Respect De beste service van Nederland. Bezoek onze bekroonde website. Foto: Rachel van Westen Uitvaartzorg De Schelde: Tholen, Noord- en Zuid-Beveland Schouwen-Duiveland voor een persoonlijke uitvaart begeleiding Marianne van de Graaf Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 - .vww,marea-uitvaart.nl Het adres voor een respectvolafscheid. 'Vw uitvaartwensen in vertrouwde Handen DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR! Vraag nu gratis het boekje uitvaartwensen aan De Bevelander woensdag 9 september 2015 6 lnfo@uitvaartbezieling.nl www.uitvaartbezieling.nl 24/7 te bereiken op 0626039885 uitvaartverzorging Rouwkamers 24 uur toegankelijk zonder afspraak Eigen rouwcentrum met aula en koffiekamer 0113 214291 06 10730321 info@uitvaartinzeeland.nl www.uitvaartinzeeland.nl Telefoon 0113-340381 I Benonistraat 3,4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl pabutler@zeelandnet.nl Rouwcentrum: Maalstede 1 a Kapelle Op deze online webshop zijn naast de associatie- kaarten, ruim 1100 andere artikelen terug te vinden. Deze kunt u zowel thuis als in de uitvaartwinkel aan de Kreukelmarkt in Goes laten bezorgen. Het is natuurlijk ook mogelijk om inspiratie op te doen in de fysieke uit vaartwinkel. Neem in dat geval wel eerst even contact op met Alexandra, want de uitvaartwinkel is alleen op afspraak geopend. Alexandra Markusse Kreukelmarkt 16 4461 HW Goes T:O113 214291 M: 06 10730321 W: www.uitvaartinzeeland.nl [ZORG Peter Butler Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes (0113) 311 444 www.uitvaartzorgcentrum.nl Uitvaartverzorging Alexandra en Boef Een mooi voorbeeld hiervan zijn de associatiekaarten die onlangs zijn ontwikkeld. Met deze kaarten kunnen ouders, begeleiders of leer krachten een kind voorberei den op een overlijden en de uitvaart. Dit product bestaat uit 35 kaarten en een duide lijke handleiding. Foto’s la ten alle onderdelen zien die bij een uitvaart komen kij ken. En nu komt het bijzon dere aspect in dit verhaal; want de zoon van Alexan dra heeft een actieve rol ge speeld in de totstandkoming van dit product. De zevenja rige Boef is op een groot deel van de foto’s te zien samen met zijn witte beer. “Het was heel bijzonder om dit -..■..I"- Tf UITVAART O www.de-bevelander.nl •- samen met mijn zoontje te doen”, blikt Alexandra te rug. Ook bij Boef kwamen er veel vragen naar boven, net zoals bij ieder kind wanneer ze te maken krijgen met een overlijden of uitvaart. Elke uitvaartondernemer zou deze kaarten in zijn tas kun nen hebben, zodat kinderen goed voorbereid kunnen worden op alles wat komen gaat. Bij elke verkoop gaat er een gedeelte van de op brengst naar Stichting Jay- den. De kaarten zijn met of zonder beer verkrijgbaar bij de boekhandel en natuurlijk ook in de uitvaartwinkel aan de Kreukelmarkt of op www.samenverliesverwer- ken.nl GOES - “Het is niet alleen mijn baan. Het is mijn le ven”, vertelt Alexandra Mar kusse over haar werk als uitvaartondernemer. “Ik wil samen met de nabestaanden een afscheid creëren waar zij mee verder kunnen. Het is een kantelpunt in het le ven wanneer je afscheid moet nemen van iemand waarvan je houdt. Het is heel mooi om dat te mogen begeleiden. Ik doe het met hart en ziel en heel mijn ge zin leeft erin mee.” "De verbindende factor bij uw uitvaart voor een liefdevol afscheid..." 5— --- - Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit 24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303 Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorginR.nl Of mail naar: info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl i Heeft u geen computer bel ons voor vrijblijvende informatie op bovengenoemd nummer. Monique Dommanschet UitvaarfbeZieltng De zekerheid vooreen waardig en betaalbaar afscheid! T 0113-23 15 77 M 06- 512 774 73 roeland-uitvaart.nl info@roeland-uitvaart.nl 25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid-Qevetand Gobi de Feijter 0113-639 108 Dag en nacht bereikbaar www.lindavanwingen.nl Striepseweg 4,4435 RL Baarland Ook wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u ons inschakelen. JÊ Alexandra Markusse in de uitvaartwinkel aan de Kreukelmarkt in Goes. johari Hoekman

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 6