09/09/1 5 I 3x de haltetaxi Erop uit tip: Ontdek de Oosterschelde il 50 jaar Zeelandbrug: de brugwachter toen en zijn werk B Informatierubriek van de Provincie Zeeland Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl Vragers en aanbieders van ruimte komen samen in Makelpunt Middelburg Start voorbereidende werkzaamheden Tractaatweg www.zeeland.nl/zeelandbrug Provincie Zeeland Provincie werk Connexxion verzorgt voor heel Zeeland het openbaar busvervoer. Maar bent u al bekend met de haltetaxi? Hier geven wij drie vragen én antwoorden over de haltetaxi in Zeeland. 1. Wat is de haltetaxi? De haltetaxi is een taxivoertuig. De halte taxi is vervoer van bushalte naar bushalte in Zeeland en sluit aan op de dienstregeling van de bus. U dient vooraf uw reis met de haltetaxi te reserveren. 2. Waar en wanneer rijdt de haltetaxi? De haltetaxi rijdt tussen kernen, op trajecten waar voorheen openbaar busvervoer was. De haltes herkent u aan de sticker 'HALTETAXI' op het haltebord. In 1965 werd de huidige Zeelandbrug geopend als Oosterscheldebrug. De brug was toen in beheer van de N.V. Provinciale Zeeuwse brug maatschappij. De N.V. zorgde voor de werkroosters van de brugwachters. Een werkdag bestond uit twee shiften: van 7.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 22.00 uur (weekend van 9.00 tot 22.00 uur). In de jaren '90 veranderde dit. Na 22.00 uur was de brug dus tot Zin in een lezing over het weer in Zeeland (9 september), wilde wieren excursie (10 september), workshop natuurfotografie Schelhoek (11 september) of een natte laarzentocht in de Krabbenkreek (12 september)? Nog tot en met 12 september kunt u de De lijst met haltetaxi-haltes vindt u op onze website. De taxi is beschikbaar op werkdagen van 7.00 tot 23.00 uur, op zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur en op zondag van 9.00 tot 23.00 uur. 3. Hoe werkt de haltetaxi? De haltetaxi reserveert u via 088 - 23 58 000 of via info@haltetaxi.nl. De eerste keer worden uw gegevens genoteerd voor het aanmaken van een gebruikerspas. De haltetaxi moet minimaal 1,5 uur van 7.00 uur gesloten voor de scheepvaart. In de winterperiode was er een dagdienst op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De brugwachter had dan telefoondienst in het weekend van 7.00 tot 19.00 uur. Dat is iets wat we ons nu niet meer voor kunnen stellen. Tegenwoordig bedienen de medewerkers van de Nautische Centrale in Vlissingen de Zeelandbrug op afstand: 24 uur per dag. Oosterschelde ontdekken tijdens de Oost- erscheldeweek 2015. Nederland heeft twintig Nationale Parken met een bijzonder eigen ecosysteem. De Oosterschelde is sinds 2002 het grootste nationale park: een wereld van getij, wind en water. Nationaal Park Oosterschelde tevoren worden aangevraagd. Dit is nodig om aansluitgarantie op de bus te kunnen bieden. De gebruikerspas krijgt u binnen vijf werkdagen toegezonden naar uw huisadres. Ook mensen buiten Zeeland kunnen de pas aanvragen. U kunt in de haltetaxi contant betalen of op rekening reizen. Let op: u kunt in de haltetaxi geen gebruik maken van uw OV-chipkaart of uw abonnement. Meer antwoorden op vragen en de haltetaxi-haltes vindt u op: www.zeeland.nl/haltetaxi De brugwachter bediende de Zeelandbrug vanuit het brugbedieningshuis boven de brug aan de Zierikzee-kant: ook wel het 'viskommetje' genoemd. Hij bepaalde wanneer de brug open moest. Met de verrekijker in de.hand noteerde hij de namen van de passerende schepen in verband met eventuele familiebericht en. Bij nacht en ontij zijn er ongetwijfeld vreemde scheepsnamen genoteerd. Later nam de douane deze taak over toen de Roompotsluis in gebruik werd genomen. Tegenwoordig telt de Nautische Centrale het aantal schepen en pleziervaart, die ze digitaal