Tassen aan de waslijn zijn goud waard! Uw kostbaarheden goudwisselkantoor I EMTE Spaaractie verenigingen ONDERNEMERS www.goudwisselkantoor.nl Beleef de Goesse historie op de Frans Naerebout O www.de-bevelander.nl Ontdek wat Geldwisselkantoor voor u kan betekenen: Goese Restanten driedaagse Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Jury Zeeuws familiebedrijf .°udwisselkantOor ,s eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar t expertise! *r De Bevelander woensdag 26 augustus 2015 21 Foto: Anthonie Fierloos Bedrijfsoverdracht 9 Taxatie Verkoop Veiling Beleggen X, ^2X4 Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed de petjes. Daar was veel be langstelling voor.” Bij Boek handel Bruna en Het Paard van Troje is ruimte beschik- Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur www.zee/ondbus/ness. nl/a wards/ Verpanden Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl Meer dan 50 locaties door heel Nederland! Inkoop GOES - Komend weekend is het weer tijd voor de Goese Zomer Restantendriedaag- se: donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus wordt het Goese zomersei zoen afgesloten. Winkeliers in de hele binnenstad bren gen tegen wel héél aantrek kelijke prijzen en op feeste lijke wijze hun waren aan de man. Drie dagen lang koopjesmarkt door het hele centrum. GOES - Tijdens Goes Kinder- stad doen Boekhandels Het Paard van Troje en Bruna in Goes weer iets leuks voor kinderen, een tassenkleur- wedstrijd. Bij deze winkels kun je tussen 11.00 en 16.00 uur gratis je eigen katoenen tas beschilderen. De tassen worden aan een lange was lijn tussen beide winkels in de Lange Vorststraat wor den opgehangen. Alle deel nemende kinderen kunnen dan later hun tas ophalen. Anthoni Fierloos van boek handel Het Paard van Troje: Dat wordt vast een vrolijk zicht! Uiteraard is deze ac tiviteit gratis. Je kunt laten zien hoe mooi je kunt teke nen en je eigen vrolijke tas te maken. Vorig jaar was er een leuke actie met gekleur- boodschappen te doen krij gen daar wat voor terug. Als tegenprestatie houden ver enigingen diverse promotie activiteiten bij onze winkel zoals autoramen wassen, een dierenknuffelkraam of EHBO demonstratie.” De ac tie bij EMTE "s-Gravenpol- der loopt van 31 augustus tot en met 10 oktober 2015. EMTE Hans de Jonge, Klim- opplein 2, ’s-Gravenpolder 0113-311775 www.emte.nl baar voor de jeugdige ‘kunst schilders’. De twee mooiste tassen worden bekroond met een boekenbon. GOES - Tegenwoordig wor den winkels en fabrieken bevoorraad door vrachtau to’s. Voordat de Zeeuwse eilanden door dijken met elkaar waren verbonden, werd alles aangevoerd per schip. Tussen Rotterdam en de Zeeuwse steden voeren zogenaamde beurtvaarders. Vrachtschepen die weke lijks heen en weer voeren. De Frans Naerebout is het enige Zeeuwse beurtschip dat nog in de vaart is. Ge bouwd in 1927 en tot de ja- ren zestig gevaren op de lijn Goes - Rotterdam. Het schip is nu geheel geres taureerd en in de oorspron kelijke staat terug gebracht. Deze week doet de'Frans Naerebout mee met Vlis- 1 W/e wil kan meevaren; de kosten bedragen 20 euro per reis. Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via 06 25272007 of via info@beurtvaarder.nl www.beurtvaarder.nl singen Maritiem. Het schip vertrekt donderdag 27 au gustus uit Goes om 10.30 uur naar Veere. Vrijdag 28 augustus vaart hij met alle historische schepen van Veere naar Vlissingen, de Sail in. Het vertrek uit Veere is rond 08.30. De terugreis Vlissingen - Veere is op zon dag 30 aug. rond 16.00 uur. De volgende dag van Veere naar Goes, vertrekken rond 10.00. Aankomst Goes rond 16.00. De Frans Naerebout is het enige Zeeuwse beurtschip dat nog in de vaart is. Foto: PR GOES - Familiebedrijven zijn momenteel in de race om de Zeeuws Familiebe drijf van het Jaar te worden. Sinds deze week is de jury bekend. Die bestaat uit voor zitter Martijn van Sabben- directeur winnaar Zeeuws Familiebedrijf 2014 Fraanje, Prof. Dr. Roberto Flören - hoogleraar Familiebedrij ven en F en Wies Saman- Secretaris Brabantse Zeeuwse Werkge versvereniging. Bij deze prijs gaat het na drukkelijk niet om Het beste familiebedrijf van het jaar. De jury kijkt vooral naar in novatie, manier van werken, historie en de economische waarde voor Zeeland. in de koker van een deelne mende verenigingen te doen die achter de kassa staan”, laat Hans weten, “Via de winkel en de media heb ik verenigingen gevraagd zich hiervoor aan te melden om de clubkas te spekken. Sub sidies zijn in de loop er ja- ren teruggedraaid en ook terugloop van leden zorgt voor minder inkomsten. De verenigingen motiveren hun leden om bij ons hun Vorig jaar hingen er in Goes gekleurde petjes aan de lijn; dit jaar worden het tassen. 'S-GRAVENPOLDER - Steun samen met EMTE Hans de Jonge ’s-Gravenpolder je fa voriete club. Hans de Jonge voelt zich betrokken bij lo kale verenigingen en gaat deze de komende zes weken sponsoren, samen met zijn klanten. “Doe je boodschap pen bij EMTE en ontvang bij iedere bestede 20,- euro een gratis sponsormunt van 0,20 euro. Deze munt kun je doneren door deze

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21