I I I I Het moment om een kijkje te nemen in een van de vele monumenten ■i BW MONUMENTEN k- h O www.de-bevelander.nl cF Wie kent er niet zo’n monumentaal pand waar je regelmatig langskomt en waarvan je je afvraagt hoe het er van binnen uit ziet. Een landhuis met heel veel kamers. Een statig grachtenpand met heel hoge plafonds. Of een kasteel met een bijzondere geschiedenis. Op zaterdag 12 september openen in heel Nederland diverse monumenten hun deuren voor publiek tijdens de Open Monumentendag. Hét moment om een kijkje te nemen in een van de vele monumenten die ook onze provincie rijk is. HET THEMA VAN DIT JAAR IS KUNST EN AMBACHT Op zaterdag 12 september openen in heel Nederland monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag ■SSSE I--1 door Mariska den Hartog Foto's: PR We hebben in totaal rond de 35 deelnemende locaties en de belangstelling daarvoor neemt ieder jaar toe”, vertelt hij. “Het wordt echter wel lastiger om, met name parti culiere, locaties te vinden die willen deelnemen. Dat is wel te begrijpen, want als je als particulier je pand openstelt, krijg je toch heel wat vreem- 17de eeuw de vismarkt, Lek ker bij Maas is een woonhuis uit 1520 en de Meekrapstoof is een oud fabrieksgebouw en behoort tot het industrieel erfgoed. De eigenaren of be- Martin Knippenburg van Our Sea Side verzorgen de diners. Reserveren kan via www.di- nerenineenmonument.nl Wie het Stadhuis aan de Gro te Markt in Goes wil bekij ken, heeft dit jaar pech. Het pand wordt gerestaureerd en is daarom niet toegankelijk. De stad heeft echter nog tal van andere monumenten om De Bevelander woensdag 9 september 2015 21 Boven: Cornelia Quackshofje (Zeemanserve) - een verborgen pareltje in Vlissingen. Onder: Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. heerders van het betreffende monument zitten eveneens aan tafel en vertellen over de geschiedenis van de loca tie. De bezoekers krijgen een vijfgangen diner dat bereid is met streekproducten, voor namelijk uit Schouwen-Dui- veland. Chefs Bart de Bree en Zeeland telt zo’n 4000 monumenten. We maken in Ne derland onderscheid tussen vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeen telijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten. Rijksmonumenten zijn door de overheid gedefinieerd als gebouwen van vijftig jaar of ouder die moeten worden beschermd om ze voor toekomstige generaties te bewaren. Lekker bij Maas en in Noord- gouwe in de Meekrapstoof. den over de vloer; Maar voor In het Jacobshofje was in de het organiserend comité is het leuk om af en toe met iets nieuws te kunnen komen. Anders heb je vaak dezelfde monumenten. Een kerk of de Lange Jan kunnen mensen toch wel bezoeken.” Op Schouwen-Duiveland lijkt doen maar liefst 70 loca ties mee aan de Open Monu mentendag. Het merendeel van die locaties betreft een kerk of museum. Maar er zitten ook een paar unieke locaties bij zoals bunkers en bijzondere woonhuizen. Voor het eerst dit jaar kun nen mensen op drie locaties dineren in een monument. In Zierikzee kan dat in het Jacobshofje, in Dreischor bij ZEELAND - Het thema van dit jaar is Kunst en Ambacht. De Stichting Open Monumenten dag stelt ieder jaar een thema vast en is gehuisvest in Am sterdam. Van daaruit werken ze samen met zo’n driehon derd plaatselijke comités die voor hun eigen dorp, stad of regio locaties en activiteiten organiseren tijdens de Open Monumentendag. De gemeen ten Vlissingen, Middelburg en Veere hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsverband. Al een aantal jaren geven zij gezamenlijk een Walcherse brochure uit waarin alle deelnemende locaties en ac tiviteiten vermeld zijn. Edske Hennekam van de gemeente Vlissingen zit in het organi satiecomité. “Er zijn wel een paar publiekstrekkers in Vlis singen. De stadswandeling doet het altijd goed, mensen vinden de rondleidingen over het Scheldek wart ier heel leuk. Ook het beklimmen van de Sint Jacobskerk wordt veel gedaan. Een aanrader is ver der het kanonschieten op het Rondeel tussen de Voorhaven en de Jachthaven. In de mid dag demonstreert de schiet sportvereniging deze antieke kanonnen.” Zeeuwen zijn volgens Hen nekam geneigd eerder naar iets nieuws te gaan, een lo catie die ze nog niet kennen. Maar ook voor de ‘vaste’ lo caties is voldoende animo. “We hebben mensen uit het hele land die bijvoorbeeld ieder jaar een andere regio aandoen tijdens Open Monu mentendag. Vroeger was het voetveer en het busvervoer gratis, dat is nu niet meer. Ik denk dat met name het aantal Belgische bezoekers daardoor wat afgenomen is. Hennekam vindt het moeilijk om exacte bezoekersaantal len te noemen, aangezien het om verspreide locaties gaat waar niet geturfd wordt. In Middelburg doen ze dat wel. Jacky Nijsen van de gemeente Foto: PR te bezoeken. Speciaal voor Open Monumentendag ligt tweemastklipper De Avon tuur afgemeerd aan de Albert Joachimikade voor de oude Strafgevangenis. Ook andere historische schepen van het varend erfgoed liggen hier. Deze zijn allemaal gratis te bezichtigen. Vanaf de Grote Markt begeleiden stadsgidsen bezoekers langs en in de panden rondom de stadshaven. De Grote of Ma ria Magdalena Kerk is door het jaar heen al te bezoeken, maar tijdens Open Monu mentendag verzorgt zang groep Vocal Group Keychan- ge gedurende de ochtend een aantal muzikale optredens. Ook in ‘s-Heer Hendrikskin- deren kan het publiek bij rij tuig- en meubelstoffeerderij Brouwer kennis maken met diversen ambachten, aanslui tend op het thema Kunst en Ambacht. Een Amerikaanse schoolbus pendelt tussen Historisch Museum De Be velenden en de rijtuig- en meubelstoffeerderij Brouwer. In Oud Sabbinge stellen or gelmakers Nijsse Zoon hun werkplaats open. Zij laten zien hoe orgels op ambachte lijke wijze met houtsnijwerk worden gebouwd. Voor een compleet overzicht: openmonumentendag.nl De Meekrapstoof in Noordgouwe. Dankzij de restauratie, die in 1997 werd afgerond, is dit een van de best bewaarde herinneringen aan de meekrapindustrie op Schouwen- Duiveland. Middelburg weet dat er tij dens Open Monumentendag zo’n drieduizend bezoekers het Stadhuis aandoen. “Voor het Abdijcomplex is dat on geveer hetzelfde aantal. De Nieuwe Kerk en het Stad huis zijn het drukstbezocht. «COfit UMQ. JÏ3K3ASO3KS, tTOcTTJ f wtpa LKneoimii’n, Z1OTR. sTOnmiiSuum»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21