nii Erfpacht kan financiële voordelen opleveren r TIMMERMAN I a I L 1 i I pjr 'iTTiT A A R D I M A K E L KOOP ONDERSTAANDE WONINGEN OOK OP ERFPACHTGROND EEN GREEP UIT ONS BESTAANDE AANBOD: NVM VERKOOP- PLANNEN? ‘^1 J lïll -kJ '3,^ VANAF 179.840 V.O.N. VANAF 210.000 V.O.N. VANAF 239.488 V.O.N. VANAF 130.194,- V.O.N. Erfpacht kan aanzienlijke financiële voordelen bieden boven aankoop van grond voor een woning. Goes besloot in 2013 om een gemoderniseerde vorm van erfpacht mogelijk te maken voor woningkavels. NIEUW GOES, VALCKESLOTLAAN 31 NIEUW GOES, SCHELDESTRAAT 1 NIEUW GOES, BEUKENSTRAAT 163 NIEUW KLOETINGE, JAN WOLKERSLAAN 39 NIEUW GOES, JAN STEENSTRAAT 8 BEL ONS DIRECT! 0113 - 23 33 40 GOES NOORD, Parkzicht II MANNEE, Rietvelden II MANNEE, Duvensteijn www.timmermanmakelaardij.nl MANNEE, Rietvelden I 149.000,- K.K. 189.000,- K.K. €189.000,- K.K. 254.500,- K.K. €199.000,- K.K. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 september 2015 29 I2 v t' i «s In Nederland staat een groot aantal huizen niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. Erfpacht is een recht dat het midden houdt tussen eigendom en huur. De erfpachter betaalt een vergoeding, de canon ge noemd. Hij mag daarvoor de grond en de daarop staande woning te gebruiken alsof hij eigenaar van de grond is. Er kan sprake zijn van gemeen telijke erfpacht of particuliere erfpacht. De meeste gemeenten ver kopen hun grond bij de ont wikkeling van bouwprojecten aan de projectontwikkelaar of direct aan de uiteindelijke eigenaar. In sommige ge meenten heeft de gemeente de grond niet verkocht aan Gelijkvloers wonen aan het park! De woning is voorzien van een slaap- en badkamer op de begane grond en kan eenvoudig uitgebreid worden tot een echte gezinswoning. Standaard uitge rust met keuken en badkamer. Deze 3 vrijstaande woningen met in pandige garage beschikken over een slaap- en badkamer op de begane grond en een op het water of een groenstrook gerichte woonkamer van bijna 40 m2. positie van de eigenaar. Hij (of zij) heeft ook het recht de grond die hij in erfpacht heeft te voorzien van een opstal en deze opstal -inclusief het erfpachtrecht- te verkopen. In de praktijk komt het ove rigens vaak voor dat de ca non in een keer voor de ge hele looptijd van de erfpacht wordt afgekocht. Erfpacht wordt vaak verleend voor een bepaalde tijd. 49 en 99 jaar komen het meeste voor. Gemeentes willen via erf pacht invloed kunnen uit oefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Door bouwkavels uit te geven in erfpacht en niet in eigendom profiteert een gemeente van de waardestijging. Goes bij voorbeeld, heeft in novem- Riante halfvrijstaande woningen met extra grote garage. Naast de riante standaarduitvoering (530 m3) zijn er tal van extra uitbreidingsmogelijkhe den. De woning is volledig v.v. kunst- stofkozijnen. deel voor de koper oplopen tot wel 40.000 euro. Zo kan de ontwikkelaar een nieuw bouwwoning aanbieden voor 139.000 euro vrij op naam. De te betalen canon komt dan uit op 1400 euro bruto per jaar, ofwel 117 euro per maand. Vooral mensen die anders moeite zouden heb ben om de financiering rond Deze halfvrijstaande woningen zijn voorzien van een ruime slaap- en bad kamer op de begane grond en een grote garage. Eventueel kan er wor den gekozen voor een extra woonver- dieping. Wonen naar wens! te krijgen, zoals jongeren die nog maar pas op de arbeids markt zijn of ouderen, kan erfpacht de doorslag geven. Sinds 1 juli wordt er wel btw over grond geheven, maar de canonvergoeding blijft redelijk laag. De betaalde canon is bovendien volledig aftrekbaar voor de inkom stenbelasting. ‘s-Gravenpoldersegweg 2 4462 CG Goes, T: 0113 - 23 33 40 ber 2013 besloten om een gemoderniseerde vorm van erfpacht mogelijk te maken voor woningkavels. Doel hiervan is de woningbouw een steuntje in de rug te ge ven. In maart 2014 besloot het college erfpacht ook voor bedrijfskavels aan te bieden. In geval van bijvoorbeeld een rijtjeswoning kan het voor- de eigenwoningbezitters maar verpacht. Dat wordt ook wel gemeentelijke erf pacht genoemd. Naast gemeentelijke erf pacht geven steeds meer grondeigenaren grond uit in erfpacht, in plaats van dat de grond wordt verkocht. Het gaat om bijvoorbeeld parti culiere vastgoedeigenaren, kerken, waterschappen en Verenigingen van Eigena ren. Dit wordt particuliere erfpacht genoemd. Erfpacht is een zakelijk recht. Het is een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft, of de pacht opzegt. De erfpacht- houder heeft daardoor in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de In sommige gemeenten heeft de gemeente de grond niet verkocht aan de eigenwoningbezitters maar verpacht. Dat wordt ook wel gemeentelijke erfpacht genoemd. Foto: PR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 29