I 8 9 3 5 3 2 9 6 8 r 2 8 9 1 r 4 9 6 I 7 5 4 6 3 2 7 4 7 2 6 5 r Investeren in verduurzaming BEDRIJFSLEVEN I L O www.de-bevelander.nl eB 1 2 7 5 3 6 2 3 5 6 7 ZEEUWSE WERVEN IN TREK BIJ SCHEVENINGSE VRIESTRAWLERS Vriestrawlers zijn in Zeeland al lang geen onbekende vaartuigen meer. De Sloehaven krijgt regelmatig Scheveningse vriestrawlers op bezoek die daar hun diepgevroren ladingen lossen. De diverse reparatiewerven langs de Wester- schelde zijn inmiddels ook al jaren vertrouwd met deze schepen. Vriestrawlervloot Prokino Juultje start met app IT-- s r 2 De Bevelander woensdag 26 augustus 2015 19 door Willem den Heijer www.prokino.nl/zeeland Puzzel mee! krank stelling bedeesd V pont mevrouw midden 4 drank lekkernij 1 duivel 8 9 10 priem verlaag de toon jaarboek Sanders Puzzelboeken 1 4 8 9 10 Sudoku 39 Rem erop Volgens de meest recente cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden steeds beter. Haring (schatting: 2 miljoen ton) en makreel (schatting: 5 miljoen ton) doen het uitste kend. Vanwege de compacte scholen haring en makreel vissen vriestrawlers met de rem erop. sneeuw- hut kiel water Japanse danseres deuk in de bo dem van een fles sigaret ten papier nader hand niet doen familie lid pausen- naam omvangrijke klus voor de Foto: l/l/./W. den Heijer soort stof scherm- wapen solda tenbrood zoute loos Schotse herders hond elek trische eenheid sport ploeg in wendig orgaan ge steente aan op het verduurzamings- proces, waar de rederijen in blijven investeren. depost. Na zo’n trek kan de fabriek aan boord van een vriestrawler weer een volle dag productie draaien: sor teren, invriezen, verpakken en opslaan. Daar ligt de kracht van de Nederlandse vriestrawlers. koet- siers- bank wieler- k term achter binnen be vestiging kinder ziekte Barst De schepen vangen in krap een half uur gigantische spoor weg met één rail reken kundige opgave hoeveelheden. De stuurlie den hebben het dan over knabbelen aan een gigan tische school haring. Als ze langer vissen, barst het trawlnet door het enorme gewicht van de vangst en hebben ze een fikse scha- dieren- geluid kerk- gebruik De Nederlandse vloot telt acht vriestrawlers. Deze kun nen langdurig op zee blijven. De vangsten worden aan boord verwerkt, diepgevroren, verpakt en in vriesrui- men opgeslagen, die driekwart van het schip beslaan. De meeste vis vindt zijn bestemming in Afrika. GOES - Sinds 1 augustus is bij Prokino Juultje de Pro kino app geïntroduceerd. Hiermee is Prokino Juultje de eerste kinderopvangor ganisatie op De Bevelanden die gebruik maakt van dit geavanceerde gereedschap voor ouders. De app is ont wikkeld voor kinderopvang organisaties en bevat diverse handige hulpmiddelen om ouders te betrekken bij de opvang van hun kind. Een gepersonaliseerd fotoboek, een digitaal schriftje en het aanvragen van ruildagen zijn een aantal voorbeelden van de mogelijkheden. De Prokino app kan via een computer, smartphone en tablet gebruikt worden. Prokino hecht veel waarde aan het contact met ouders. De app biedt de mogelijk heid het contact met ouders te verbeteren en de betrok kenheid te vergroten. Ou ders kunnen altijd en overal de laatste foto’s bekijken, een berichtje sturen naar de groep of het digitale schrift je lezen van hun kind. Naast deze communicatiemoge lijkheden biedt de app op ties als het aanmelden voor warm eten, aanvragen van extra dagen en het doorge ven van afwezigheid. De app is beschikbaar voor iP- hone/iPad en Android en te downloaden via respectie velijk de Appstore of Google Play onder de naam Prokino app. persoon- lijk vnw. platform voeg woord rang- telwoord gods dienst 8 54 Energieverbruik Bij Damen Shiprepair Vlis- singen in Ritthem heeft dit jaar de SCH-24 Afrika’ van rederij Jaczon een grondige opknapbeurt ondergaan. Het terugdringen van het brandstofverbruik en het gebruik van minder milieu belastende koudemiddelen maken allemaal deel uit van de klussen die uitgevoerd worden. De klimaatbelas- ting door voedselproductie krijgt steeds meer aandacht. In onderzoeken naar de koolstof voetafdruk van voedselproducten scoort de visserij met vriestrawlers zeer goed. De SCH-302 ‘Willem van der Zwan’ lag enkele maanden voor een kant in Hansweert. de vriestrawler SCH-6 ‘Ali- da’ van de bovengenoemde rederij in 2009 een verlen ging en een ingrijpende ver bouwing van ruim een jaar. In 2012 werkte Scheepswerf Reimerswaal ook aan de vriestrawler SCH-123 ‘Zee land’ van rederij Jaczon. De trawler werd onder andere voorzien van energiezui nige koelsystemen. Dit sluit GOES - Scheepswerf Rei merswaal en Damen Shipre pair Vlissingen zijn in trek bij de rederijen die Scheve ningse vriestrawlers in de vaart hebben. Scheepswerf Reimerswaal in Hansweert heeft de handen vol gehad aan de vriestrawler SCH-302 ‘Willem van der Zwan’. Het schip lag er niet alleen een paar weken voor regulier on derhoud en reparatiewerk- zaamheden, maar ook voor aanpassingen die te maken hebben met het verminde ren van de zwaveluitstoot. Bij dezelfde werf onderging N

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19