ns TANKNERGENS Mee-regeren kun je leren liiiTW-'TÏÏliU Bij Dirk in Gons gegarandeerd de laagste HlcrpriK Eijs@wï Les poulets d’anvers ij -A 2L Tl Blijf je verbazen ruitschade? Bewust botsen en bewegen Wat is de leukste club Bibliotheek Kruiningen gaat stevig verbouwen Weel krant JU- Schuilt er een gemeenteraadslid in je? Nog steeds EZIBEZH DE FRANSE SLAG IN HET ECHT OPEN MONUMENTEN Naar Film by the Sea met overnachting 21 de leuköte jiuiwdidlLen! Trekkermuseum in herfst open A\ Glashandel w MELIESTE op montage HR-isolatieglaS Il Dg Bevelander www.de-bevelander.nl Woensdag 9 september 2015 KLIK WIN ACTIE Door Peter Urbanus D autotaalglas Wij zien elkaar weer vanaf dinsdag 22 september Jan Louwerse uit Yerseke maakte zelf mee waar de film over vertelt Ergens anders in Goes goedkoper? Wij betalen het verschil terug! Beukenhof 1, Goes Waar staan wij: Dinsdagmiddag - Rilland Donderdag - Bergen op Zoom Vrijdag - Winkelcentrum de Spinne (Goes) Zaterdagmorgen - Krabbendijke Zaterdagmiddag - Hansweert Ga snel naar, deweekkrant.nl/actie In heel Zeeland zijn dit week end tientallen monumenten opengesteld voor het publiek Autotaalglas Goes 0113-251700 Optiek Optometrie www.eijsermans-optiek.nl adtes uewt Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 NISSE - In september en ok- tober-is het Trekkermuseum in de weekenden open. In de herfstvakantie is het Trek kermuseum ook van woens dag 21 tot en met zondag 25 oktober en van woensdag 28 tot en met zondag 1 novem ber geopend van 13.30 tot 16.30 uur. www.trekkermu- seum-otmmz.nl heid. Hans de Win heeft de cursus ontwikkeld. Hij heeft dat gedaan door kennis van uit meerdere disciplines te verwerken tot één geheel. Daarnaast heeft De Win zich o.a. laten inspireren door de Geweldloze Com municatie en de systeem theorie. De Win is leraar Ai kido bij Saam en adviseur en trainer bij Pleegzorg Ad vies Nederland. De cursus wordt dit najaar opnieuw gegeven in Goes en Mid delburg. Inschrijven kan op www.saam-aikido.nl/bot- sen-bewegen-bewustzijn/ dezelfde locatie, in Bach- ten Vaete, haar deuren. Het is de bedoeling dat alle veranderingen in Reimers- waal in de loop van 2016 gerealiseerd zijn. Leden kunnen tijdens de tijdelijke sluiting voor het lenen en terugbrengen van materialen gebruik maken van andere vestigingen van de Bibliotheek Oos- terschelde. De dichtstbij zijnde vestigingen zijn de in Yerseke, Krabbendijke, Wemeldinge of Kapelle. gevraagd voor vier criteria: sfeer, sportiviteit en respect, betrokkenheid vrijwilligers en deskundigheid bestuur (cijfers tussen 1-10). Het uit brengen van een stem is ge heel gratis. Ook dit jaar is Spieren voor Spieren het goede doel dat aan de verkiezing is ver bonden. Zij ontvangen een mooie cheque tijdens de Award Uitreiking. De ver kiezing wordt georganiseerd door Vote Company in sa menwerking met Sport FM, Wij Willen Sport en Spieren voor Spieren. Ben je steeds boos over de gemeentepolitiek? Of zou je eigenlijk politiek actief willen worden, maar kwam het er niet eerder van? ProDemos verzorgt dit najaar in Kapelle een cursus die burgers wegwijs maakt in de gemeentepolitiek. “Misschien schuilt er wel een raadslid in je”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp. staatsinrichting, het func tioneren van een gemeente, lobbyen, standpunten uit dragen en tenslotte in de kunst van het debatteren. Kapelle is de enige Zeeuwse gemeente