I Kil I Dansen is een fantastische workout voor jong en oud I i I II I I rm r Oi I I GUSTUS?2015J/1Il5^EP,TEMBER}20Ï ADRES; STATIONSPLEIN 15 4401HP GOES T: 0113220401 E:INFO@MOVESZEELAND I: WWW.MOMES.NL/EÜESl V S 3E fi - 1 Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om gemotiveerd te blijven bij sport of fitness. Gelukkig is er nog een andere vorm van gezond bewegen. Dansen. Het is leuk en de tijd vliegt ongemerkt voorbij. j r 3 www.de-beveiander.nl De Bevelander woensdag 26 augustus 2015 17 r 1 1 Lx-J j|L.. T*. am gemerkt gaat het lichaam het ritme volgen wanneer we aanstekelijke muziek horen. We doen het al eeuwenlang. Als we dansen gaat de hart slag omhoog en gaan we transpireren, echter nooit te hard. Voor ongetrainde men sen is dansen zelfs gezonder dan bijvoorbeeld aerobics of joggen. Deze vormen van be weging vragen meer van het hart en de bloedsomloop. Bij dansen daalt de bloeddruk en de bloedcirculatie verbe tert, dansen is een excellente cardio-oefening. We worden fit en we vallen af. Een beetje danser verbrandt evenveel calorieën als iemand die even lang wandelt, zwemt of fietst. Amerikaans onder zoek toont aan dat square- rend, stressverlagend dus. Bovendien komen bij deze manier van bewegen op een natuurlijke manier neuro transmitters zoals endorfine vrij waardoor we ons beter en blijer voelen. Dansen heeft ook een positieve invloed op de coördinatie. Door het aanleren van de danspas sen trainen we het geheugen Bij (lansen daalt de bloeddruk en de bloedcirculatie verbetert, dansen is ook al daardoor een excel lente cardio-oefening. We worden fit en we vallen af. Foto: PR probeerlessen. Er zijn groe pen speciaal voor kinderen, of speciaal voor ouderen. Het sociale aspect is in de meeste dansscholen erg sterk ontwikkeld. Er ontstaan vriendschappen en relaties op de dansvloer. De lessen zijn bovendien op vaste tij den waardoor er structuur in de beweging ontstaat. Fietsen, wandelen, team sport, fitness. Het zijn alle maal vormen van beweging die bij voldoende inzet de gezondheid op peil hou den. Toch is afvallen of het opbouwen van conditie en spieren niet voor- iedereen voldoende motivatie om dit week in week uit vol te kun nen houden. ‘Saai’, ‘Geen zin’, ‘Moe’, zijn veel gehoor de argumenten. Dansen kan dan een prima alterna tief zijn. Geheel onterecht is dansen in de beleving van de gemiddelde Nederlander het muurbloempje op het gebied van bewegen. Dansen is na melijk erg gezond, zowel fy siek als mentaal. De charme van dansen is dat het als vanzelf gaat. On en bevorderen we de moto riek. A-ritmische mensen of mensen met een motorische achterstand kunnen hierdoor helemaal opbloeien. Er zijn dansen in alle soor ten en maten. Een idee is om te kijken welke dansvorm het beste aansluit bij de persoonlijke muzieksmaak. Veel dansscholen bieden dansers op een avohd onge veer acht kilometer afleggen. Kinderen zijn natuurtalenten, bij overgewicht zal bij een dansschool vaak meer en thousiasme ontstaan dan bij andere oefeningen. Dansen verstevigt de spieren om dat de beweging stretcht en aanzet. Het bevordert tevens de lenigheid. Juist omdat een dans uit gevarieerde, niet monotone, bewegingen bestaat wordt de spiertoon verbeterd en is het risico op overbelasting een stuk min der. Daarnaast worden de botten versterkt. Ouderen die regelmatig dansen heb ben minder last van osteo porose. Op mentaal gebied werkt dansen cortisol-verminde- r F k i H -’’xx, /V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 17