I SCAPINO I’ Gratis 2e entreekaartje! BEVELAND KORT f op het 2e kinderartikel met actielabel* MOYOARK H3 •WH Dat loont. F Boerenontbijt nieuwkomers Geen gevaar door asbest SVRZ werkt met Kenniscentrum Een nazomerse wandeltocht Tentoonstelling Heimatlos Budget voor de bibliotheek 1 SMi Tentoonstelling Zeeuwse quilts Wilde pruimen gezocht Bij besteding van 25* ÏÏ^b^jdanïand plezant ioncfj O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 26 augustus 2015 7 nl. in Zeeland beschikbaar is. I l C www.kenriiscentrumjongdementie.nl COLIJNSPLAAT - Quiltclub De Zeeuwse Meisjes bestaat al zes jaar. De club verzorgt een tentoonstelling. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus zijn er ruim 75 quilts handge maakte quilts te bewonde ren. Ook andere handwerk- stijlen zoals breien, kaarten maken of haken, zijn te zien. Dit zelfde weekend is ook de Kunstroute van Noord Beve- land. De tentoonstelling is van 10.00 tot 17.00 uur aan de Noordlangeweg 42, 4486 PR Colijnsplaat. verhaal op agrarisch gebied verteld én is er allerlei ander interessants. De deuren van de boerderij staan vanaf 8.45 uur open, de burgemeester zal zijn welkomstwoord rond 9.00 uur uitspreken. KRUININGEN - Afgelopen week zijn op twee aangren zende woonkavels aan de Donkervliet in Kruiningen restanten van asbesthou dend plaatmateriaal gevon den. De tuinen zijn namens de gemeente onderzocht en er blijken geen risico’s voor de volksgezondheid te zijn. Er was sprake van slechts een enkel stuk plaatmateri aal. De bewoners van deze huizen en uit- de rest van de wijk kunnen veilig in de tuin werken. GOES - Zorgorganisatie SVRZ heeft zich aangesloten bij het landelijke Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd, waarbij 21 organisaties zijn aangesloten. Samen delen ze kennis en ervaringen en adviseren landelijke orga nisaties zoals zorgverzeke raars en de overheid over kwesties rondom mensen met dementie op jonge leef tijd. Door deze aansluiting komt ook de kennis over de specialistische zorg voor jonge mensen met dementie - 4 j YERSEKE - Op vrijdag 28 augustus is het zover, dan barst het Watch Out-spektakel weer los op het parkeerterrein van het bungalowpark in Yerseke. Dit jaar voor de 10e keer. Watch Out is sinds 2006 niet meer weg te denken uit Yerseke. Het 10-jarig bestaan wordt een groot feest met bekende DJ’s en bijzondere special effects. Voor meer info check: www.watchout-events. Foto: Stijn Vercauteren. 50% KORTING! KLOETINGE - Komende zondag 30 augustus is de wandeling van Vaete tot Gasjeshoek. Twee gidsen leiden een cul tuurhistorische wandeling van 2 ’/z uur. Deze start om 14.00 uur bij de Geerteskerk, bij De Vaete, en via achter- afweggetjes komen leidt hij uiteindelijk naar de Gasjes hoek, een boomgaard vol KAPELLE - Regelmatig kom je ze tegen, wilde pruimen, al dan niet bewust aangeplant. Stichting landschapsbeheer wil deze inventariseren en op naam laten brengen, om zo meer te weten te komen over de (wilde) pruimenbo men in Zeeland. Als er bij zondere ontdekkingen zijn, willen de mensen van de stichting ze vermeerderen. Daarom wordt gevraagd om vondsten te melden. Weet u een locatie waar een wilde pruimenboom staat, meld dan de locatie zo exact mo gelijk (het liefst met een topografisch kaartje). Het is ook mogelijk om de prui men zelf te laten determi neren. Op de website www. landschapsbeheerzeeland. nl staat hoe dit gaat. Ko mende zaterdag 29 augustus is er een determinatie en informatiedag over (wilde) pruimen, ‘s Morgens is er een lezing van Vincent Tur- kelboom van de Nationale Pomologische Vereniging uit België, ‘s Middags wor den er wilde prunussen in de omgeving van Kapelle en Goes bezocht hen op naam proberen te brengen. Het goedkoopste artikel met 50% korting. Niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen. De korting is geldig t/m 13 september 2015. Specifieke voorwaarden per attractiepark vind je op scapino.nl/pretparken REIMERSWAAL - De gemeente Reimerswaal wil hoogwaar dige bibliotheek bouwen in Kruiningen. Helaas komt de financiering via een com merciële bank niet rond. De bibliotheek heeft daarom de gemeente gevraagd om een oplossing te bieden voor dit financieringsprobleem. De gemeenteraad zal worden voorgesteld om een budget van 182.000 euro voor de to tale inrichting beschikbaar te stellen. De daaruit voort vloeiende kapitaallasten worden gedurende de loop tijd van het huurcontract via de huur doorbelast aan de Bibliotheek. KAPELLE - Illustrator en kun stenares Jenny Bommert exposeert in de Cederhof te Kapelle van 8 september tot 2 november 2015. Het thema van de tentoonstelling is het lijden van de Duitse burger bevolking ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Heel Europa heeft geleden onder Hitler’s waanzin, ook de Duitse eigen bevolking. De tentoonstelling in De Bin nentuin is iedere dag te be zichtigen van 8.00 tot 21.00 uur. NOORD-BEVELAND - Burge meester Delhez heet alle nieuwe inwoners op Noord- Beveland persoonlijk wel kom. Dat doet hij zaterdag 5 september tijdens het tra ditionele boerenontbijt, dat de ZLTO, Vrouwen van Nu, de plaatselijke ondernemers en de gemeente Noord-Beve- land aanbieden. Het ontbijt is in proefboerderij De Rust- hoeve in Colijnsplaat. De in grediënten worden geleverd door de plaatselijke onder nemers. Naast een gezonde maaltijd kan er deze ochtend kennis gemaakt worden met het gemeentebestuur, is er een kleine informatiemarkt waar enkele projecten en ac tiviteiten van de gemeente getoond worden, wordt het met fruit. Deelname kost 3,50 euro, voor IVN-leden 3,00 euro. Rolstoelers en wandelwagens volgen een aangepaste route.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 7