waar deze cur sus wordt aangeboden. “In 2013 hielden wij al de cur sus ‘Schuilt er een gemeen teraadslid in mij?’”, vertelt burgemeester Stapelkamp. “Dat leverde ons twee raads leden op.” De nieuwe cur sus moet de koudwatervrees verder wegnemen. De cur sus begint 30 september. Ka pellenaren gaan voor, maar ook mensen uit naburige gemeenten zijn welkom. Er zijn dertig plaatsen. Foto: Johan van der Heijden Tekst: Rachel van Westen WILHELMINADORP - “We mogen nooit vergeten wat hier gebeurd is." Het zijn de woorden van Menno Polderman uit Heinkenszand. Hij doelt op een vliegtuig dat op 22 juni 1943 is neergestort in de Wilhelminapolder. Zes bemanningsleden werden gevangen gezet en vier bemanningsleden vonden de dood in deze prachtige, uitgestrekte polder. Een dag na deze tragedie vond de opa van Menno, Willem Gerardus Sonke, een jas van een bemanningslid. "Mijn opa moest de jas inleveren, maar het is hem gelukt om de emblemen eraf te halen en die zijn altijd in onze familie gebleven.” Onlangs stuitte Menno weer op de emblemen en hij wilde toch meer weten over het verhaal achter deze stukjes stof. Hij dook in de geschiedenis van deze vreselijke tragedie en realiseerde zich al snel dat dit stukje geschiedenis bekend moet worden onder het grote publiek. Afgelopen zaterdag kwam hij iets heel bijzonders tegen... Lees verder op pagina 13 GOES - Zeeland beleefde dit voorjaar het ontstaan van een nieuwe cursus, waarin het leven van de deelnemers centraal staat. Het gaat om de cursus Botsen, Bewegen en Bewustzijn. De eerste deelnemers uit Goes en Mid delburg zijn enthousiast. De cursus is ontwikkeld met de bedoeling mensen meer mogelijkheden te geven om ontspannen te leven, met minder moeite en meer grip op het leven. Daarbij kun je denken aan beter om leren gaan met conflicten, span ningen, stress en onzeker- REIMERSWAAL - De vierde editie van de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging is gestart in de gemeente Reimerswaal. Ook bij deze editie draait alles om de mening van de leden. Tot en met 11 oktober kan er in de gemeente Reimerswaal kos teloos via de website www. leukst esport vereniging, nl gestemd worden. Welke sportverenigingwordtstraks uitgeroepen tot de Leuk ste Sportvereniging van de gemeente Reimerswaal? Bij het uitbrengen van een stem wordt een rapportcijfer KRUININGEN - De Biblio theek in Kruiningen vanaf 21 september 2015 omge bouwd tot een centrale ves tiging. Geleidelijk zullen de overige vier vestigingen in Yerseke, Krabbendijke, Rilland en Hansweert om gezet worden naar vier Bieb in de buurt punten. De be staande twee Boek je Boek afhaalpunten, in Oostdijk en Waarde, blijven in de huidige vorm. Op maandag 4 januari 2016 heropent de Bibliotheek Kruiningen op KAPELLE - Gemeentepolitiek gaat over parkeerbeleid, wo ningbouw, onderhoud aan openbare voorzieningen, vernieuwing van het riool, het dorpshuis, subsidies, jeugdzorg, afvalinzameling en vele andere zaken. Ieder een heeft er wel een mening over. Tegelijkertijd is het moeilijk om mensen zover te krijgen dat ze politiek ac tief worden. Veel gemeente- raadsfracties en afdelingen van politieke partijen heb ben behoefte aan vers bloed. Daarom verzorgt ProDemos in Kapelle een cursus die burgers wegwijs maakt in Tel. (06) 302 72158 GOES www.meliegtt9las.nl 4 (woningen oudet dan 2 jaa t Klik&WIn

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 1