bijhouden in het Informatie Volgsysteem Scheepvaart. (Bron: Piet Stouten. Hij was brugwachter van de Zeelandbrug van 1984 tot 2008) organiseert al zeven jaar de Ooster- scheldeweek, die mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Zeeland. Een overzicht van alle activiteiten en informatie leest u via: www.ontdekdeoosterschelde.nl De voorbereidende werkzaamheden aan de ver breding van de Tractaatweg zijn op 1 september gestart. Zo worden er door de DELTA Netwerkgroep en an dere netwerkbeheerders kabels en leidingen langs het traject verlegd. Ook worden de leeg staande panden gesloopt. De (graaf)werkzaamheden zijn begonnen op de locatie Zwartenhoek. Daarna volgen de Axelse Sassing en de Molenverkorting. Planning is dat in 2016 gestart wordt met de grote werkzaamheden voor de verbreding van de weg. Omleidingen Er zijn omleidingsroutes om hetverkeer veilig om het werk heen te leiden. De route Terneuzen - Zel- zate is een fietsroute voor scholieren. De scholen in Terneuzen zijn ingelicht om de leer lingen en hun ouders op de hoogte te stellen van de werkzaamheden en het werkverkeer op de school route. De verbreding draagt bij aan de bereikbaar heid en een veilige afwikkeling van het toenemende verkeer sinds de komst van de Westerscheldetun- nel en de Sluiskiltunnel. Meer informatie op: www.zeeland.nl/tractaatweg Bent u op zoek naar een pand of ruimte voor acti viteiten voor buurtbewoners, hobbyclubs of (sport) verenigingen, vrijwilligerswerk, een vergadering, een bridgetoernooi of het geven van een work shop in Middelburg? Wilt u een ruimte aanbieden in Middelburg die multifunctioneel kan worden gebruikt? Lees dan verder. Makelpunt Middelburg is een initiatief van de gemeente Middelburg en omvat de website www.makelpunt-middelburg.nl. Hier komen vraag en aanbod van ruimte samen. Niet-commerciële partijen, zoals scholen, zorgorganisaties en overheden kunnen hun beschikbare ruimten gratis aanmelden. Verenigingen, organisaties en particulieren kunnen hier ruimte zoeken. Zo krijgen de beschikbare panden een hogere bezettingsgraad en leveren de nieuwe activiteiten een bijdrage aan de leefbaarheid in de stad. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Zeeland vanuit 'Nieuwe Wegen', en bedoeld om (gedeeltelijke) leegstand van maatschappelijk vastgoed tegen te gaan. Meer informatie: www.makelpunt-middelburg.nl en www.zeeland.nl/ruimte/leefbaarheid COLOFON Redactie: afdeling Communicatie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland. Fotografie: Anda van Riet (Haltetaxi), Silco Saaman (Zeelandbrug). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118-6310 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11Of schrijf naar Postbus 60014330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 23 september 2015. Provinciewerk leest u ook via: http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk Lees wekelijks waarover GS besluiten iedere dinsdag vergaderen de Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland en nemen zij besluiten die Zeeland aangaan. De besluitenlijst staat 's middags na afloop van de vergadering op www.zeeland.nl ;r deze besluiten; st leest u meer over de verschillende onderwerpen waar GS een besluit over namen. Daar treft u ook een greep uit de publieke agenda van de gedepu teerden en de commissaris van de Koning. Eerdere openbare besluiten vindt u terug m het archief. In december 2015 is het vijftig jaar geleden dat de Zeelandbrug werd aangelegd. In aanloop naar dit jubileum leest u de komende maanden over deze onmisbare schakel tussen Schouwen-Duiveland (Zierikzee) en Noord-Beveland (Colijnsplaat). Deze keer: zó werkte de brugwachter en zijn werkrooster. j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 26