811 dermaTeam Nut van therapeutische elastische kousen w. M LAST VAN VERMOEIDE BENEN OF KRAMP? STAAND OF ZITTEND BEROEP? OLDEKAMP WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015,09.00 -15.00 UUR OLDEKAMP MEDISCH IS DÉ SPECIALIST VOOR THERAPEUTISCHE ELASTISCHE KOUSEN, SPORTBANDAGES, SPORTCOMPRESSIEKOUSEN EN BORSTPROTHESEN. IV DERMATEAM, BEATRIXSTRAAT2D, GOES i r S| FL' «r Bezoek de beenmeetdag van Oldekamp Medisch in samenwerking met dermaTeam. Een vaatlaborant meet de doorstroming in de aderen van uw benen en u krijgt advies om eventuele klachten te verminderen of te voorkomen. U kunt vanaf donderdag 10 september telefonisch een afspraak maken via 0118 - 415 787. w B •«Sr - V K üt üH Bij steunkousen denk je al snel aan dikke, vleeskleurige kniekousen, die je met geen mogelijkheid kunt aantrekken. Deze kousen kunnen echter van levensbelang zijn. En de kousen van nu mogen gezien worden. I .-r i O www.de-bevelander.nl M Toen de dokter haar door- ■k Bij mensen met lymfoe- deem, spataders of een open been is vaak sprake van een opeenhoping van vocht in de benen en/of armen. Dit, komt doordat Tegenwoordig zijn er ge lukkig ook mooie, moderne er teveel lymfevocht wordt geproduceerd of doordat er te weinig vocht wordt af gevoerd. In beide gevallen worden de armen of benen dik en pijnlijk door het opge hoopte vocht. neer de patiënt geen vocht in zijn of haar benen heeft. Soms kan het daarom nodig zijn om de benen van tevo ren in te zwachtelen of om verbandkousen te dragen. mevrouw Lamee (72) uit Spijkenisse. “Elke avond waren mijn benen zo dik en pijnlijk dat ik de deur niet meer uitkwam. Ik zat met mijn benen omhoog voor de televisie in plaats van bij mijn kaartclubje en ik miste die meiden enorm." verwees naar een leveran cier van elastische kousen, kwam ze er achter wat er te genwoordig allemaal moge lijk is op dit gebied. “Ik heb nu prachtige, moderne kou sen en kan met gemak weer een hele avond kaarten.”, zegt mevrouw Lamee. “Mij krijgen ze niet meer achter de geraniums.” n Door van buitenaf druk te geven op het weefsel, rem je de productie van vocht. Therapeutische elastische kousen hebben een af nemend drukverloop, wat zorgt voor een optimale af voer van vocht en afvalstof fen richting het hart. Er kan hierdoor geen vocht opho pen in de benen, waardoor klachten minder worden. Voor het bepalen van de juiste kous, is het van be lang dat de maten van be nen of armen nauwkeurig gemeten worden. Dit wordt gedaan door een bandagist; een medewerker van een leverancier van elastische kousen. De kousen moeten worden aangemeten wan- Steunkousen zijn kousen of panty's die lichte steun geven en die zonder recept verkrijgbaar zijn in de winkel. Fotorpr BE EN MEETDAG In de volksmond wordt vaak gesproken over steunkou sen of simpelweg kousen. De officiële naam is echter therapeutische elastische kous. Steunkousen zijn kousen of panty’s die lichte steun geven en die zonder recept verkrijgbaar zijn in de winkel. Therapeutische elastische kousen worden met een medische indicatie voorgeschreven door een arts of specialist en worden aangemeten door een ban dagist. “Ik moest wat schroom overwinnen, maar toen ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan”, vertelt De Bevelander woensdag 9 september 2015 23 kousen, die gezien mogen worden. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren en uitvoe ringen. Het aan- en uittrek ken van de kousen is een intensieve bezigheid, maar hier zijn diverse aan- en uit- trekhulpmiddelen voor. Met een geschikt hulpmiddel kun je zelfstandig en met weinig kracht de kousen aan- en uittrekken. f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 23